Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського

Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Керівник: Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Мета ‒ проведення ґрунтовних досліджень у галузі психодидактики щодо її ретроспективи та сьогодення, а також професійної підготовки майбутніх педагогів; сприяння забезпеченню працівників освіти сучасною науковою інформацією, дидактичними матеріалами; організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом педагогів закладів усіх рівнів освіти; координація наукової роботи студентів, здобувачів, докторів філософії; обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами.

Завдання:

  • дослідження та узагальнення психопедагогічної спадщини Яна Амоса Коменського;
  • формування науково-методичної бази щодо тематики діяльності лабораторії;
  • підготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у галузі психодидактики щодо її ретроспективи та сьогодення;
  • виконання та захист студентських та магістерських наукових робіт, робіт докторів філософії у галузі історії педагогіки, дидактики, професійної освіти, інших напрямів;
  • забезпечення підвищення якості підготовки майбутніх та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
  • проведення щорічних науково-практичних конференцій міжнародного рівня;
  • видання польсько-українського збірника наукових праць у якому будуть представлені результати досліджень наукової проблеми лабораторії;
  • виконання узагальнювальної праці членів лабораторії – проекту «Сучасна психодидактика: від науки до мистецтва»;
  • здійснення інших форм творчого співробітництва у залежності від виникнення нових реалій.

Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики була створена 1 вересня 2011 р. у рамках угоди про співпрацю між нашим університетом та Вищою школою професійної освіти ім. Я. А. Коменського м. Лєшно (Польща).

На базі лабораторії проводяться міжнародні науково-практичні конференції за участю науковців з Польщі, Білорусії, Казахстану, Німеччини, Канади, Узбекистану, Туреччини та інших країн. За результатами конференцій видається збірник наукових праць «Folia Comeniana» («Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського»), у якому відображено науково-дослідницьку діяльність членів лабораторії.