«Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє»

24 травня 2018

В рамках Днів Польщі в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 22 травня відбулася Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє». Для участі в Міжнародній конференції долучилися представники з інших закладів-партнерів України та Польщі.

Серед почесних гостей – доктор Університету імені Адама Міцкевича в Познані Катаржина Єндражчик; представники Сілезького університету в Катовіце – доктор габілітований Мачей Шаргот та доктор габілітований, професор Даріуш Ротт; представники Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові – доктор габілітований, професор Адам Рігевіч та доктор габілітований Барбара Шаргот; старший викладач Державної вищої школи професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м.Лєшно Данута Глувка; доктор історичних наук, професор Петро Чернега та кандидат історичних наук, доцент Андрій Телегуз із Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Король.

Привітали учасників конференції ректор нашого університету доктор педагогічних наук, професор Олександр Безлюдний, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва УДПУ, кандидат історичних наук, професор Владилена Сокирська та радник посла Республіки Польща Емілія Ясюк.

Під час пленарного засідання обговорювалися актуальні проблеми історико-культурних та освітніх процесів в Україні та Польщі. Предстаником від факультету соціальної та психологічної освіти виступила із доповіддю доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського Інна Іванівна Осадченко на тему «Психодидактичні ідеї Я. А. Коменського: від історії до сьогодення», де обґрунтувала належність видатному педагогові авторство психодидактичного підходу у освіті.