Рада молодих вчених

З метою сприяння науково-дослідній роботі молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу на факультеті соціальної та психологічної освіти функціонує Рада молодих вчених.

Рада молодих вчених була створена у вересні 2016 року з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню молодих науковців.

До складу ради молодих вчених факультету соціальної та психологічної освіти входять: доктори і кандидати наук, доктора філософії, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники і співробітники та студенти УДПУ, які активно займаються науково-дослідною роботою.

Основними завданнями Ради молодих вчених є:

  • підвищення якості науково-дослідної роботи молодих вчених шляхом впровадження у науково-освітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
  • популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки;
  • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених;
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.

Детальну інформацію про діяльність Ради молодих вчених факультету соціальної та психологічної освіти можна отримати за посиланням https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/rada-molodykh-uchenykh/.

Склад ради молодих науковців

Моргай Лілія Анатолівна

Голова ради молодих науковців

Доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор філософії

Читати далі…

Коблик Віталій Олександрович

Заступник ради молодих науковців

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Читати далі…

Поліщук Олена Романівна

Секретар ради молодих науковців

Доктор філософії, викладач кафедри психології

Читати далі…

Кравченко Оксана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Читати далі…

Клименко Юлія Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Читати далі…

Войтовська Алла Іванівна

Доктор філософії, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Читати далі…

Скочко Максим Олександрович

Доктор філософії, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Читати далі…

Юрченко Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Читати далі…

Житнухіна Катерина Павлівна

Старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Чупіна Катерина Олександрівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Горенко Мар’яна Вячеславівна

Доктор філософії, викладач кафедри психології

Читати далі…

Боднар

Станішевська Вікторія Іванівна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Мазур

Козак Ольга Юріївна

Викладач кафедри психології

Читати далі…

Меморандум про партнерство
Рубрика Міністерства освіти і науки «Просто про науку»