Кафедра психології

Google Scholar

Склад кафедри

Сафін-фото
Сафін Олександр Джамільович

 Завідувач кафедри психології,  доктор психологічних наук, професор

Читати далі…


Діхтяренко Світлана Юріївна

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Якимчук

Якимчук Борис Андрійович

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Вахоцька

Вахоцька Ірина Олександрівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Данилевич Лариса Арсеніївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Шулдик

Шулдик Галина Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Ольховецький Сергій Миколайович

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


 

Перепелюк Тетяна Дмитрівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Шулдик Анатолій Володимирович

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Якимчук Ірина Павлівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Шеленкова Наталія Леонідівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


 

 Міщенко Марина Сергіївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Гриньова

Гриньова Наталія В’ячеславівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…


Байда Світлана Петрівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Мазур

Мазур Ольга Юріївна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Філатова

Філатова Тетяна Сергіївна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Гичко Юлія Володимирівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Боднар

Станішевська Вікторія Іванівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Горенко Мар’яна Вячеславівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Лівандовська Інна Антонівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Іващенко

Околіт Олена Анатоліївна

Викладач кафедри психології

Читати далі…


Харченко

Харченко Надія Анатоліївна

кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології 

Читати далі…


Радзівіл Катерина Павлівна

викладач кафедри психології 

Читати далі…


Гуртовенко Наталія Вікторівна

викладач кафедри психології 

Читати далі…


Шаповалюк Карина Володимирівна

викладач кафедри психології 

Читати далі…


Поліщук Олена Романівна

лаборант

Історія та сьогодення

 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

Кафедру психології як окремий підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було створено у квітні 1998 року в результаті реорганізації кафедри психології та педагогіки. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали досвідчені та ерудовані психологи О.М.Бендерська, О.А. Гавриш, Г.І.Кагальняк, А.Б. Коваленко, Л.П. Мельник та інші.

У складі кафедри працюють 26 викладачі. Серед них 2 доктори психологічних наук, професори, 12 кандидатів психологічних наук, 6 доцентів.

Нині кафедрою керує доктор психологічних наук Сафін Олександр Джамільович.

За останні роки на кафедрі було захищено  3 кандидатські та 1 докторську дисертацію (2009 рік – Діхтяренко С.Ю. на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2010 р. –  Данилевич Л. А. на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 2012 р. – Якимчук І.П. на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія,   2011 р. – Шимко В. А. на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності  19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах).

У жовтні 2011 р. було відкрито лабораторію «Вдосконалення майстерності практичного психолога». Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії  є організація та проведення ґрунтовних досліджень з проблем вдосконалення і розвитку психологічної майстерності, забезпечення фахівців сучасною актуальною науковою інформацією, методичними розробками; організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти; актуалізація та розширення тематики наукових гуртків для вдосконалення майстерності майбутніх психологів та впровадження якісно нових технологій психологічної діяльності; координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами, а також залучення провідних фахівців для забезпечення наукового керівництва. В рамках лабораторії планується об’єднати наукові інтереси фахівців, початківців та спрямувати їх дослідницьку працю на створення повноцінних психолого-педагогічних досліджень із вдосконалення професійної майстерності майбутніх психологів та викладача вищої школи, який готує психологічні кадри.

e-mail : k_psihol@udpu.edu.ua

Перелік дисциплін

 

Список предметів, які забезпечує кафедра психології:

 1. Арт-терапія
 2. Вікова психологія
 3. Вікова та педагогічна психологія
 4. Вступ до спеціальності
 5. Генетична психологія
 6. Диференційна психологія
 7. Експенриментальна психологія
 8. Екстремальна психологія
 9. Етнопсихологія
 10. Загальна психологія
 11. Загальна психологія з практикумом
 12. Історія психології
 13. Конфліктологія
 14. Математичні методи в психології
 15. Медична психологія
 16. Медіа психологія
 17. Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ
 18. Методика роботи практичного психолога
 19. Методика навчання психології
 20. Методика роботи психолога
 21. Методологічні та теоретичні проблеми психології
 22. Методологія та методика організація проведення психологічного експерименту
 23. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу
 24. Основи групової психокорекції
 25. Основи клінічної психології
 26. Основи психогігієни
 27. Основи психодіагностики
 28. Основи психологічного консультування Основи психосоматики
 29. Особистість в екстремальних умовах
 30. Патопсихологія
 31. Педагогічна психологія
 32. Педагогічна психологія з практикумом
 33. Порівняльна психологія
 34. Практикум з групової психокорекції
 35. Психодіагностика
 36. Психодрама
 37. Психологічна служба в системі освіти
 38. Психологічне діагностування з практикумом
 39. Психологія
 40. Психологія вищої школи
 41. Психологія впливу
 42. Психологія девіантної поведінки
 43. Психологія діяльності медичного працівника
 44. Психологія діяльності медичного психолога
 45. Психологія життєвої кризи, вмирання та смерті
 46. Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту
 47. Психологія масової свідомості
 48. Психологія мислення
 49. Психологія особистості
 50. Психологія праці
 51. Психологія професійної діяльності
 52. Психологія профільної школи
 53. Психологія сімї
 54. Психологія сімї та статі
 55. Психологія спілкування
 56. Психологія спорту
 57. Психологія управління
 58. Соціальна психологія
 59. Сучасні проблеми психологічної теорії і практики
 60. Сучасні теорії глибинної психології
 61. Теорія і практика психокорекції
 62. Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу
 63. Юридична психологія
 64. Психологія управління та конфліктологія
 65. Гендерна психологія
 66. Психологічні основи профорієнтації