Науково-методичний семінар «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю»

18 жовтня 2019

У черговий раз, вже сьомий рік поспіль, студенти-першокурсники факультету соціальної та психологічної освіти разом із викладачами кафедр зібрались, щоб віддати данину світлої пам’яті Людині та Учителю з великої літери – Василю Олександровичу Сухомлинському. У цьому році  подорож до невмирущого джерела педагогічної мудрості вченого-педагога, Гуманіста, Просвітителя, Добротворця відбувалась у рамках науково-методичного семінару «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (модератори семінару – Ткачук Л. В. та Ткачук М. М. – доценти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту).

До початку семінару, його учасники змогли ознайомитися з тематичною виставкою, організованою науковою бібліотекою університету. На ній були представлені твори В. О. Сухомлинського, спогади його сучасників, твори науковців, матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій та Всеукраїнських педагогічних читань, випуски «Віснику наукової лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» нашого університету.

Не залишив жодного байдужого фільм «Сонце Сухомлинського», який переглянули учасники семінару.

У програмі пленарного засідання семінару доповіді:

«Педагогіка партнерства та досвід її застосування в спадщині  В. О. Сухомлинського» (Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту);

«Місія нової української школи у контексті педагогіки успіху В. О. Сухомлинського» (Ткачук Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту);

«Психологічні ідеї в педагогічній спадщині В. Сухомлинського» (Данилевич Лариса Арсентіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології);

«Гендерне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти);

«Ідея дитиноцентризму у педагогічній спадщині та практичному досвіді В. О. Сухомлинського» (Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук,професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи);

«Ціннісні підходи до розбудови нової української школи: з невмирущого джерела В. О. Сухомлинського» (Ткачук Мирослава Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту);

«Соціально-педагогічні проблеми в казках В. О. Сухомлинського» (Бондаренко Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи).

Учасники семінару відзначили, що однією з найбільших заслуг В. О. Сухомлинського  перед вітчизняною і світовою педагогікою є те, що він зумів піднятися до дитини і завдяки цьому під його керівництвом школа стала справжнім Храмом Дитячої Душі, де в центр уваги та діяльності була поставлена особистість дитини, її майбутнє, її всебічний розвиток, високі ідеали, чисте благородне серце.

Він – видатний педагог і письменник, був і є, і ще довгі роки буде світочем української педагогіки. Він разом із нами відроджує дух народу, розбудовує незалежну Україну. Тому науковий аналіз і об’єктивна оцінка нагромадженого В. О. Сухомлинським досвіду «педагогіки успіху», «педагогіки серця» дозволяє ще повніше і глибше оцінити багате творче і практичне його значення, визначити нові шляхи його реалізації в освітньому процесі нової української школи.


Фото новини: