Сафін Олександр Джамільович

Google Scholar

Статті

 1. ПРО СИСТЕМУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕАДАПТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, 2016
 2. Вплив геофізичних умов регіону на індивідуально-психологічні особливості його мешканців, 2016
 3. ПРО СИСТЕМУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕАДАПТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, 2016
 4. ІНДОКТРИНАЦІЯ ЯК ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА РАДЯНСЬКОМУ І ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС, 2016
 5. РЕАБІЛІТАЦІЯ І РЕАДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ, 2016
 6. Оcнoвнi пiдxoди дo функцioнувaння cиcтeми пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї тa рeaдaптaцiї учacникiв aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї, 2016
 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ: ПСИXОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ, 2016
 8. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОТЕХНОЛОПЙ ІНДОКТОРИНАЦІЇ ТА ЇХНІХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ В У РАДЯНСЬКИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ, 2016
 9. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І СТУПІНЬ ВИРАЖЕНОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ЯК ЧИННИКИ УСПІШНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ, 2016
 10. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ дій ТА ЧЛЕНАМИ ЇХНІХ РОДИН ЩОДО ЇХНЬОЇ ПІСЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ МИРНОГО ЖИТТЯ, 2016
 11. РEAБIЛIТAЦIЯ ТA РEAДAПТAЦIЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ, 2016
 12. Пcиxoлoгiчнi кoрeляти cтилю тa уcпiшнocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi фaxiвця eкcтрeмaльнoгo прoфiлю, 2013
 13. Оснoвнi нaпрямки пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaйбутнix oфiцeрiв-прикoрдoнникiв, 2013
 14. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, вип. 2 (31). – 2013. – С. 5-9.