Науково-методичний семінар завідувачів кафедр

14 вересня 2019

Забезпечення якості вищої освіти визнано мейнстримом  суспільного оновлення. Запровадження принципу «освіта впродовж життя», який проголошено базовим у європейському та вітчизняному освітньому просторі, став визначальним у діяльності факультету соціальної та психологічної освіти (декан – доктор педагогічних наук, професор Оксана Кравченко).

Одним із структурних підрозділів факультету та університету, що веде активну просвітницьку діяльність є Центр професійного розвитку викладачів (директор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Олександр Коберник), який послідовно упродовж четвертого року поспіль реалізує політику сприяння можливостям для професійного розвитку викладачів та адміністративно-управлінського складу університету.

У рамках діяльності Центру професійного розвитку викладачів 12 вересня відбувся науково-методичний семінар завідувачів кафедр.

З вітальним словом до учасників семінару звернувся директор Центру Олександр Коберник, який підвів підсумки 3-річної діяльності Центру; окреслив перспективні напрями роботи, що базовані на вивченні та аналізі запитів та потреб завідувачів кафедр щодо оновлення та розширення знань, формування компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності.

Ґрунтовно доповіла  про особливості атестації університету в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності проректор з інноваційної діяльності та європейської інтеграції, доктор педагогічних наук, професор Наталія Коляда. У виступі та роздаткових матеріалах акцентовано на першочергових спільних завданнях структурних підрозділів університету та перспективному плані його розвитку на період 2019–2023 рр.

Із нововведеннями щодо порядку проведення акредитації освітніх програм у 2019/2020 н.р. детально ознайомила учасників семінару завідувач відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Ірина Лиманюк.

Подальші засідання семінару відбуватимуться відповідно до програми підвищення кваліфікації та удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр.