Студентська рада

     Студентська рада факультету функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього педагога, організатора освіти, керівника. Діяльність студентської ради спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

      Головою студентської ради факультету є Федотова Леся – студентка ІI курсу

Подуст Тетяна – заступник голови студентського самоврядування факультету, студентка ІI курсу.

Тарасюк Тетяна – секретар, студентка IІ курсу.

Голова студентської ради організовує роботу органів самоврядування.

При Раді створено сектори за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв’язків, прес-центр та ін.

Засідання Ради студентського самоврядування проводиться один раз на тиждень і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.

Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів є обов’язковим для виконання.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування дає можливість максимально виявляти і реалізувати творчі здібності студентів, формувати моральні якості, підвищувати ініціативу й відповідальність кожного за результати своєї праці.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, проблемних груп, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших ЗВО і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань академічного обміну студентами;
 • безпосередня участь студентів у реалізації молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • популяризація серед студентів принципів академічної доброчесності та протидія проявам корупції;
 • популяризація репрезентація у керівництві ЗВО;
 • популяризація отримання неформальної освіти здобувачами;
 • координація спільної діяльності старостату, кураторів академічних груп;
 • участь у  стипендійній комісії;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, Посвяти у студенти, випускних вечорів, Днів факультету тощо;
 • разом з деканатами, господарською службою університету, директором студмістечка організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні;

Склад студентської ради факультету

 Себенкова Анна, Мазуренко Єлезавета, Білоус Вероніка, Рудюк Анна, Татарова Анна, Татарова Анастасія, Нагаєвський Олександр, Огер Анастасія, Білоус Катерина, Тимошенко Катерина, Майстренко Юлія, Ткачук Юлія, Бондар Альона, Скиба Юланна, Мазур Тетяна, Папірна Віталіна, Лебедєва Владлена, Дода Софія

План роботи студентської ради 2020-2021

План роботи студентської ради ФСПО 2019-2020

Звіт голови студентської ради 2019-2020