(Українська) Інформаційний лист

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри (факультету) психології за 2015 рік

Кафедральна тема дослідження – “Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня”.

В межах кафедральної теми виконується індивідуальні теми дослідження: “Проблема розуміння особистості в контексті психолого-педагогічної діяльності”, “Психологічні особливості розвитку творчого мислення студентів та учнів”, “Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи в умовах введення нових стандартів початкової школи”, “Проблема творчого підходу до соціалізації підлітків”, «Запобігання та корекція феномену набутої безпорадності у молодших школярів», «Особливості прояву внутрішньоособистісного конфлікту в підлітковому віці», «Особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі «вчитель – учень» як умова попередження конфлікту», «Проблема розвитку особистісної зрілості в період професійного становлення особистості”. За звітний період видано монографію «Перфекціонізм та академічна обдарованість студентів», “Психологічні аспекти професійної підготовки студентів”, «Професійне становлення майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ». На базі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Вдосконалення майстерності практичного психолога».

За звітний період видано 4 монографії, 5 навчальних посібників,  4 методичні рекомендації, 23 статті у фахових виданнях, 3 статті у зарубіжних наукових виданнях, 61 тези доповідей.

Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію, Всеукраїнську наукову інтернет-конференцію, Всеукраїнський науково-практичний семінар, 4 науково-практичних семінари, 2 регіональні науково-методичні семінари.

Під науковим керівництвом викладачів кафедри відбулося 5 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.