Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського

Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Керівник: Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кафедри психології.

Мета: проведення ґрунтовних досліджень у сфері психодидактики щодо її вітчизняної та зарубіжної ретроспективи й сьогодення, усіх напрямів педагогіки, психології, інших галузей на засадах міждисциплінарного підходу; сприяння забезпеченню працівників освіти та науки сучасною освітньо-науковою інформацією, психодидактичними матеріалами; організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів та ін. для обміну досвідом педагогів та науковців закладів усіх рівнів освіти; координація наукової роботи педагогів, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти різних рівнів та ступенів; обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими установами; налагодження та координація співпраці з вітчизняними та зарубіжними закладами, установами, організаціями, об’єднаннями освіти та науки.

Завдання:

  • дослідження та узагальнення психопедагогічної спадщини Яна Амоса Коменського та інших персоналій освіти і науки;
  • формування науково-методичної бази згідно з метою діяльності лабораторії;
  • підготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій згідно з метою діяльності лабораторії;
  • виконання та захист студентських та магістерських наукових робіт, робіт докторів філософії з історії педагогіки, дидактики, професійної освіти, психології інших напрямів відповідно до мети лабораторії;
  • забезпечення підвищення якості підготовки учителів, психологів (майбутніх та практиків) та вдосконалення науково-педагогічної кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти;
  • проведення щорічних науково-практичних заходів міжнародного, всеукраїнського, регіонального та університетського рівня;
  • видання збірника наукових праць («Вісника польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського) – результатів досліджень наукової проблеми лабораторії;
  • здійснення інших форм творчого співробітництва у залежності від виникнення нових реалій;
  • організація діяльності студентських навчально-наукових гуртків, клубів, круглих столів тощо.

Діяльність структурного підрозділу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було започатковано як Польсько-українську науково-дослідну лабораторію дидактики імені Я. А. Коменського 1 вересня 2011 р. у рамках угоди про співпрацю між нашим університетом та Вищою школою професійної освіти ім. Я. А. Коменського м. Лєшно (Польща). Наказом № 132 о/д від 02.03.2017 р. УДПУ імені Павла Тичини назву підрозділу було уточнено як «Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського» (з уточненням обґрунтування та положення відповідно до сучасних освітньо-наукових вимог).

На базі лабораторії щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції за участю науковців з Польщі, Білорусії, Казахстану, Німеччини, Канади, Узбекистану, Туреччини та інших країн. За результатами конференцій видається збірник наукових праць «Folia Comeniana» («Вісник польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського»), у якому відображено науково-дослідницьку діяльність членів лабораторії, а також вітчизняних й зарубіжних науковців.