Лівандовська Інна Антонівна

Google Scholar

Основні публікації

Статті

  1. Значення батьків-вихователів на процес гендерної ідентифікації сиріт в умовах дитячого будинку сімейного типу. Корекційно-відновлювальний та розвивальний аспект, 2018
  2. Специфіка гендерної ідентифікації сиротинців у контексті суб’єктивного педагогічного чинника, 2016
  3. Диприваційний феномен в умовах соціального сирітства, 2014

Тези

  1. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ, ЯК МОДЕЛЬ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнарод- ної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 листопада 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – 136 c.
  2. НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ., Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання теорії та практики підготовки майбутніх фахівців” (Хмельницький 30-31 березня 2017р)/мін.освіти і науки України , Хмельницький нац.ун-т, Каф. Психол.та педагог.- Хмельницький :ХНУ, 2017.-178с.
  3. Методи оптимізації адаптації молодого фахівця в організації, Особливості діяльності психолога в сучасних умовах: Матеріали VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань 30 березня 2017р./[ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред. та інші].- Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”.-2017.-142с.
  4. Особливості суб’єктивних впливів педпрацівників сиротинців на процес ідентифікації та соціалізації утриманців в гендерному контексті, 2015