Філатова Тетяна Сергіївна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Психологія»
  • «Психологія спорту»
  • «Вікова та педагогічна психологія»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів»

Основні публікації

Статті

  1. Філатова Т.С. «Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери студентів педагогічного ВНЗ» [Текст] / Т.С.Філатова // Проблеми вдосконалення майстерності практичного психолога: Збірник наукових праць / За заг. ред.. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», – 2012. – 130-133 с.
  2. Філатова Т. «Особливості взаємин дітей у сім’ї» [Текст] / Т. Філатова// Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 21 лютого 2012 року) / гол. ред. Ткачук Л.В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 54 -55 (0,1 д.а.)
  3. Філатова Т. «Практичний психолог в закладах освіти» [Текст]  / Т.Філатова // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського  науково-практичного семінару, (Умань, 29 березня 2012 р.) / гол. ред.. Шимко В.А. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 53-55с.
  4. Філатова Т. «Актуальні питання психологічної діагностики» [Текст] / Т. Філатова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 25 жовтня 2012 р. / гол. ред.. Діхтяренко С.Ю. – Умань: ПВЦ «Візаві», 2012. – 46-48с.

 

Контакти

e-mail:tatjana_filatova@rambler.ru

Блог викладача