(Українська) Науково-дослідний центр

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

 

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-дослідний центр

педагогічного краєзнавства

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Науково дослідний Центр педагогічного краєзнавства створюється спільним рішенням Президії АПН України та вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 2. Загальну координацію наукових досліджень та консультування науково-дослідницької роботи співробітників Центру здійснює відділення теорії та історії педагогіки АПН України шляхом визначення пріоритетних напрямів її діяльності, щорічного планування, обговорення звіту та прийняття рішень щодо змісту й основних форм роботи Центру.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

        Метою створення і діяльності Центру є розвиток фундаментальних і прикладних досліджень проблем педагогічного краєзнавства.

Для досягнення визначеної мети Центр розв’язує такі завдання :

 • виконання наукових досліджень співробітниками Центру за усіма зазначеними напрямами;
 • висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності Центру у засобах інформації, організацію та проведення наукових конференцій, семінарів, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;
 • координація науково-дослідницької діяльності вчених в галузі історії педагогіки та педагогічного краєзнавства з науковими планами й програмами АПН України;
 • сприяння створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах статуту і напрямів роботи Центру.


 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 1. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів.
 2. Проблеми педагогічного краєзнавства: структура, функції, принципи та джерела.
 3. Теоретико-методологічні засади педагогічно-краєзнавчої діяльності.
 4. Зміст, форми і методи навчання студентів засобами педагогічного краєзнавства.
 5. Педагогічне краєзнавство як ефективний засіб професійної підготовки майбутніх учителів.
 6. Педагогічно-краєзнавча технологія навчання студентів.
 7. Педагогічні умови функціонування моделі підготовки майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства.
 8. .Методичні засади використання педагогічного краєзнавства у професійній підготовці вчителя.

IV. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

Персональний склад та керівництво Центру визначає ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за погодженням з відділенням теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук України.

До складу Центру входять члени Академії педагогічних наук України, вчені Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, провідні спеціалісти з історії педагогіки й педагогічного краєзнавства Східного Поділля.

Засідання Центру відбувається відповідно до плану роботи , але не рідше одного разу в два місяці.

Виконання науково-дослідних робіт здійснюється викладачами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини із залученням провідних учених творчих груп з наступним звітом на засіданні Центру.

На засіданні Центру визначається необхідність продовження науково-дослідної роботи з певної теми. Звіт про діяльність подається один раз на рік у відділення теорії та історії педагогіки АПН України, а також у науковий відділ Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.

V. ШТАТ ЦЕНТРУ

До штатного розпису Центру входять : директор (доктор педагогічних наук, професор), провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, лаборант.

Штатний розпис визначається ректором університету кожного року за поданням директора Центру в межах відповідного кошторису.

 VI. ФІНАНСУВАННЯ І БАЗА ЦЕНТРУ

Центр знаходиться в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою : 20300, м. Умань, вул. Садова, 2. Діяльність Центру здійснюється за рахунок самофінансування, госпрозрахунку та позабюджетних коштів УДПУ імені Павла Тичини, інших зацікавлених навчальних закладів I – IV рівнів акредитації, обласних, освітніх, соціальних і культурних установ та організацій, спонсорської допомоги.

 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України. Ліквідація Центру здійснюється на основі спільного рішення Президії АПН України і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

План роботи Центру до 2016

Обґрунтування