Ісаченко Вікторія Павлівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Система організації соціальних служб»
 • «Соціальний менеджмент»
 • «Організація та діяльність державних і спеціалізованих соціальних служб»
 • «Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)»

Основні публікації

Монографії

 1. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 252 с.
 2. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монограф. / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, О. О. Гоменюк, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 251–267.
 3. Ісаченко В. П. Спеціалізовані служби у структурі Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 78–88.

Посібники

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота // Уклад. :Н. М. Коляда, В. П. Ісаченко. Умань : Візаві, 2018. – 60 с.
 2. Ісаченко В. П. Соціальний менеджмент : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2018. – 126 с.
 3. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери : Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань : Візаві, 2017. – 178 с.
 4. Система організації соціальних служб : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с.
 5. Людина в сучасному соціумі: Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 210 с.

Статті

 1. Ісаченко В. П. Теоретико-методичні основи використання методу супервізії у закладах соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Соціальна робота та соціальна освіта – Умань, 2018. – № 1.
 2. Ісаченко В.П, Гончар І.Г. Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування / В.П. Ісаченко, І.Г. Гончар // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 167. ‒ 2018. ‒ С. 45‒48.
 3. Ісаченко В. П. Супервізорство як один із атрибутів професіоналізму у соціальній роботі / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Запорізького національного університету – Запоріжжя, 2016. – № 1. – С. 123–131.
 4. Ісаченко В. П. Особливості використання інтегрованого підходу у наданні  соціальних послуг в умовах села (селища) / В. П. Ісаченко //  «Педагогічні науки» : зб. наук. праць –  Херсон, 2016. – № 72. – С. 59–62.
 5. Ісаченко В. П. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Вип. 22. – С. 121–129.
 6. Исаченко В. П. Историко-етнографические исследования в научном наследии П. Житецкого / В. П. Исаченко // Вестник академии знаний – 2013. – № 3. – С. 110–114.
 7. Ісаченко В. П. Наукова творчість П. Житецького як об’єкт дослідження першої половини ХХ ст. / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий. – 2012. – Ч. 3. – С. 98–104.
 8. Павло Житецький – український вчений-мовознавець, просвітитель, громадський діяч, 2011
 9. Ісаченко В. П. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького / В. П. Ісаченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенко, чл.-кор. В. І. Лозової. – Харків : Курсор, 2011. – Вип. 39. – С. 138–145.

Тези

 1. Ісаченко В. П. Соціально-правовий захист та підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей / В. П. Ісаченко // «Права дітей: від витоків до сьогодення» : матеріали науково-методичного семінару» (Умань, 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: Візаві, 2018.
 2. Ісаченко В. П. Молодь як специфічний об’єкт соціальної роботи / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 11-12 жовтня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: Візаві, 2018.
 3. Ісаченко В. П. Дискримінація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД як соціальна проблема / В. П. Ісаченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2018. – С. 48–53.
 4. Ісаченко В. П. Характеристика сучасного менеджменту соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Матеріали ІІІ регіонального круглого столу «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – ФОП Жовтий, 2016. – С. 99–103.
 5. Ісаченко В. П. Соціально правова підтримка діяльності фахівця соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми національного законодавства» (м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р.) – Кропивницький : КДПУ, 2016. – С. 12–13.
 6. Ісаченко В. П. Дотримання прав потенційних отримувачів /отримувачів соціальних послуг / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах», 5 травня 2016 р., Умань
 7. Ісаченко В. П. Особливості соціальної роботи у сільській місцевості // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / ред. кол. Коляда Н. М. та ін. – Умань, 2016. – С. 65-68
 8. Ісаченко В. П. Маркетинговий підхід в соціальній сфері / В. П. Ісаченко Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 112 с. – С. 102–105.
 9. Ісаченко В. П. Інноваційні технології в роботі інтегрованих соціальних служб // Матеріали V науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», 26 березня 2015 р., Умань.
 10. Ісаченко В. П. Визначення норми часу надання соціальної послуги для різних категорій отримувачів соціальних послуг / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів», 26 лютого 2015 р., Умань.
 11. Ісаченко В. П. Внесок П. Житецького у становлення та розвиток україномовної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Ісаченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2012. – Вип. 40. – С. 254–261.
 12. Ісаченко В. П. Етнографічна діяльність П. Житецького / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С. 84–90.

Контакти

e-mail: viki-is@meta.ua