Кафедра психології

Склад кафедри

Сафін-фото

Сафін Олександр Джамільович

 Завідувач кафедри психології,  доктор психологічних наук, професор

Читати далі…

Гульбс Ольга Анатоліївна

 Доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Читати далі…

Кобець Олександр Володимирович

 Доктор психологічних наук, професор кафедри психології, доцент

Читати далі…

Мороз Людмила Іванівна

Доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Читати далі…

Діхтяренко Світлана Юріївна

 Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Вахоцька

Вахоцька Ірина Олександрівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Данилевич Лариса Арсеніївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Шулдик

Шулдик Галина Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Ольховецький Сергій Миколайович

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Перепелюк Тетяна Дмитрівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Шулдик Анатолій Володимирович

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Якимчук Ірина Павлівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Шеленкова Наталія Леонідівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

 

 Міщенко Марина Сергіївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Гриньова

Гриньова Наталія В’ячеславівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Читати далі…

Байда Світлана Петрівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Мазур

Козак Ольга Юріївна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Філатова

Філатова Тетяна Сергіївна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Боднар

Станішевська Вікторія Іванівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Лівандовська Інна Антонівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Харченко

Харченко Надія Анатоліївна

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології

Читати далі…

Гуртовенко Наталія Вікторівна

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології

Читати далі…

Шаповалюк Карина Володимирівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Поліщук Олена Романівна

Викладач кафедри психології

Про кафедру

Кафедра психології: історія та сьогодення

Кафедру психології як окремий підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було створено у квітні 1998 року в результаті реорганізації кафедри психології та педагогіки. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали досвідчені та ерудовані психологи О.М.Бендерська, О.А.Гавриш, Г.І.Кагальняк, А.Б. Коваленко, Л.П. Мельник та інші.

У складі кафедри працюють 24 викладачі. Серед них 4 докторів психологічних наук, професорів; 4 кандидатів психологічних наук, 10 доцентів.

Під час створення кафедри її очолювала кандидат психологічних наук, доцент Шулдик Галина Олексіївна. Тривалий час завідував кафедрою кандидат психологіч-них наук, доцент Якимчук Борис Андрійович. Нині кафедрою керує доктор психологічних наук, професор Сафін Олександр Джамільович.

Кафедра психології забезпечує підготовку фахівців освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», за освітньо-професійними програмами «Психологія» та освітнього ступеня «доктор філософії» за освітньо-науковою програмою «Психологія» на факультеті соціальної та психологічної освіти, а також забезпечує викладання психологічних навчальних дисциплін на 9 інших  факультетах університету.

Кафедра психології підтримує тісні наукові зв’язки з лабораторією психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  з Українським науково-методичним центром практичної психології з соціальної роботи НАПН України, Сумським  державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Київським національним торговельно-економічним університетом, Донбаським державним педагогічним університетом, з закладами загальної середньої освіти м. Умані та Уманського району.

На кафедрі працює 14 наукових гуртків, у складі яких працює близько 100 студентів, їхні наукові пошуки втілюються у конкурсних, курсових та випускних кваліфікаційних роботах.

Щороку на кафедрі проводять загальноуніверситетські олімпіади  та конкурси студентських наукових робіт з психології, переможці яких беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі, отримують призові місця. Функціонує Мала академія наук.

У межах роботи над кафедральною науковою темою “Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня” (державний реєстраційний номер 0111U007546). викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті в наукових журналах.

При кафедрі психології у 2011 році створено науково-дослідну лабораторію «Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк», роботу якої очолює кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко С.Ю.

Проведення досліджень в лабораторії здійснюється за такими напрямками:

 • вдосконалення майстерності психологів, викладачів психології та майбутніх практичних психологів в умовах освітнього середовища;
 • впровадження інноваційних технологій в роботу психологів.

Пріоритетні завдання лабораторії полягають у забезпеченні підвищення якості підготовки майбутніх психологів через впровадження інноваційних технологій у психологічну практику та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету; забезпечення фахівців сучасною актуальною науковою інформацією, методичними матеріалами; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти та практикуючих психологів.

Починаючи з червня 2018 року, кафедрою психології започатковано щорічне наукове видання «Психологічний журнал», який виходить два рази на рік.

Перелік дисциплін

Дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри психології

 1. Арт-терапія
 2. Вікова психологія
 3. Вікова та педагогічна психологія
 4. Вступ до спеціальності «Психологія »(ФСПО)
 5. Гендерна психологія
 6. Генетична психологія
 7. Диференційна психологія
 8. Експериментальна психологія
 9. Екстремальна психологія
 10. Етнопсихологія
 11. Загальна психологія
 12. Історія психології
 13. Математичні методи в психології
 14. Медична психологія
 15. Медіапсихологія
 16. Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ
 17. Методика навчання психології
 18. Методика роботи практичного психолога
 19. Методика роботи психолога
 20. Організаційна психологія
 21. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу
 22. Основи групової психокорекції
 23. Основи наукових досліджень в психології
 24. Основи психогігієни.
 25. Основи психодіагностики
 26. Основи психодіагностики і психокорекції.
 27. Основи психологічного консультування
 28. Основи психосоматики
 29. Основи психотренінгу.
 30. Особистість в екстремальних умовах
 31. Патопсихологія.
 32. Педагогічна психологія
 33. Політична психологія
 34. Практикум з групової психокорекції
 35. Психодіагностика
 36. Психодіагностика з практикумом.
 37. Психодрама
 38. Психологічна експертиза
 39. Психологічна служба в системі освіти
 40. Психологічне діагностування з практикумом
 41. Психологічні основи профорієнтаційної діяльності
 42. Психологія
 43. Психологія вищої школи
 44. Психологія влади
 45. Психологія впливу
 46. Психологія девіантної поведінки
 47. Психологія діяльності медичного психолога
 48. Психологія діяльності та навчальний менеджмент.
 49. Психологія життєвої кризи особистості, вмирання та смерті
 50. Психологія конфлікту.
 51. Психологія масової свідомості
 52. Психологія мислення
 53. Психологія особистості
 54. Психологія оцінки персоналу.
 55. Психологія праці
 56. Психологія професійної діяльності
 57. Психологія профільної школи
 58. Психологія реклами
 59. Психологія сім’ї
 60. Психологія сім’ї та статі
 61. Психологія спілкування
 62. Психологія спорту
 63. Психологія статі.
 64. Психологія управління
 65. Психологія управління та конфліктологія
 66. Соціальна психологія
 67. Сучасні проблеми психологічної теорії і практики
 68. Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту
 69. Теорія і практика психокорекції.
 70. Юридична психологія

Контактна інформація

Контактна інформація

Адреса: 20308 м. Умань Черкаської обл., вул. Садова, 28, ауд. 317

E-mail: psiholudpu@ukr.net

Google Scholar