Неформальна освіта

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (Закон України «Про освіту»)

Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

Основні цілі неформальної освіти:

  • професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти;
  • підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом;
  • підвищення ефективності наукових досліджень;
  • підвищення конкурентоздатності випускників факультету на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
  • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань.

Положення про неформальну освіту факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тимчасовий порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Prometheus

Українська академія лідерства

Онлайн платформа неформальної освіти

Методичні рекомендації неформальна освіта

Програма професійного та особистісного розвитку «Державотворець» 

USAID