Ісаченко Вікторія Павлівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Система організації соціальних служб»
 • «Соціальний менеджмент»
 • «Організація та діяльність державних і спеціалізованих соціальних служб»
 • «Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)»

Основні публікації

Монографії:

 1. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 252 с.
 2. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монограф. / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, О. О. Гоменюк, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 251–267.
 3. Ісаченко В. П. Спеціалізовані служби у структурі Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 78–88.

Посібники:

 1. Система організації соціальних служб : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с.
 2. Людина в сучасному соціумі: Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 210 с.

Статті:

 1. Ісаченко В. П. Супервізорство як один із атрибутів професіоналізму у соціальній роботі / В. П. Ісаченко // Вісник Запорізького національного університету (Серія: педагогічні науки) – Запоріжжя, 2016. – № 1. – С. 123–131.
 2. Ісаченко В. П. Особливості використання інтегрованого підходу у наданні  соціальних послуг в умовах села (селища) / В. П. Ісаченко //  «Педагогічні науки» : зб. наук. праць –  Херсон, 2016. – № 72. – С. 59–62.
 3. Ісаченко В. П. Особливості соціальної роботи у сільській місцевості // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 5-10
 4. Ісаченко В. П. Визначення норми часу надання соціальної послуги для різних категорій отримувачів соціальних послуг / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів», 26 лютого 2015 р., Умань.
 5. Ісаченко В. П. Інноваційні технології в роботі інтегрованих соціальних служб // Матеріали V науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», 26 березня 2015 р., Умань.
 6. Ісаченко В. П. Дотримання прав потенційних отримувачів /отримувачів соціальних послуг / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах», 5 травня 2016 р., Умань
 7. Ісаченко В. П. Соціально правова підтримка діяльності фахівця соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми національного законодавства» (м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р.) – Кропивницький : КДПУ, 2016. – С. 12–13.
 8. Ісаченко В. П. Маркетинговий підхід в соціальній сфері / В. П. Ісаченко Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 112 с. – С. 102–105.
 9. Ісаченко В. П. Характеристика сучасного менеджменту соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Матеріали ІІІ регіонального круглого столу «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – ФОП Жовтий, 2016. – С. 99–103.

Контакти

e-mail: viki-is@meta.ua