Рада молодих науковців

24 вересня 2019

Науково-дослідна та інноваційна робота підсилює активні, творчі начала молоді у навчальному процесі, слугує потужним засобом у забезпеченні системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу факультету. Саме з цією метою на факультеті соціальної та психологічної освіти функціонує Рада молодих науковців.

Основними завданнями створення ради є активізація та сприяння професійному росту молодих вчених факультету, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених та залучення їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації.

Молоді вчені неодноразово брали участь у міжнародному проекту Європейською Союзу «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей»; в реалізації «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія».

Зокрема, доцент кафедри психології Шеленкова Н.Л. стала учасником ІІ Зимової школи «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», де молоді учасники репрезентували науково-дослідні інституції та заклади вищої освіти різних регіонів України. Школа проводилася в межах проекту «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» та співфінансувалася Програмою Еразмус+ Європейського Союзу.

Неодноразово, спільно із радою молодих вчених Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (підписано угоду про співпрацю) проводилися семінари, круглі столи.

Впродовж всього часу функціонування Ради молодих вчених ФСПО його членами було організовано та проведено: науково-методичні семінари, тренінги-практикуми, фестивалі студентської творчості; соціально-психологічні театри, конкурси, психологічні тренінги, соціально-психологічні квести, конференції та ін.

Отже, вищезазначена наукова інфраструктура та напрями роботи, на наш погляд, сприяють науково-дослідній роботі молодих вчених факультету соціальної та психологічної освіти, забезпечують системний підхід до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, плекають інтелектуальний потенціал науковців.


Фото новини: