Дудник Наталка Василівна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Дидактика»
  • «Педагогіка»
  • «Управління змістом робіт»
  • «Управління навчальною та виховною роботою»
  • «Комунікативний тренінг»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Формування сміхової культури українців студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі»

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

  1. Управління змістом робіт: навч. посіб. / авт.-упоряд. Дудник Н. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. –  121 с. − (Серія «Управління навчальним закладом»).
  2. Дудник Н. В. Педагогічна риторика : навч.-мет. посібник / Н. В. Дудник. – Умань : ПП Жовтий О.О. – 2011. – 164 с.

Статті

  1. Дудник Н. В. Особливості навчання педагогічної риторики за кредитно-модульною системою // Психолого-педагогічі проблеми сільської школи: Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП «Софія», 2009. – Випуск 30. – С. 271–277.
  2. Дудник Н. В. Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогіки в процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з учнями // Проблеми підготовки сучасного вчителя: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий,2012. – Випуск 5. – С. 134–142.
  3. Дудник Н.В. Роль педагогічної культури керівника навчального закладу в управлінській роботі / Н. В.Дудник // Управління в освіті: інтеграція науки і практики : матеріали міжвузівського науково-практичного семінару / ред. кол. : Ткачук Л. В.(гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий, 2013. − С. 37−42.

 

Контакти

e-mail: natalia_dudnik76@mail.ru

Блог викладача