Науково-практичний центр родинного виховання

Науково-практичний центр родинного виховання

Керівник центру: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Полєхіна Вікторія Миколаївна 

e-mail: polehina.v@gmail.com

Напрями наукової діяльності:

Метою створення і діяльності Центру родинного виховання є консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку сімей, родинного виховання та підготовку молоді до сімейного життя.

І. Сприяння партнерству соціальних інституцій:

  • проведення систематичних соціологічних, соціально-педагогічних, соціально-психологічних досліджень з вивчення проблем різних категорій сімей;
  • проведення наукових і науково-практичних конференції з питань сімейного виховання, реалізації державної сімейної політики тощо;
  • здійснення культурно-просвітницьких заходів з метою відродження та збереження сімейних традицій і цінностей;

ІІ. Надання психолого-педагогічної допомоги та послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, передусім молодим, багатодітним, неповним, переселенців:

  • психолого-педагогічна діагностика та консультування сім’ї;
  • проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів.

ІІІ. Реалізація державної політики в галузі освіти, педагогічної науки:

  • впровадити в шкільну і вузівську освіту програм спецкурсів «Підготовка молоді до усвідомленого материнства і батьківства», «Щасливі батьки – щаслива дитина»;
  • розробити та впровадити в позааудиторну виховну роботу університету програму діяльності студентського клубу «Щасливе батьківство», мета якого – формування відповідального ставлення до батьківства;
  • підготовка, видання та поширення наукових і навчально-методичних матеріалів;

Звіт за 2019 рік