Студентська рада

     Студентська рада факультету функціонує з метою забезпечення виконання здобувачів своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості здобувача, формує у нього навички майбутнього педагога, організатора освіти, керівника. Діяльність студентської ради спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури здобувачів, зростання у здобувацької молоді соціальної активності.

Головою студентської ради є Хомов Ілля студент ll курсу

Мельник Людмила – заступник голови студентського самоврядування факультету студентка VI курсу

Наталич Анастасія – секретар, студентка Il курсу

 

Голова студентської ради організовує роботу органів самоврядування.

При Раді створено сектори за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв’язків, прес-центр та ін.

Засідання Ради студентського самоврядування проводиться один раз на тиждень і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування дає можливість максимально виявляти і реалізувати творчі здібності здобувачів, формувати моральні якості, підвищувати ініціативу й відповідальність кожного за результати своєї праці.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку здобувачів;
 • створення різноманітних  гуртків, проблемних груп, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із здобувачами інших ЗВО і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань академічного обміну здобувачів;
 • безпосередня участь здобувачів у реалізації молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги здобувачам (спільно з відповідними службами);
 • популяризація серед здобувачів принципів академічної доброчесності та протидія проявам корупції;
 • популяризація репрезентація у керівництві ЗВО;
 • популяризація отримання неформальної освіти здобувачами;
 • координація спільної діяльності старостату, кураторів академічних груп;
 • участь у  стипендійній комісії;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, Посвяти у студенти, випускних вечорів, Днів факультету тощо;
 • разом з деканатами, господарською службою університету, директором студмістечка організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні;

Склад студентської ради факультету

Хомов Ілля, Мельник Людмила, Наталич Анастасія, Мальований Максим, Бригадир Денис, Данчук Алла, Данько Світлана, Коханчук Тетяна, Кузьміна Єлизавета, Лялько Альбіна, Майстренко Анна, Плахотнюк Вікторія, Плахотнюк Катерина, Пізюра Валерія, Туркалова Каріна, Турнецька Ілона, Глушко Катерина, Гримайло Аліна, Мироненко Олена, Юрчак Максим, Рудюк Анна, Матлаш Іван, Присяжнюк Вікторія, Пальцев Дмитро, Карманчук Анастасія, Бесчастна Катерина, Коваль Юлія, Заїць Юлія, Сокуренко Алевтина.