Розвиток управлінської та лідерської компетентностей завідувачів кафедр університету – пріоритетний напрям діяльності Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів УДПУ

19 березня 2019

Дієвою формою підвищення кваліфікації та удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр є діяльність Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів УДПУ (директор – д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Олександр Коберник).

18 березня 2019 р. у рамках реалізації програми з розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр університету проведено засідання науково-методичного семінару, під час якого заслухано низку доповідей з актуальних питань, зокрема:

Про особливості підготовки науково-педагогічних кадрів (Доп.: д.пед.н., професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Наталія Коляда; к.пед.н., доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Галина Чирва).

Розвиток лідерського потенціалу завідуючого кафедри (Доп.: д.псих.н., професор кафедри психології Людмила Мороз).

Під час семінару виступаючими було окреслено пріоритетні завдання з організації наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету; схарактеризовано вимоги чинного законодавства щодо присудження вчених та наукових звань; окреслено складники розвитку лідерського потенціалу завідувача кафедри.

Організатори та учасники семінару висловили сподівання, що високий професіоналізм та належна публікаційна активність науково-педагогічного складу університету, взаємна підтримка та натхнення нададуть змогу зберегти та примножити вагомі наукові здобутки університету.


Фото новини: