(Українська) Лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини»

Завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Коляда Наталія Миколаївна

Лабораторія заснована в листопаді 2003 р. на честь 50-річчя утворення Черкаської області.

Проведення досліджень в лабораторії здійснюється за такими напрямами:

 • освіта на Черкащині,
 • педагогічна думка Черкащини;
 • науковий доробок учених Черкаського краю.

У науково-дослідній лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» працюють викладачі та студенти усіх структурних підрозділів університету. Поряд з фаховою підготовкою майбутні фахівці отримують поглиблену краєзнавчу підготовку, засвоюють необхідний обсяг знань не тільки загального, але й регіонального педагогічного краєзнавства, набувають методичних умінь і навичок проводити науково-пошукову та краєзнавчу роботу в школі, усвідомлюють її значення у вихованні учнів.

Науково-дослідна лабораторія входить до складу Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН України при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

У структурі Лабораторії працюють три наукові секції – історії регіональної освіти, секція персоніфікованої педагогіки та секція усного історико-педагогічного джерелознавства. До структури Центру входять Науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини», науково-дослідні підрозділи ЗВО України, Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія».

Наукові дослідження лабораторії здійснюються у контакті з науковими закладами Національної академії педагогічних наук України (Відділення Відділенням філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського), закладами вищої освіти України (Херсонський державний університет, Рівненський державний гуманітарний університет та ін.).

Члени науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» входять до Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського, Асоціації істориків педагогіки Великобританії.

Наукові дослідження проводяться в контексті виконання наукових тем:

– «Педагогічне краєзнавство Черкащини у підготовці майбутніх учителів» (державний реєстраційний номер № 0104U010897, 2005–2007 рр.);

– «Інтегративна технологія використання педагогічного краєзнавства у дисциплінах гуманітарного циклу як складова підготовки майбутнього вчителя» (державний реєстраційний номер № 0107U012395, 2008–2009 рр.);

– «Розвиток дитячого руху в Центральній Україні (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» (фундаментальне дослідження, державний реєстраційний номер № 0110U001000, 2010–2012 рр.);

– «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (фундаментальне дослідження, державний реєстраційний номер № 0113U000331, 2013–2015 рр.);

– «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (фундаментальне дослідження, державний реєстраційний номер № 0119U103978, 2020–2022 рр.);

– Наукова тема кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Актуальні проблеми історико-педагогічного знання» (державний реєстраційний номер № 0111U009198);

– Наукова тема кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики» (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)».

З 2004 р. по 2020 р. результати наукових досліджень з історії педагогіки, педагогічного краєзнавства висвітлювалися на сторінках фахового видання «Історико-педагогічний альманах» (http://ipa.udpu.edu.ua/), заснованого УДПУ імені Павла Тичини та Інститутом педагогіки НАПН України. Головний редактор – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор О. В. Сухомлинська.

З метою популяризації наукових розробок, практичного досвіду у 2018 р. засновано науковий журнал «Соціальна робота та соціальна освіта» (srso@udpu.edu.ua). З 2020 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б (наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (231 – Соціальна робота; 011 – Освітні, педагогічні науки; 015 – Професійна освіта; 016 – Спеціальна освіта).

Результати досліджень.

За результатами наукових досліджень захищено більше сорока дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (доктора філософії).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії

 1. Хоменко Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова. − Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. − 226 с.
 2. Роєнко С.О. Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – 298 с.
 3. Федосова І. В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / І. В. Федосова. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 397 с.
 4. ГребіньЛ. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Л. О. Гребінь. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 301 с.
 5. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 252 с.
 6. Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 295 с.
 7. Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександролвича Андрієвського (1845-1902) : монографія. – ФОП Жовтий, 2015 р. – 204с.
 8. Шевчук О.М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871 –1920 рр.) : монографія / О.М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 250 с.
 9. Кушнір В. М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.). Монографія / В. М. Кушнір. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 418 с.
 10. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. В. Албул, О.О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.
 11. Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : Монографія [заг. ред. Т. Кочубей]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. 100 с.
 12. Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.
 13. Всеукраїнський Пролеткульт : освітньо-просвітницька та культуротворча діяльність (1917‒1932) : монографія / О.О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 386 с.
 14. Бойко О. М. «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні в 1920–1927 роках» : монографія / О.М. Бойко. – Умань , 2016. – 250 с.
 15. Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 200 с.
 16. Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича   Лучицького (1845-1918) : монографія / О.О. Матрос. – Умань : «ВІЗАВІ», 2016. – 200 с.
 17. Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія. Частина 1.  / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 204 с.
 18. Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія. Частина 2.  / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 210 с.
 19. Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – 200 с.
 20. Дитинство: радість пізнання (за ідеями В.О. Сухомлинського): колективна монографія. / авт. кол.: Т.Д. Кочубей, Н.В. Безлюдна, Л.В. Ткачук,– Умань : ВПЦ «Візаві», 2017.– 180 с.
 21. Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника: колективна монографія / Т.Кочубей, В.Кузь, Л.Іщенко [та ін.]; за заг. ред. В.Кузя. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2017. – 212 с.
 22. Клименко Ю.А. Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець ХХ – середина 30-х років ХХ століття) : моногр. / Ю.А. Клименко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017 р. – 456 с.
 23. Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2018.
 24. Гончар І.Г. Соціально-педагогічні ідеї у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.) : моногр. / І. Г. Гончар. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 250 с.
 25. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 234 с.
 26. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 316 с.
 27. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 144с.
 28. Моргай Л. А. Григоріїв Никифор Якович (1883-1953 рр.): нариси з педагогічної та науково-просвітницької діяльності: монографія / Л.А. Моргай. Умань : «Сочінський М.М.», 2020. – 228 с.
 29. Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія і практика: колективна монографія. Умань. «Сочінський М.М.», 2020. – 394 с.
 30. Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді : монографія / Кравченко О.О., Коляда Н.М, Каштан С.М.; Молоченко І.А. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. – 202 с.
 31. Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика: колективна монографія / за ред. О.Д. Сафіна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 395 с.
 32. Збереження психічного здоров’я у фахівців інклюзивно-ресурсних центрів :  монографія / Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,  2020. – 212 с.;
 33. Каністерапія як інноваційний напрям соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами: монографія / Кравченко О. О., Кривоколинська Н. М., Стрельченко Н. А., Каштан С.М. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. – 227 с.
 34. Koliada N. M., Levchenko N. V. Children’s movement as a socio-pedagogical system: conceptual and categorial analysis. New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and Eu countries: research matters : collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija publishing”, 2021. 422-431 p.
 35. Коляда Н.М., Кравченко О.О. Неформальна освіта в контексті розвитку молодіжної роботи. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. С. 116–125.
 36. Кравченко О.О., Коляда Н.М., Каштан С.М.; Молоченко І.А. Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді: монографія. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. 202 с.
 37. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : колективна монографія / [Т.В. Семигіна, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Т. Д. Кочубей та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 317 с.
 38. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. – Poznan : UniKS Press, 2020. – 225 p. ISBN 978-83-953988-2-7
 39. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні : навчальний посібник // МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т соціальної та психологічної освіти ; уклад.: Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, І. В. Албул та ін. Умань: Візаві, 2020. 186 с.
 40. Коляда Н. М., Левченко Н. В. Еммелін Панкгерст (1858-1928). Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : колект. моногр. / Т. Семигіна, Н. Коляда, О. Кравченко та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ: ЦП «Компринт», 2022. 220 с. С. 119–123.
 41. Коляда Н. М., Левченко Н. В. Роза Паркс (1913-2005). Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : колект. моногр. / Т. Семигіна, Н. Коляда, О. Кравченко та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ: ЦП «Компринт», 2022. 220 с. С. 124–129.
 42. Коляда Н.М. Педагогічна біографіка в діяльності Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства. Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні : кол. моногр. / І. Албул, І. Карпич, О. Кірдан [та ін.] ; [наук. ред. Н. М. Коляда] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Компринт, 2022. 332с. С. 6–23.
 43. Коляда Н. М. Дитячий рух у просторі соціального життя. W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. apsekty społeczno-prawne, redakcja naukowa Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczenko, Oksana Petrenko, Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Legnica  571 s.
 44. Левченко Н. В., Коляда Н.М. Соціально-психологічна підтримка молоді, що постраждала внаслідок війни, в межах діяльності молодіжного центру. Соціально-психологічна реабілітація вразливих категорій громадян від наслідків війни: колект. моногр. / Н. Коляда, О. Кравченко, Н. Левченко та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. ФОП Ямчинський О.В., 2022. С. 110–116.
 45. Коляда Наталія, Поліщук Наталія, Коляда Назарій. Волонтерська здоров’язбережувальна діяльність в контексті соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді внаслідок війни Соціально-психологічна реабілітація вразливих категорій громадян від наслідків війни: колект. моногр. / Н. Коляда, О. Кравченко, Н. Левченко та ін. ;
  МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. ФОП Ямчинський О.В., 2022. С. 20–33.
 46. Персоналіяв історії професійної соціальної роботи : колект. моногр. / Т. Семигіна, Н. Коляда, О. Кравченко та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ: ЦП «Компринт»,

Посібники

 1. Розвиток дитячого і молодіжного руху: історія та сучасність: Словник-довідник // Уклад. О.Д. Балдинюк, Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 179 с.
 2. Методика організації волонтерського руху: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – 2-е вид., переробл. та доповн. –Умань: РВЦ «Софія», 2013. – 116 с.
 3. Заєць С.С. Педагогіка сімейного виховання: теорія і практика: навчальний посібник для студентів педагогічних університетів / Укл.: Заєць Світлана Сергіївна; Міністерство освіти і науки України. Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань :  ФОП Жовтий , 2013. – 124 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14.1/12-Г-531 від 02.04.2014 р.).
 4. Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.). Збірник / уклад. Н. М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 228 с.
 5. Кочубей Т. Д. Філософія дитинства: соціально-педагогічний аспект: навч. посіб. / Т.Д. Кочубей. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 185 с.
 6. Пам’яті Андрія Васильовича Царюка : художньо-документальне видання / укл. Полєхіна В. М. Нестругіна Л.М. – Умань : ПП Мороз, 2015. – 150с.
 7. Карпич І. О. Періодичні видання України 20-х – початку 30-х років ХХ століття як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху: наукове видання / І. О. Карпич. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 97с.
 8. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І-ІІ зміни) / уклад.: О.О. Гоменюк, М.В. Горенко, Н.М. Коляда, О.Ю. Мазур. – Умань, 2015. – 100 с.
 9. Сільська бібліотека (зібрання «метеликів») [першоджерела] / укладач О.О. Гоменюк. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 388 с.
 10. Іващенко К.В. Технології соціальної роботи за місцем проживання : навч. посібник / укладачі Іващенко К. В., Коцур І. В. 2-ге вид., оновл. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 114 с.
 11. Іващенко К.В. Технології соціальної роботи за рубежем : навч. посібник / укладачі Іващенко К. В. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 140 с.
 12. Ведення професійних документів: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 150 с.
 13. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад. : Т.Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.
 14. Теорія соціальної роботи : навчально-методичний посібник / уклад. Ю. В. Підвальна – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
 15. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.
 16. Історія соціальної роботи: навчальний посібник // укл. О.О. Кравченко, О.О. Матрос. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 68 с.
 17. Соціальна політика : навчальний посібник // укл. І.О.Карпич, Н.М.Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 134 с.
 18. Соціальна геронтологія : навч. посібник / уклад. Н. М. Коляда, Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 126 с.
 19. Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полехіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.
 20. Організація та облік соціальних виплат Навчальний посібник// Укл.: Полєхіна В.М.  – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2016. – 120 с.
 21. Соціальний аудит та інспектування: навчальний посібник / Уклад.: Г. В. Бондаренко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 145 с.
 22. Інформаційно-комунікативні технології в соціальній сфері : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 151 с.
 23. Методи соціальної роботи: курс лекцій / Н.І. Ревнюк. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 – 98 с.
 24. Практикум з соціальної роботи : Навчально-методичний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 100 с.
 25. Заєць С.С. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» в схемах і таблицях : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Сергіївна Заєць. – Умань, 2016. – 58с.
 26. Ісаченко В. П. Система організації соціальних служб : Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с.
 27. Ісаченко В. П. Людина в сучасному соціумі: Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 196 с.
 28. Перфільєва М.В., Войтовська А.І. Управління проектами: навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовьска. – Умань : ФОП Жовти           й, 2017. – 124 с.
 29. Перфільєва М.В., Войтовська А.І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / уклад. : Перфільєва М.В.,  Войтовська А.І. – Умань :ВІЗАВІ , 2017 р.. – 120 с.
 30. Заєць С.С. Технології роботи соціального гувернера / С.С. Заєць. – Умань :    2017. – 126 с.
 31. Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. – Умань : ВПЦ «Візаві», –  Вид. 2-е доповн. та переробл. – 2017. – 136 с.
 32. Технології соціальної роботи за рубежем : навч. посібник / укладачі Іващенко К. В. 2-ге вид., оновл. –2017. – 172 с.
 33. Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Уклад. : Л. В. Войтова, Н. М. Коляда. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 92 с.
 34. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : «Візаві», 2017. – 133 с.
 35. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки. Навчальний посібник //  Видання друге, виправлене та доповнене. Уклад.: В.М. Полєхіна. – Умань:  АЛМІ, 2017. – 108 с.
 36. Історія соціальної роботи: навчальний посібник / [уклад.: О.О. Кравченко, О.О. Матрос]. – Умань, 2017. – 120 с.
 37. Соціальна робота з жінками : навч. посібник / Уклад.: Т. В. Коляда, Н. М. Коляда. – Умань : ТОВ Візаві, 2017. – 84с.
 38. Соціальна геронтологія : навч. посібник / Уклад.: Т. В. Коляда, Н. М. Коляда. – Умань : ТОВ Візаві, 2017. – 86 с.
 39. Соціальний супровід сім’ї: навчальний посібник / Уклад.: Г.В.Бондаренко. – 3–е вид., переробл. та доповн. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 113 с.
 40. Соціальний аудит та інспектування: навчальний посібник / Уклад.: Г. В. Бондаренко. – 2–е вид., переробл. та доповн. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 165 с.
 41. Ісаченко В. П. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2017. – 166 с.
 42. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [Уклад. Т.Д. Кочубей, О.М. Бойко]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 278 с.
 43. Методика викладання спеціальних дисциплін: навчальний посібник / [Уклад. Т.Д. Кочубей]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 180 с.
 44. Клименко Ю.А. Самоменеджмент ділової кар҆єри : навч. посібник / Ю.А. Клименко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017 р. – 120 с.
 45. Соціальна робота у сфері дозвілля: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
 46. Проблеми лідерства і керівництва в малих групах : Навчальний посібник / Укладач: І. В. Албул – Умань : «ВІЗАВІ», 2018.
 47. Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / Укладачі: Н. В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : «ВІЗАВІ», 2018. – 221 с.
 48. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 80 с.
 49. Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 95 с.
 50. Методи соціальної роботи : Навчальний посібник // МОН України Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; уклад. : І.Г. Гончар. ‒ Умань : Візаві, 2018. – 117 с.
 51. Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. –  Вид. 3-е доповн. та переробл.– Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 172 с.
 52. Історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Кравченко, О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Вид. 3-е доповн. та переробл. – Умань : Візаві, 2018. – 185 с.
 53. Чинники успішного працевлаштування: теорія та практика  Навчальний посібник // Укл.: Кочубей Т.Д.,  Полєхіна В.М.  – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 128 с.
 54. Технології соціальної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. Коляда, Н.В. Левченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 338 с.
 55. Самовиховання і саморегуляція особистості : курс лекцій : навчальний посібник // Укладач : О.М. Шевчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 115 с.
 56. Ісаченко В. П. Соціальний менеджмент: навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2018. – 126 с.
 57. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота  // Уклад. :Н. М. Коляда,  В. П. Ісаченко. Умань : Візаві, 2018. – 60 с.
 58. Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками : навчальний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: Візаві, 2018. – 229 с.
 59. Інлюзивний туризм: навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовьска. – Умань : ФОП Візаві, 2018. – 100 с.
 60. Етика соціальної роботи : навч. посібник / уклад. С. О. Роєнко. – Умань : Візаві, 2018.
 61. Теорія соціального забезпечення: навч. посібник / укладач Іващенко К. В. Умань: «Візаві», 2018. – 95 с.
 62. Художня культура світу: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 117 с.
 63. Методика викладання спеціальних дисциплін / Уклад.: Кочубей Т.Д. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 120 с.
 64. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул, Підвальна Ю.В. та ін. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол 39 від 25 лютого 2020 р.)
 65. Теорія та історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Матрос; Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 251 с.
 66. Планування та інновації в соціальному розвитку : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. І. Г. Гончар. ‒ Умань : Візаві, 2020. – 181 с. Протокол №5 від 20 жовтня 2020 року
 67. Основи консультування: навчальний посібник // уклад. Ю.А. Клименко. – Умань : Візаві, – 2020. – 156 с.
 68. Кочубей Т.Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з особами,  які звільняються з місць позбавлення волі / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц.роботи. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 215 с.
 69. Ведення професійних документів та звітність у соціальному забезпеченні: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 210 с.
 70. Молодіжна робота у сфері дозвілля то волонтерства: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 170 с.
 71. Рослинотерапія в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / [Коляда Н. М., Кравченко О. О., Перфільєва Л. П. та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. (рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 15 від 26 червня 2020 р.).
 72. Від різноманітності – до рівності : довідник професій крізь призму профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю / Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 281 с. (рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 5 від 30 жовтня 2020 р.).
 73. Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі об’єкти Черкащини крізь призму інклюзивного туризму : довідник / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г., Чупіна К. О., Молоченко І. А., Поліщук О. Р., Скочко М. О. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві. – 227 с. (рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 15 від 26 червня 2020 р.).
 74. Супроводжувач осіб з інвалідністю:  навч.-метод. посіб. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, Н. В. Левченко [та ін.]. Умань : Візаві,  2020. 110 с. (рекомендовано Вченою радою університету, протокол №5 від 30 жовтня 2020 року).
 75. Рослинотерапія в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / [Коляда Н. М., Кравченко О. О., Перфільєва Л. П. та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 438 с.
 76. Від різноманітності – до рівності : довідник професій крізь призму профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю / Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 281 с.
 77. Наукове дослідження та академічна доброчесність : навч.-метод. посібн. / Уклад. Н. М. Коляда, Н. В. Левченко. Київ, 2021. 140 с.
 78. Методологія наукових досліджень у соціальній роботі: навч.-метод. посібн. / Уклад. Н. М. Коляда, Т.Д. Кочубей, О.О. Кравченко, М.О. Скочко. Київ, 2021. 341 с.
 79. Соціальна робота з жінками : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда, Т. В. Коляда. Умань :ТОВ Візаві, 2021. 84 с.
 80. Молодіжний менеджмент та політика : навчальний посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н.В., Коляда Н.М. Київ : Компринт, 2021. 119 с.
 81. Соціальна політика: навчальний посібник / Уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. Умань : ПП Жовтий, 2021. 156 с.
 82. Левченко Н.В., Коляда Н.М., Кучер Г. М. Соціальна молодіжна політика : навчально-методичний посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н.В., Коляда Н. М., Кучер Г. М. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 104 с.
 83. Теоретико-практичні основи технологій соціальної роботи : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та психолог. освіти, каф. соц. пед. та соц. роботи ; уклад. Н. М. Коляда, Н.В. Левченко.  Київ : Компринт, 2023. 170 с.

Інші видання.

 1. Албул І.В. Проблеми соціально-педагогічної теорії та практики на сторінках періодичних видань / бібліографічний покажчик/ Уклад. І.В.Албул. – Умань: ФОП Жовтий, 2013. – 128 с.
 2. Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014): хронологічно-тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 / автор проекту і наук. ред. Сухомлинська О. В. ; наук. конс. Побірченко Н. С. ; упоряд.: Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В., Кравченко О. О., Шевчук О. М. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с.
 3. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (ІІІ-ІV зміни) \ уклад.: Н.М. Коляда, О.О. Кравченко, О.Ю. Мазур, К.О. Чупіна. – Умань, 2016. – 66 с
 4. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт / Уклад. В. П. Ісаченко, Н.М. Коляда. – Умань, 2017. – 78 с.
 5. Енциклопедія молодіжної роботи / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н., Коляда Н., Балдинюк О., та ін.  Київ : 2022. 130 с.
 6. Підготовка та захист дисертації доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота (методичні рекомендації) / Уклад. Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Н.В. Левченко. Київ, 2023. 112 с.

Використання результатів у навчальному процесі.

Фактичний матеріал, теоретичні положення і висновки дослідження використовуються для розширення, доповнення та оновлення змісту навчальних дисциплін «Історія педагогіки», «Теорія та історія соціального виховання», «Соціальна молодіжна політика», «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України» та ін.; при написанні підручників та посібників з історії педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи.

У 2022-2023 рр. – реалізація дослідницького проєкту «Освіта, шкільництво і педагогічна думка Черкащини» (https://bit.ly/3kysctM) в межах діяльності Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН  України та МОН України, Науково-дослідної лабораторії педагогічного краєзнавства Черкащини.

У 2023 р. в межах проекту:

– підготовлено матеріали до інформаційного ресурсу «Черкащина педагогічна» (https://url.udpu.edu.ua/ZjJlYmI2Yj);

– організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні» (21 листопада 2023 р.).

Матеріали до інформаційного ресурсу «Черкащина педагогічна» стануть у нагоді дослідникам у галузі педагогічної науки, соціальної роботи, а також усім, кого цікавлять міждисциплінарні проблеми педагогічного краєзнавства.

За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції оприлюднити збірник тез доповідей:

Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2023 р., Умань / кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи факультет соціальної та психологічної освіти, Уманський держаний педагогічний університет імені Павла Тичини [та ін. ; редкол.: Кравченко О. О. (голова редкол.), Коляда Н. М., Левченко Н. В.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2023. – 145 с.

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук (2011–2021 роки). Наукові результати


Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2021 рік

Звіт за 2022 рік

Звіт за 2023 рік