Станішевська Вікторія Іванівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • Арт-терапія
 • Диференційна психологія
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Психологія конфлікту

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці»

Основні публікації

Посібники

 1. Боднар В.І. Психологічна профілактика попередження виникнення та подолання внутрішньо особистісних конфліктів у підлітковому віці. ( на прикладі тренінгової програми «Вчимось конструктивно вирішувати конфліктні ситуації» / В. І. Боднар //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки.(Протокол від 29.02. 2016 р.)/ гол. ред. Блинова О. Є. – Херсон, 2015. – Вип. 6. – 201 с.

Тези

 1. Станішевська В. І. Поняття та механізми психологічного захисту особистості / В. І. Станішевська //Т 33 Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні: матеріали VІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2018 р. / гол. ред. Сафін О. Д. – Умань. – 128 с.
 2. Боднар В. І. Корекція внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків засобами психологічного тренінгу / В. І. Боднар // «Психологія: сучасні методики та інновації в досвіді діяльності практичного застосування: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, Умань, 14 квітня 2016 року/ [ред. кол.: Сафін О. Д. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – 152 с.
 3. Боднар В. І. Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці/ В. І. Боднар // актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково – практичного семінару (31 березня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 4. Боднар В. І. Попередження внутрішньо собистісних конфліктів у підлітковому віці/ В. І. Боднар // «Проблеми та перспективи педагогічної науки і практики в сучасних умовах»: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції (17 квітня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 5. Боднар В. І. Подолання внутрішньоособистісного конфлікту у педагога, як запорука успішної професійної діяльності/ В. І. Боднар // «Інноваційна культура педагога: стан сформованості» »: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 17-18 квітня 2015 .
 6. Боднар В. І. Криза ідентичності у студентському віці/ В. І. Боднар // «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 21–22 квітня 2015.
 7. Боднар В. І. Внутрішньоособистісніконфлікти у процесі навчання у студентів./ В. І. Боднар // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Практична психологія освіти XXI століття проблеми та перспективи» (22-23квітня 2015 року) / гол.ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 8. Боднар В. І. Подолання внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці засобами арт – терапії / В. І. Боднар // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. ‒ матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової – практичної інтернет-конференції (24 – 25 грудня 2015 року) / гол. ред. Коцур В. П. – Переяслав – Хмельницький, 2015 . – Вип. 19. ‒ 245 с.
 9. Боднар В.І. Підготовка майбутнього психолога до роботи з важковиховуваними учнями / В. І. Боднар Боднар // актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІІ Всеукраїнського науково – практичного семінару (28 березня 2013 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 67 с.
 10. Боднар В. І. Конфліктність, як особливість протікання підліткового віку / В. І. Боднар //Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (28 жовтня 2014 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014.