Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій “Інсайт”

Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій “Інсайт”

Керівник центру: викладач кафедри психології

Лівандовська Інна Антонівна

Діяльність центру характеризується своєю динамічністю та орієнтованістю на актуальні запити сьогодення та розповсюджується на різноманітні сфери соціального життя факультету, розширюючи спектр своєї діяльності. Інноваційним нововведенням останніх років є активна робота студентів випускних курсів факультету ФСПО  зі спеціальності 053 психологія. Для молоді така діяльність дає можливість вже зараз реалізовувати свій науково-практичний потенціал, працювати над розвитком особистісної та професійної компетентності, усвідомлювати соціальну значимість професії психолога.


Звіт за 2019 рік