Савченко Наталія Володимирівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Креативні технології навчання у ВНЗ»
 • «Креативні технології навчання»
 • «Педагогіка та психологія»
 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка вищої школи

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін»

Основні публікації

Посібники

 1. Савченко Н. Практикум з педагогічної іміджології: практ. порадник / Наталія Савченко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 193 с

Статті

 1. Савченко Н. Методологічні підходи до формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи / Н. Савченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 77–83
 2. Савченко Н. Профессиональный имидж будущего учителя начальной школы как компонент культуры педагогической деятельности / Наталия Савченко // Азимут научных иследований: педагогика и психология. – 2013. – № 1 (2). – С. 36–39.
 3. Савченко Н. Імідж сучасного вчителя: актуальність та перспективи наукових розвідок / Н. Савченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.:Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 3. – С. 174–180.
 4. Савченко Н. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи / Н. Савченко // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / за ред.: В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Сер. «Педагогічні науки». – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 1.34. – С. 110–113.
 5. Савченко Н. Професійний імідж учителя початкової школи як предмет психолого-педагогічних досліджень / Н. Савченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., – Вип. 53. – С. 55–62.

Контакти

e-mail:  savchenko.nat13@gmail.com