Рада молодих учених

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу на факультеті соціальної та психологічної освіти функціонує Рада молодих вчених.

Рада молодих вчених було створена у вересні 2016 року з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню молодих науковців.

До складу ради молодих вчених факультету соціальної та психологічної освіти входить 27 науково-педагогічних працівника, зокрема 2 доктори педагогічних наук; 3 кандидати психологічних наук; 13 кандидатів педагогічних наук; 9 аспірантів.

Основними завданнями Ради молодих вчених є:

  • підвищення якості науково-дослідної роботи молодих вчених шляхом впровадження у науково-освітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
  • популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки;
  • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених;
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.

Молоді вчені, неодноразово, брали участь у міжнародних проектах, зокрема, «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей»; у Міжнародній програмі підготовки тренерів за підтримки Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» в рамках проекту «Реформа соціальних послуг: розвиток потенціалу фахівців для підвищення якості соціальних послуг для вразливих сімей та дітей»; брали участь в реалізації «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» через створення майданчика соціально-педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу (загону).

Впродовж всього часу функціонування Ради молодих вчених ФСПО його членами було організовано та проведено: науково-методичні семінари на актуальні теми; тренінги-практикуми; психологічні тренінги; соціально-психологічні квести, круглі столи, конференції.

Вищезазначені заходи Ради молодих вчених факультету соціальної та психологічної освіти, на наш погляд, сприяють науково-дослідній роботі молодих учених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу молодих науковців.


Положення про Раду молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини