(Українська) Переваги навчання на факультеті соціальної та психологічної освіти

17 липня 2017

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ


1.Найперспективніший факультет найпрестижнішого вишу Центрального регіону України.


l-4kjiuqeyi

Університет увійшов у 200 найкращих вузів України, а за рейтингом Міністерства освіти і науки України серед педагогічних та гуманітарних університетів ми зайняли 3 місце. Водночас,  УДПУ  увійшов у ТОП – 10 кращих вишів центрального регіону

 

 


2. Інтерактивне освітнє середовище


Перенесення акцентів в освітній сфері із «школи знань», «передачі певної сукупності знань» на створення «школи розуміння і мислення» передбачає пошук шляхів формування інтерактивного освітнього середовища, перехід до активних методів і форм навчання із включенням елементів проблемності, наукового пошуку, різноманітних форм самостійної роботи. Особливо це важливо, враховуючи специфіку професійних обов’язків майбутнього соціального працівника та психолога – професії в галузі «людина–людина», що вимагає постійної комунікації; діяльність спрямована на надання різноманітних соціальних послуг у напрямі активізації потенційних можливостей клієнта, що передбачає одночасну мобілізацію професійних знань і вмінь залежно від його проблем тощо. Все це вмотивовує використання відмінних від традиційних технологій підготовки фахівців, які дозволяють організовувати навчальний процес із врахуванням професійної спрямованості спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія», з орієнтацією на особистість студента, його інтереси, здібності, кар’єрні установки на самореалізацію у подальшій професійній діяльності. Власне студент у процесі навчальної діяльності виступає у якості суб’єкта поряд із викладачем, а його особистісний розвиток стає однією з головних освітніх завдань.


3. Захоплююче студентське життя.


ej0palsobla

Студентська роки – це не тільки навчання. В університеті створені всі умови не тільки для отримання професійних знань, а й для цікавого дозвілля, розвитку особистісних якостей, розкриття талантів і творчих здібностей студентів.

На факультеті постійно організовуються конкурси, святкові програми та різноманітні творчі проекти. Докладаємо максимум зусиль, щоб студентське життя було насичене, цікаве та незабутнє.

iuscciem1qg-480x309

 

 

 

f4ofnpgrq9i


4. Сучасні та запотребовувані спеціальності


Соц робота

Соціальна робота

СОЦІАЛЬНА РОБОТА – це професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. Фахівець із соціальної роботи це професійно підготовлена людина, яка має необхідні інтелектуальні, моральні якості для виконання інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері, спрямованого на надання соціальної допомоги різним категоріям населення.

Соц робота

СОЦІАЛЬНА РОБОТА –  це процес, що вимагає міцних знань з психології, соціології, педагогіки, соціальної педагогіки, медицини, права, теорії управління (менеджменту).

Ця спеціальність для людей із відкритою душею, і щирим серцем. Для кого слова «допомога» та «доброта» мають велике значення у житті та займають провідне місце у серці.

соорры

Випускники здобувають вищу освіту на початковому рівні з присвоєнням кваліфікації «Соціальний працівник», першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр соціальної роботи» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Магістр соціальної роботи, викладач вищого навчального закладу».
Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі. Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі «Moodle». Її основні переваги:

–    можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;
–    незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;
–    можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;
–    наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні)

На території університету студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів).

cjw hj,

Психологія

Випускники спеціальності “Психологія” здобувають кваліфікацію “Психолог”.

 Фахівці з цієї спеціальності працюють у навчальних закладах усіх рівнів і видів, на підприємствах і в організаціях, центрах практичної психології, соціальних службах, консультаційних центрах, науково-дослідних закладах.

Випускники можуть обіймати такі посади:

  • психолог і викладач психології в середніх і вищих навчальних закладах;
  • науковий співробітник та асистент у лабораторіях, науково-дослідних інститутах, консультативних установах;
  • психолог-методист у центрах практичної психології, медичних закладах, реабілітаційних центрах;
  • організаційний психолог – на фірмах і підприємствах;
  • консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;
  • психолог в установах із питань виконання покарань;

  Медичний психолог у лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю, здійснення експертних послуг.

До основних професійних вмінь, виходячи з головних видів діяльності психолога, відносять:

– дослідницькі вміння – вміння виокремлювати психологічну проблему; організовувати та проводити психологічне дослідження; обробляти, аналізувати та узагальнювати отримані результати, робити висновки;

– комунікативні вміння – вміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми; встановлювати та підтримувати контакти з оточуючими, сприймати та розуміти особливості особистості інших; вміння співпереживати, аналізувати власну поведінку, керувати власним емоційним станом і процесом спілкування; вміння аргументувати та переконувати;

– дидактичні вміння – вміння продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності особистості та колективу; здійснювати вибір і реалізацію ефективних моделей, алгоритму і технології діяльності; організовувати соціально-психологічну роботу і особисто брати участь у проведенні адекватних заходів;

– діагностичні вміння – вміння методично правильно проводити анкетування, тестування, заходи психологічної корекції та інших впливів на людину; використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачі та особливостям праці персоналу; інтерпретувати результати психодіагностики, виявляти властивості особистості і можливості її продуктивної діяльності;

– проектувальні та корекційні вміння – володіння конкретними методами та методиками психологічної корекції; вміння чітко визначати мету, коло завдань корекційної роботи, вибирати її стратегію та тактику; розробляти та реалізовувати корекційні програми.

 


5. Гарантоване працевлаштування.


fiwpsbxn2qg-480x360Факультет інформує студентів щодо напрямів діяльності та потреби в кадрах підприємств, організацій, установ в області; надання допомоги роботодавцям у підборі необхідних спеціалістів із числа студентів УДПУ; надання інформації студентам щодо можливостей тимчасового працевлаштування під час навчання, в літній та зимовий періоди; організація ярмарок вакансій та презентацій підприємств, організацій, установ; організацій та проведення конкурсів, майстер класів із залученням експертів провідних організацій. Наші випускники працюють на посадах установ соціального захисту населення, охорони здоров’я, державних служб зайнятості; в закладах освіти,  пенітенціарної системи, державних та недержавних організаціях; служби психологічної підтримки та допомоги.

6irmbcvrfyk-480x360


6. Участь у інноваційних структурних підрозділах факультету.


_DSC6275

У навчальному процесі доцільне використання спеціальних розвиваючих технологій, які спрямовані формування у майбутніх фахівців соціального профілю технологічної готовності до професійної діяльності. До них можна віднести такі: розробка авторських і групових соціальних проектів; проведення конкурсу соціальної реклами; аналіз відео-сюжетів на основі реальних ситуацій; участь у благодійній акції «Здійсни мрію дитини»; залучення до діяльності соціальних акцій у дитячих притулках, реабілітаційних центрах, будинках для пристарілих; активна робота «Школи соціальних знань» як майданчика для постійних зустрічей із фахівцями закладів соціальної сфери; волонтерська діяльність; долучення до реалізації основних завдань альтернативних структурних підрозділів соціальної освіти факультету :

Студентська соціально-психологічна служба

На факультеті соціальної та психологічної освіти створена і діє Студентська соціально-психологічна служба, метою діяльності якої є організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів, соціальних робітників та практичних психологів в умовах вищого навчального закладу, їх підготовка до здійснення професійних функцій шляхом залучення до доброчинної діяльності, підтримка та розвиток соціальних ініціатив. Студентська соціально-психологічна служба (далі – Служба) – унікальна організація. Ця унікальність полягає в поєднанні декількох факторів: участь у її роботі беруть тільки студенти, і вся діяльність (навіть робота керівництва) здійснюється як волонтерська робота, тобто добровільно.

Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів»DSC_0086

У результаті вивчення досвіду впровадження інклюзивного навчання в університетах України та відповідно до програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 року» на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у вересні 2014 року розпочав свою діяльність науково-практичний Центр соціальної та освітньої інтеграції студентів з інвалідністю «Без бар’єрів». Координатор центру – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки  Перфільєва М.В., психолог – студентка IV курсу ФСПО  Завалко А. М., волонтер – студентка ІІ курсу ФСПО  Діденко А.А.

Метою створення і діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції студентів з інвалідністю є консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямована на соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями. А це стосується і їхньої адаптації до студентського та педагогічного колективу, інтеграції в освітнє та соціальне середовище, створення умов для саморозвитку та самореалізації, розвитку соціальної активності, автономності, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами.

Центр гендерної освіти

Мета діяльності Центру є сприяння впровадженню гендерної просвіти шляхом надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідей гендерної культури та гендерних підходів у навчально-виховний процес.

Завдання ГЦ:

  • розробка та впровадження гендерного освітнього компоненту діяльності університету;
  • надання інформаційних, тренінгових та просвітницьких послуг у сфері гендерної рівності та гендерних підходів студентам (особлива увага студентам з особливими освітніми потребами) та викладачам;
  • проведення гендерних досліджень спільно із іншими ГЦ та студентами;
  • створення інформаційної бази з гендерної проблематики;  

організація науково-дослідницьких, науково-організаційних та виховних заходів, спрямованих на дослідження, вивчення та поширення гендерної компетентності в університетському середовищі та місті через університетські та міські ЗМІ.

Центр професійної діагностики та тренінгових технологій

Метою центру є:

– виявлення професійних інтересів, ціннісних орієнтацій та пріоритетів учнівської та студентської молоді, розвитку їхніх творчих, інтелектуальних здібностей, надання психологічної консультативної підтримки в усвідомленому виборі майбутньої професійної діяльності;

– розробка, оновлення та впровадження психологічних методик діагностування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх спеціалістів;

– проведення комплексного психологічного тестування абітурієнтів, випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, з метою виявлення професійних, інтелектуальних здібностей та створення індивідуальних карт особистості;

– організація та проведення психологічних тренінгових програм для розвитку особистісного, професійного та лідерського потенціалів особистості.

xeywin5pt4cПри підтримці студентського наукового товариства  проводиться  науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучання студентів до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів факультету. Варто відзначити, що студенти нашого факультету постійно виборюють призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнській студентській олімпіади зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Психологія», з навчальної дисципліни «Педагогіка».


e3r8b5kpdbe

7. Міжнародна студентська мобільність.


6666Сучасний університет європейського рівня немислимий без інтенсивної і широкої міжнародної співпраці та інтеграції в глобальний освітній і науковий простір. Наш університет у складі консорціуму з 22 університетів (Іспанія, Франція, Італія, Польща та ін.) виграв грант на проект студентської мобільності в межах міжнародної програми «Erasmus Mundus». У зв’язку з цим відкриваються широкі можливості для безкоштовного навчання наших студентів за кордоном в різних країнах світу.


8. Широкі можливості для проходження практики.


ziyjqr2drz4Факультет має потужну базу для закріплення теоретичних знань, вироблення умінь і навичок студентів на практиці. Базами проходження практик є дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, дитячий будинок для дітей дошкільного віку змішаного компенсуючого типу, Центр медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації інвалідів, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Відділ у справах сім’ї та молоді, оздоровчі табори при навчальних закладах, ДЛОК ”Сузір’я Таврії” (м. Скадовськ, Херсонська обл.).

Є можливість у канікулярний період працювати у провідних таборах країни: Артек-Буковель, Сузіря Таврії – Скадовськ, EuroCamp – Межигір’я тощо.

y4up_ptu3jq

i1bbvexksu0


 9. Можливість отримання військової освіти та офіцерського звання.


В Уманському державному педагогічному університеті імені  Павла Тичини функціонує військова підготовка офіцерів запасу. Навчаючись в нашому університеті, студенти мають змогу не тільки отримати якісну освіту, а й стати конкурентоспроможним фахівцем, отримати первинне офіцерське звання.

ffrfpja30o8


 10. Інтеграція у соціокультурне середовище міста Умань.


Картинки по запросу місто умань

Умань — місто обласного значення, адміністративний центр Уманського району Черкаської області. Розташоване на Придніпровській височині над річкою Уманкою (басейн Південного Бугу). В місті працює 21 промислове підприємство, близько 450 малих підприємств та кооперативів, більше 370 торгових закладів громадського вжитку різних форм власності. Головні галузі промисловості: машинобудівна і приладобудування (заводи: ВАТ “Уманьферммаш”, «Мегомметр», оптико-механічний, театрального устаткування), харчова (заводи: овочеконсервний, маслосироробний, вітамінний, лікеро-горілчаний, м’ясокомбінат, ВАТ «Уманьпиво», “Уманський Тепличний Комбінат”, ЗАТ ТК «Уманьхліб», МПП «Агропромресурси» та інші), легка (фабрики: швейна, взуттєва, мистецьких промислових виробів), будівельних матеріалів (заводи: толевий, цегельні тощо), Фармакологічна компанія ЗАТ Технолог, вітамінний завод (“Вітаміни”), елеватор.

Картинки по запросу місто умань

 

Перлина міста – національний денрологічний парк «Софіївка», який входить до семи чудес України.

 

Основна чаша фонтану зі світломузичним шоу та шоу на водному екрані та три статичних фонтани з світло динамічною під світкою, колір якої не повторюється протягом дня, розміщені на суші, а світлодинамічний плаваючий фонтан – у Осташівському ставу .

Чаша головного фонтану – 450 метрів квадратних, водний екран площею майже 200 метрів квадратних.

Висота струменю води плаваючого фонтану на Осташівському ставу становить 19 метрів, а статичних фонтанів, які на суші -1,9 метрів. Струмені б’ють у супроводі музики та світла.

За оцінками фахівців, уманський світломузичний комплекс фонтанів ввійшов до трійки найбільших в Україні.

Свою назву “Перлина кохання” комлекс фонтанів отримав в результаті онлайн-голосування на сторінках соцмереж.