(Українська) Сафін Олександр Джамільович

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Статті

 1. ПРО СИСТЕМУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕАДАПТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, 2016
 2. Вплив геофізичних умов регіону на індивідуально-психологічні особливості його мешканців, 2016
 3. ПРО СИСТЕМУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕАДАПТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, 2016
 4. ІНДОКТРИНАЦІЯ ЯК ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА РАДЯНСЬКОМУ І ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС, 2016
 5. РЕАБІЛІТАЦІЯ І РЕАДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ, 2016
 6. Оcнoвнi пiдxoди дo функцioнувaння cиcтeми пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї тa рeaдaптaцiї учacникiв aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї, 2016
 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ: ПСИXОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ, 2016
 8. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОТЕХНОЛОПЙ ІНДОКТОРИНАЦІЇ ТА ЇХНІХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ В У РАДЯНСЬКИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ, 2016
 9. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І СТУПІНЬ ВИРАЖЕНОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ЯК ЧИННИКИ УСПІШНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ, 2016
 10. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ дій ТА ЧЛЕНАМИ ЇХНІХ РОДИН ЩОДО ЇХНЬОЇ ПІСЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ МИРНОГО ЖИТТЯ, 2016
 11. РEAБIЛIТAЦIЯ ТA РEAДAПТAЦIЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ, 2016
 12. Пcиxoлoгiчнi кoрeляти cтилю тa уcпiшнocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi фaxiвця eкcтрeмaльнoгo прoфiлю, 2013
 13. Оснoвнi нaпрямки пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaйбутнix oфiцeрiв-прикoрдoнникiв, 2013
 14. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, вип. 2 (31). – 2013. – С. 5-9.