Рада молодих науковців

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу на факультеті соціальної та психологічної освіти функціонує Рада молодих науковців.

Рада молодих науковців було створена у вересні 2016 року з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню молодих науковців.

До складу ради молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти входить 27 науково-педагогічних працівника, зокрема 2 доктори педагогічних наук; 3 кандидати психологічних наук; 13 кандидатів педагогічних наук; 9 аспірантів.

Основними завданнями Ради молодих науковців є:

  • підвищення якості науково-дослідної роботи молодих вчених шляхом впровадження у науково-освітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
  • популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки;
  • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених;
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.

Молоді вчені, неодноразово, брали участь у міжнародних проектах, зокрема, «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей»; у Міжнародній програмі підготовки тренерів за підтримки Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» в рамках проекту «Реформа соціальних послуг: розвиток потенціалу фахівців для підвищення якості соціальних послуг для вразливих сімей та дітей»; брали участь в реалізації «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» через створення майданчика соціально-педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу (загону).

Впродовж всього часу функціонування Ради молодих науковців ФСПО його членами було організовано та проведено: науково-методичні семінари на актуальні теми; тренінги-практикуми; психологічні тренінги; соціально-психологічні квести, круглі столи, конференції.

Вищезазначені заходи Ради молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти, на наш погляд, сприяють науково-дослідній роботі молодих учених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу молодих науковців.


Рада молодих учених МОН України

Положення про Раду молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Положення про Раду молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти

Склад ради молодих науковців 

План роботи РМН  2021 рік


Звіт про роботу  РМН за 2021 рік

Звіт про роботу РМН за 2020 рік

Звіт про роботу РМН за 2019 рік