Ісаченко Вікторія Павлівна

 

Ісаченко Вікторія Павлівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Система організації соціальних служб

Менеджмент і маркетинг в організаціях соціальної сфери

Супервізія у соціальній роботі

Соціальний менеджмент

Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) – 2015 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 252 с. 

Посібники

Ісаченко В. П. Система організації соціальних служб : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с. 

Ісаченко В. П. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально–педагогічної сфери : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2017. – 182 с.

Ісаченко В. П. Людина в сучасному соціумі: навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 196 с.

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота // Уклад. : Н. М. Коляда,  В. П. Ісаченко. Умань : Візаві, 2018. – 60 с. 

Ісаченко В. П. Соціальний менеджмент // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2019. – 126 с. 

Статті

Ісаченко В. П. Супервізорство як один із атрибутів професіоналізму у соціальній роботі / В. П. Ісаченко // Вісник Запорізького національного університету (Серія : педагогічні науки) – Запоріжжя, 2016. – № 1. – С. 123–131. 

Ісаченко В. П. Особливості використання інтегрованого підходу у наданні соціальних послуг в умовах села (селища) / В. П. Ісаченко //  «Педагогічні науки» : збірник наукових праць –  Херсон, 2016. – № 72. – С. 59–62. 

Ісаченко В. П. Проблеми формування позитивного іміджу керівника соціальної служби / В. П. Ісаченко, Н. В. Левченко. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки». – Херсон, 2017. – № 80. – С. 152–155.

Ісаченко В. П., Гончар І. Г. Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування / В. П. Ісаченко, І. Г. Гончар // Наукові записки Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка – Кропивницький, 2018. – Випуск 167 (2018) – С. 123–126. 

 

Стажування за останні 5 років

Науково-педагогічне підвищення кваліфікації з 18 квітня 2017 р. – 29 квітня 2017 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «Науково-педагогічний працівників університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1171-17

 

Контакти викладача (електрона пошта)

viki.isachenko@gmail.com

Google Scholar