(Українська) Стеценко Надія Миколаївна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи»
 • «ІКТ в управлінській діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації:  «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання і фізики до керівництва продуктивною працею школярів»

Орієнтовна тема докторської дисертації: «Теорія і практика оцінювання якості профільної підготовки майбутніх фахівців в системі вищої освіти».

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники:

 1. Педагогіка профільної школи : навч. посібн. // За заг. ред. О.М. Коберника. / Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. – – 284 с.
 2. Стеценко Н.М. Вища освіта України і Болонський процес: посібник / укл. Н.М. Стеценко. – Вид. 2-ге. Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 166 с. (7 др. арк.)
 3. Стеценко Н.М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навчально-методичний посібник / укл. Н. М. Стеценко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 257 с.
 4. Стеценко Н.М. Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Н.М.Стеценко. – Умань : 2015. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM). — (Абв…). — Систем.вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP; 15 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. — 168 ст. (7,00 др.арк.) 2014 р.

Статті:

 1. Стеценко Н.М. Проблеми створення інформаційно-освітнього середовища для студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання [Текст] // Матеріали VІІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки і освіти в  умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 8. ‒ 575 с.
 2. Стеценко Н.М. Використання інформаційно-освітнього середовища для вивчення педагогічних дисциплін [Текст] / Н.М.Стеценко // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (22-23 травня 2015р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – 112 с.
 3. Стеценко Н.М. Створення та використання інформаційно-освітнього середовища у навчальному процесі (на прикладі УДПУ) [Текст] / Н.М.Стеценко // Аналіз засобів здійснення дистанційного навчання та особливостей їх використання у навчальному процесі : тези науково-методичного семінару, / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; гол. ред. Ткачук Г.В. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015 – 103 с.
 4. Стеценко Н.М., Ткачук Г.В. Особливості організації технологій дистанційного навчання в усіх ланках системи освіти [Текст] / Н.М.Стеценко, Г.В.Ткачук // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Маріуполь: МДУ, 2015. – 244с.
 5. Формування інформаційно-комунікаційної культури керівника освітньої установи. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 березня 2016 р. – 215 с.
 6. Стеценко Н.М. Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи. / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 55. – 265 с.
 7. Надія Стеценко, Алла Коломієць. Критерії та показники рівня сформованості методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 17. ‒ 270 с. (с.91-96)
 8. Стеценко Н.М. Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з дисциплін педагогічного циклу [Текст] / Н.М.Стеценко // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – 140 с.
 9. Стеценко Н.М.Використання вільнопоширюваних програмних засобів для виявлення плагіату у студентських наукових роботах з педагогіки / Н.М. Стеценко // Міжнародна науково-практична конференція. “Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього. Зб. наук. праць – Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2016. – с.73-76.

Контакти

e-mail:  stecenkonm@gmail.com