(Українська) Шеленкова Наталія Леонідівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Шеленкова Наталія Леонідівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи психодіагностики

Психодіагностика з практикумом

Психологічне діагностування з практикумом

Психологія реклами, організаційна психологія

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.10 – економічна психологія; організаційна психологія. Тема «Розвиток психологічної готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри», 2014 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта») : навчально-методичний посібник / Н.Л. Шеленкова, М.С. Міщенко, О.Р.Поліщук [та ін.]; [за ред.О.О. Кравченко]; МОН України, Уманський держ. пед.у-тет імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 123 с.

Shelenkova N.L. Induvidual Psychological Characterics of Future Psychologists Primery Research // Virtus: Scientific Journal  / Editor –in-Cief M.A. Zhurba – February #11, 2017. – P.60-69.

Статті

Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників / Н. Шеленкова, С. Цихоня // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Випуск 2. – 2019. – С.79 – 86. 

Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Специфіка подружніх конфліктів / Н. Шеленкова, А. Андросова // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Випуск 3. – 2019.  – С. 22-25

Шеленкова Н.Л. Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання/ Н. Л. Шeлeнкoвa // Вісник ХДУ.Серія: психологічні науки / [гол.ред. Блинова О.Є.] – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Том 1 № 1 . –  С.72-77. 

Шeлeнкoвa, Н.Л. Самовизначення особистості як осннова реалізації в діяльності / Н. Л. Шeлeнкoвa // Збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / [гол.ред.О.Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – №1 (9). – С. 255- 267.

Shelenkova N. L., Mischenko M. S. The Study of Future Psychologists’ Personol Potential in the Process of Their Professional Development // Наука і освіта. – 2018. – №5. – 12-18.

Шеленкова Н. Л. Вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання / Н. Л. Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / [гол. ред. : О. Є.Блинова]. – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. – Випуск 2. – Том 2. – С.122–126. 

Шеленкова Н. Л. Технологія подолання психічної ригідності у комбатантів / Н. Л. Шеленкова, Є. О. Балабушка // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Випуск. 25. – Київ, 2017. – С. 171–176.

Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future Psychologists’ Burnout Syndrome: Results of an Empirical Study // Наука і освіта. – 2017. – №3. – 28–32. 

Шеленкова Н. Л. Вивчення дисципліни «Психологічні основи профорієнтації» за допомогою засобів дистанційного навчання / Н. Л. Шеленкова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія (електронне видання) / [гол. ред. : О. Ф. Волобуєва]. – Хмельницький, 2017. – Випуск. 1. 

Шеленкова Н. Л. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів / Н. Л. Шеленкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. –  Випуск. 1 (32). – С. 45–49. 

 

Стажування за останні 5 років

Науково-педагогічне стажування. Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків. 26-28 грудня 2016 р. Отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом ректора університету.

Науково-педагогічне стажування «Освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи в галузі політології, соціології, філософії, психології, історії згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» (м. Сладковічево, Словацька Республіка). 22-24 березня 2017 р. Отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом ректора університету.

Курси підвищення кваліфікації 21 січня-22 червня 2019 р. (210 год./7 кр.). Свідоцтво СП 35830447 / 1237-19. Тема випускної роботи : Коуч-технологія та її роль у здійсненні професійної кар’єри психологів.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

shelenkova_nata@ukr.net

Google Scholar