Практика – одна із важливих форм організації навчально-виховного процесу

20 березня 2020

Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Досягається це шляхом практичної підготовки здобувачів вищої освіти у процесі навчання. Отже, практична підготовка поряд з навчальними заняттями і самостійною роботою є однією із важливих форм організації навчального процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність випускників закладів освіти на ринку праці.

Практична підготовка студентів на факультеті соціальної та психологічної освіти організовується відповідно до чинних нормативно-правових документів.

Види практик диференціюються навчальними планами відповідних освітньо-професійних програм. На кожному курсі студенти проходять певний вид практики: навчальну: ознайомчу, навчальну: професійно-орієнтовану, навчальну: документознавчу, навчальну, виробничу зі спеціалізації, виробничу, навчальну: соціально-психологічну, виробничу: в оздоровчих таборах, виробничу: соціально-психологічну, виробничу: діагностико-психокорекійну, стажерську, управлінську, науково-дослідницьку, педагогічну.

Практика передбачає набуття певного обсягу знань, умінь і навичок відповідно до змісту і завдань навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки кожного з освітніх рівнів вищої освіти.

Студенти, які здобувають початковий (короткий цикл) рівень та перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, на першому курсі відряджаються на навчальну: ознайомчу практику. Вона організовується за пілотним принципом, що дає можливість ознайомити студентів з діяльністю різних типів закладів соціальної сфери. Під час проходження практики студенти пізнають особливості професійної діяльності фахівців соціальної сфери, соціальних працівників, соціальних робітників, психологів та розширюють знання про майбутню професію.

Базою для проходження різних видів практики виступають заклади загальної середньої освіти, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби в справах дітей, реабілітаційні центри, управління праці та соціального захисту населення, відділи у справах сім’ї та молоді та інші заклади соціального захисту та соціального забезпечення.

Студенти першого курсу на волонтерських засадах беруть участь у роботі Центру дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Баворгай». Це спільний проект управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради й факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У літній період студенти організовують дозвілля дітей віком 6-17 років на території спортивних та ігрових майданчиків мікрорайонів міста, в скверах та парках. Діяльність студентів спрямована на створення необхідних умов для змістовного відпочинку, цікавого дозвілля, формування здорового способу життя, творчого і духовного розвитку дітей шкільного віку в канікулярний період. Студенти проводять вправи на  знайомство, естафети, змагання, інтелектуальні ігри, квести, конкурси малюнків тощо.

У рамках підписання угод про співпрацю між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини та закладами оздоровлення та відпочинку студенти факультету соціальної та психологічної освіти мають можливість проходити практику в найкращих закладах України, а саме: державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія»» (м. Одеса), державному підприємстві «Міжнародний дитячий центр «Артек»» (м. Київ, Пуща-водиця, 14 лінія), дитячому таборі ТК «Буковель» (м. Яремче, Івано-Франківська область), ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок»» (смт. Козин, Обухівський район, Київска область (район «Конча-Заспа»), ДЛОК «Сузір’я Таврії» (м. Скадовськ, Херсонська обл.), дитячого оздоровчого закладу «Бригантина» (смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл.), Львівський політех – 2 (смт. Славське, Львівська обл.), таборі «Таємниці цивілізації» (Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чинадієво) та ін.

По завершенню практики відбувається захист на якому студенти мають можливість поділитися враженнями про проходження практики, проаналізувати, що вдалося реалізувати, вказати в чому відчували труднощі, обговорити питання, що виникли в процесі виконання програми практики.

З метою підвищення професійної майстерності на факультеті було проведено Фестиваль творчості майбутніх педагогів-організаторів, у якому взяли участь студенти 2 курсу та ті здобувачі вищої освіти, які проходили практику в закладах оздоровлення та відпочинку.

Виконання завдань програми практики дає можливість пересвідчитись у правильності вибору професії. Практика, як зазначають студенти, дає можливість отримали неоцінений досвід роботи з різними категоріями населення та викликає прагнення навчатися ще більше та вдосконалювати свої навички й здібності.


Фото новини: