Студентська рада

Студентська рада факультету функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього педагога, організатора освіти, керівника. Діяльність студентської ради спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.