Педагогічні читання «Нові стратегії розвитку освіти»

15 січня 2018

Динамічні процеси, що відбуваються в освіті, актуалізували для сучасних вищих педагогічних навчальних закладів соціальне завдання: дієве співробітництво із закладами загальної середньої освіти та упровадження результатів наукової діяльності у практичну діяльність шкіл.

10 січня 2018 р. в Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №4 відбулися Педагогічні читання «Нові стратегії розвитку освіти». У рамках реалізації програми читань з доповіддю про впровадження сучасних технологій навчання, що сприяють реалізації компетентнісного підходу у закладах загальної середньої освіти виступили науковці кафедри педагогіки та освітнього менеджменту д.пед.н., професор Осадченко І.І. та д.пед.н., доцент Кірдан О.Л. У доповіді акцентовано на реалізації компетентнісного підходу, формуванні компетентностей учнів в освітньому процесі сучасної школи.

Важливим аспектом Педагогічних читань був вихід за межі теоретичного обговорення проблем у площину прикладного застосування, підвищення фахової кваліфікації вчителів з упровадження сучасних технологій навчання у діяльність закладу загальної середньої освіти.