(Українська) Ткачук Лариса Василівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Теорія і практика організації»
 • «Історія педагогіки»
 • «Педагогіка»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського» 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Основні публікації

Монографія

 1. Ткачук Л. В. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського: монографія / Л. В. Ткачук. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 192 с.
 2. Ткачук Л. В. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред. рад. вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол.: А.І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 351 с.
 3. Ткачук Л. В. Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності / за заг. ред. Побірченко Н.С. – ПП Жовтий, 2010.

Посібники:

 1. Технологія професійного відбору майбутніх педагогів / Навчальний посібник / Укл. Коберник О.М., Михайличенко М.В., Пащенко Д.І., Ткачук Л.В. – К.: Міленіум, 2006. – 78 с.

  Методичні рекомендації

 2. Педагогічна профорієнтація учнів загальноосвітніх шкіл та механізм їх відбору на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів / Методичні рекомендації. / Укл. Кузь В.Г., Коберник О.М., Мішкурова В.Ф., Пащенко Д.І., Ткачук Л.В. – К.: Науковий світ, 2004. – 44 с.

Статті:

 1. Ткачук Л. В. Теорія і практика педагогічного стимулювання в історії вітчизняної педагогічної думки  (кінець ХІХ–ХХ ст.) / Л. В. Ткачук // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар.
  научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9(17), ч. 4 – 205 с. – С. 162–169.
 2. Ткачук Л. В. Формування ноосферної свідомості як складової духовності школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. В. Ткачук  // Вісник наукової лабораторії  “В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття”: Випуск Х / за ред. В. Г. Кузя . – Умань: ПП Жовтий, 2016. – С. 142 – 149.
 3. Ткачук Л. В. Психолого-педагогічні особливості адаптації викладача-початківця до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі/ Л. В. Ткачук // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 224–233.
 4. Ткачук Л. В. Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя / Л. В. Ткачук // Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. / [ред. колегія: Доброскок І. І . (голов. ред.) та ін.].– Київ: Педагогічна думка, 2015. – Вип.2. – С. 201–215.
 5. Ткачук Л. В. Генеза теорії педагогічного стимулювання в історії вітчизняної філософсько-педагогічної думки / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – C.304–310.

Контакти

e-mail: larysa.tkachuk.2011@gmail.com