Напрями підготовки та спеціальності

Випускники спеціальності «Соціальна педагогіка» можуть обіймати такі посади: соціальний педагог; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; завідувач центру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного та ін.); начальник кабінету (методичного, ресурсного та ін.); інспектор з охорони дитинства; фахівець соціальної роботи (по допомозі неблагополучним родинам, грошова допомога дітям та ін.); менеджер соціальної роботи; керівник спеціалізованої соціальної служби (реабілітаційний центр для дітей-інвалідів; кризові стаціонари для дітей позбавлених батьківської опіки; мобільний центр соціальної роботи; мобільний інформаційний центр; методичний ресурсний центр соціальної роботи; тренінгів центр, патронажна служба; гувернерська служба).

Випускники спеціальності «Соціальна робота» мають можливість працювати в органах праці та соціального захисту населення;державних службах зайнятості; у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді; в пенсійному фонді України;в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій; в науково-дослідних установах; керівником будинків-інтернатів; директором або завідуючим секретарем страхової фірми; директором центру професійної орієнтації молоді; завідувачем або консультантом психолого-медико-педагогічної консультації; менеджером соціальної сфери; в центрах вивчення громадської думки.

Випускники спеціальності «Практична психологія» проводять професійну діяльність у закладах освіти, установах, що займаються соціально- психологічною допомогою (загальноосвітні школи, школи-інтернати, реабілітаційні центри, дитячі притулки, консультативні пункти, соціальні служби та ін.). Спеціаліст потрібний в таких галузях народного господарства як освіта, наука, охорона психічного здоров’я, соціальне забезпечення, індивідуальне психологічне консультування – скрізь, де необхідно здійснювати планування та проведення просвітницької, діагностичної, корекційно-розви вальної, профілактичної, профорієнтаційної, консультативної видів діяльності.

Випускники спеціальності «Управління навчальним закладом» можуть бути призначені на керівні посади у дошкільних навчально-виховних закладах, загальноосвітніх та позашкільних установах, у науково-дослідних і навчальних центрах та інститутах, у вищих навчальних закладах, у методичних та управлінських освітніх установах.

Випускники спеціальності «Педагогіка вищої школи» мають право працювати у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових, методичних та державних установах.

Для нас важливо, щоб кожен, хто вирішив стати студентом факультету соціальної та психологічної освіти, мав можливість реалізувати свій творчий потенціал. Саме тому студенти факультету соціальної та психологічної освіти беруть активну участь у житті університету, є членами різноманітних студій, творчих колективів, майстер-класів. Цікавою та результативною є робота Студентської соціально-психологічної служби та Студентської ради факультету, що ініціюють різноманітні молодіжні проекти, розважальні програми, концерти, соціальні та благодійні акції, поїздки, конференції тощо.