ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

5 серпня 2022

З 27 червня по 7 серпня 2022 року науково-педагогічні працівники факультету соціальної та психологічної освіти проходили стажування на тему: «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни». Організатори заходу: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (https://cuesc.org.ua/anonsi/advanced_training_vnu/).

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Розробники освітньо-наукових програм «Соціальна робота», «Психологія», які реалізуються на факультеті з 2016 року (професори О.О. Кравченко, Н.М. Коляда, О.Д. Сафін, доцент Н.В. Левченко) мали можливість ознайомитися з кращим досвідом інших ЗВО щодо організаційно-методичних особливостей підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів:

«Організація та підготовка до акредитації ОНП за третім освітньо-науковим рівнем» (спікер Н.В. Балабуха);

«Діяльність аспірантури і докторантури та здобуття наукових ступенів в умовах воєнного стану» (спікериО.М. Долинна, М.Б. Філіпович);

«Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під час війни: хмарні сховища як сучасний інструмент для організації ефективної роботи і спільного простору відділу аспірантури та аспірантів» (спікериЛ.О. Колісник, Н.О. Новодранова).

Висловлюємо подяку організаторам заходу, спікерам за високий рівень підготовки, нові знання і компетентності у справі забезпечення якості вищої освіти.