Психологічний супровід учасників освітнього процесу

Бобриньова Світлана Дмитрівна

Телефон: 096-373-22-68

Психологом університету здійснюється психологічний супровід учасників освітнього процесу в тому числі надається допомога онлайн.

Напрями діяльності:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку:
 • соціально-психологічної адаптації;
 • здобувачів вищої освіти (відповідно до запиту особи та/або адміністрації);
 • анкетування студентів та викладачів;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі:
 • порушень у психічному та особистісному розвитку;
 • стресових та депресивних станів, суїцидальної поведінки;
 • девіантної поведінки молоді;
 • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів вищої освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки:
 • тренінги (за запитом);
 • індивідуальне корекційно-відновлювальне заняття (відповідно до запиту);
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості:
 • створення психологічного гуртка та робота в ньому;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу:
 • індивідуальні та групові консультації студентів, батьків, викладачів, кураторів (за запитом та потребою);
 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління:
 • співпраця з адміністрацією університету;
 • зустрічі з батьками студентів (за запитом);
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах (за потребою);
 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу:
 • створення психологічно-просвітницьких буклетів;
 • проведення лекцій (за потребою і запитом).

Праці:

А який у вас план подорожі на 2024 рік

Газлайт-детектор

За межами відмови коли «ні» визначає новий вимір життя

Творчість у вік інновацій

Цифрова спокуса

Ментальні пастки

Готуйтесь! Повне занурення!

Від новачка до експерта

Від новачка до експерта 2

Читацький путівник

Мінімалізм коли менше значить більше

За власним вибором або Життя як квест-кімната

За відображенням у дзеркалі

Шлях до аутентичності 1

Шлях до аутентичності 2

Коли захист стає муром

Активне vs креативне слухання

Детоксикація стосунків (I частина)

Детоксикація стосунків (II частина)