(Українська) Прищепа Світлана Михайлівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 •  «Педагогіка»
 • «Теорія і історія педагогіки»
 • «Методика навчання педагогіки»
 • «Техніка управлінської діяльності»
 • «Педагогіка профільної школи»

Сфера наукових досліджень

 1. Тема кандидатської дисертації: «Формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника».
 2. На даний час працює над темою «Сучасні тенденції формування підприємницької компетентності учнівської молоді»

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники:

 1. Прищепа С. М. Проектування виховної діяльності класного колективу : метод. посібник / С. М. Прищепа. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 66 с.
 2. Прищепа С. М. Програма науково-методичної підготовки класних керівників до проектування виховної діяльності класного колективу: метод. реком. / автор-упорядн. С. М. Прищепа. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 39 с.
 3. Прищепа С. М. Особистісна активність підлітка : сутність, діагностика, проектування : монографія / С. М. Прищепа. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – 191 с.
 4. М. І. Гагарін, О. М. Коберник, С. М. Прищепа, М. М. Ткачук. Проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : теорія, історія, практика : монографія // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 338 с.

Статті:

 1. Прищепа С. М. Проектування – інновація в управлінні виховної діяльності класного колективу // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : науково-методичний журнал, м. Чернівці – № 4 (18) – 2014. – С. 124 – 127.
 2. Прищепа С. М. Використання технологій інтерактивного навчання у підготовці майбутніх педагогів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол. : Побірченко Н. С. (гол. Ред..) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 118 – 123.
 3. Прищепа С. М. Сутність виховної системи: структура, основні етапи та функції / С. М. Прищепа // Актуальні питання сучасної педагогіки : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 176 с.
 4. Прищепа С. М. Сутність виховної системи: структура, основні етапи та функції / С. М. Прищепа // Актуальні питання сучасної педагогіки : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 176 с.
 5. Прищепа С.М. Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої технології у системі виховної роботи класного керівника // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / [ред.. колегія: Доброскок І.І. (гол. ред.) та ін..]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 1. – С. 138-149.
 6. Прищепа С. М. Науково-методична підготовка майбутніх вчителів до основ проектування виховної діяльності класного колективу // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол. Безлюдний О.І. (гол. ред..) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 12, Ч. 2. – С. 80-85.
 7. Прищепа С. Основні тенденції побудови вітчизняних освітньо-виховних систем / Прищепа С. // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка // Суми. – СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.– № 1 (55). – С. 371–376.
 8. Прищепа С. Організація виховного процесу на засадах проектування виховної системи навчального закладу / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи – Умань. – ФОП Жовтий О., 2016. – Випуск 54. – С. 99–104.
 9. Прищепа С. М. Сутність та зміст поняття підприємницька компетентність / С.М.Прищепа // Молодий вчений – Херсон – Видавничий дім «Гельветика»., 2016. – № 5 (32). – С. 367-370.
 10. Прищепа С. Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу / С. Прищепа // «Наукові записки / Ред. кол. В. Черкасов, В. Радул, Н. Савченко та ін. Випуск 150. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 94–97.
 11. Прищепа С.М. Сучасні тенденції формування підприємницької компетентності в учнівської молоді IX Международной научной конференции Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы» 9-11 февраля 2017 г. Г. Самара.

Контакти

e-mail: svetlana_pryshchepa@rambler.ru