(Українська) Савченко Наталія Володимирівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Савченко Наталія Володимирівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає

Креативні технології навчання у ВНЗ

Креативні технології навчання

Педагогіка та психологія

Педагогіка

Педагогіка вищої школи

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін

Посібники

Савченко Н. Практикум з педагогічної іміджології: практ. порадник / Наталія Савченко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 193 с

Статті

Савченко Н. Методологічні підходи до формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи / Н. Савченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 77–83

Савченко Н. Профессиональный имидж будущего учителя начальной школы как компонент культуры педагогической деятельности / Наталия Савченко // Азимут научных иследований: педагогика и психология. – 2013. – № 1 (2). – С. 36–39.

Савченко Н. Імідж сучасного вчителя: актуальність та перспективи наукових розвідок / Н. Савченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.:Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 3. – С. 174–180.

Савченко Н. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи / Н. Савченко // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / за ред.: В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Сер. «Педагогічні науки». – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 1.34. – С. 110–113.

Савченко Н. Професійний імідж учителя початкової школи як предмет психолого-педагогічних досліджень / Н. Савченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., – Вип. 53. – С. 55–62.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

savchenko.nat13@gmail.com

Google Scholar