(Українська) Станішевська Вікторія Іванівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • Арт-терапія
 • Диференційна психологія
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Психологія конфлікту

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці»

Основні публікації

 1. Боднар В.І. Підготовка майбутнього психолога до роботи з важковиховуваними учнями / В. І. Боднар Боднар // актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІІ Всеукраїнського науково – практичного семінару (28 березня 2013 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 67 с.
 2. Боднар В. І. Конфліктність, як особливість протікання підліткового віку / В. І. Боднар //Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (28 жовтня 2014 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014.
 3. Боднар В. І. Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці/ В. І. Боднар // актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково – практичного семінару (31 березня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 4. Боднар В. І. Попередження внутрішньо собистісних конфліктів у підлітковому віці/ В. І. Боднар // «Проблеми та перспективи педагогічної науки і практики в сучасних умовах»: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції (17 квітня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 5. Боднар В. І. Подолання внутрішньоособистісного конфлікту у педагога, як запорука успішної професійної діяльності/ В. І. Боднар // «Інноваційна культура педагога: стан сформованості» »: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 17-18 квітня 2015 .
 6. Боднар В. І. Криза ідентичності у студентському віці/ В. І. Боднар // «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції21–22 квітня 2015.
 7. Боднар В. І. Внутрішньоособистісніконфлікти у процесі навчання у студентів./ В. І. Боднар // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Практична психологія освіти XXI століття проблеми та перспективи» (22-23квітня 2015 року) / гол.ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 8. Боднар В. І. Подолання внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці засобами арт – терапії / В. І. Боднар // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. ‒ матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової – практичної інтернет-конференції (24 – 25 грудня 2015 року) / гол. ред. Коцур В. П. – Переяслав – Хмельницький, 2015 . – Вип. 19. ‒ 245 с.
 9. Боднар В. І. Корекція внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків засобами психологічного тренінгу / В. І. Боднар // «Психологія: сучасні методики та інновації в досвіді діяльності практичного застосування: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, Умань, 14 квітня 2016 року/ [ред. кол.: Сафін О. Д. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – 152 с.
 10. Станішевська В. І. Поняття та механізми психологічного захисту особистості / В. І. Станішевська //Т 33 Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні: матеріали VІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2018 р. / гол. ред. Сафін О. Д. – Умань. – 128 с.

Фахові видання:

Боднар В.І. Психологічна профілактика попередження виникнення та подолання внутрішньо особистісних конфліктів у підлітковому віці. ( на прикладі тренінгової програми «Вчимось конструктивно вирішувати конфліктні ситуації» / В. І. Боднар //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки.(Протокол від 29.02. 2016 р.)/ гол. ред. Блинова О. Є. – Херсон, 2015. – Вип. 6. – 201 с.