Рада молодих учених

Рада молодих учених факультету соціальної та психологічної освіти – це молодіжна організація молодих науковців та аспірантів, створена з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню молодих науковців.

До складу ради молодих учених факультету соціальної та психологічної освіти входить 21 науково-педагогічний працівник, зокрема 1 доктор педагогічних наук, доцент; 3 кандидати психологічних наук, з них 2 доцента; 9 кандидатів педагогічних наук, 8 аспірантів.

Рада молодих учених на факультеті соціальної та психологічної освіти створена у вересні 2016 року. Основною метою створення ради є активізація та сприяння професійному зростанню молодих учених факультету, об’єднання їхніх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і розв’язання пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих учених та залучення їх до ефективної популяризації новітніх досягнень науки.

Рада молодих учених як орган самоврядування молодих науковців виконує такі завдання:

  • організовує проведення конференцій, конкурсів;
  • забезпечує публікацію наукових праць;
  • узагальнює досвід організації науково-дослідної роботи та рекомендує шляхи вдосконалення її форм та методів;
  • сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи на факультеті та участі студентів факультету в заходах інших ЗВО, що забезпечують розвиток науково-дослідницької студентської роботи;
  • розробляє заходи з активізації науково-дослідницької роботи на факультеті та бере участь у плануванні, контролі і обліку науково-дослідницької роботи на факультеті та кафедрах.

У 2016 р. підписано угоди про співпрацю рад молодих учених Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського й факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; угоду  про співпрацю рад молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

За час функціонування Ради молодих учених факультету соціальної та психологічної освіти організовано та проведено:

  • науково-методичні семінари: «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»; «Права дитини: від витоків до сьогодення»; «Соціалізація особистості: передумови, проблеми, перспективи»; «Упровадження ідей В. О. Сухомлинського у педагогічну теорію і практику «Щоб у серці жила Батьківщина»»; «Актуальні проблеми впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні»; «Сучасні вимоги до публікації статей у науковометричних виданнях»;
  • тренінги-практикуми: «Вдосконалення професійної майстерності молодого викладача»; «Педагогічна майстерність педагога у розв’язанні педагогічних ситуацій у процесі навчання»; «Профілактика синдрому емоційного вигорання молодих науковців»;
  • фестивалі студентської творчості; соціально-психологічні театри–конкурси інсценізації казок В.О. Сухомлинського;
  • соціально-психологічні квести, круглі столи, конференції, навчально-практичні експедиції до НВК «Павлиська загальноосвітняшкола І– ІІІ ступенів-ліцей імені В. О. Сухомлинського»; Авторської середньої загальноосвітньої школи Олександра Антоновича Захаренка (с. Сахнівка).

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності аспірантів та молодих учених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу на факультеті соціальної та психологічної освіти і функціонує Рада молодих учених.