Опитування

Анкета для здобувачів ступення доктора філософії

Анкета для випускників факультету соціальної та психологічної освіти

Опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці

Анкета для здобувачів вищої освіти «Організація освітнього процесу»

Анкета для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами

Анкета для здобувачів вищої освіти "Освітня та науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти"

Анкетування студентів І курсу щодо адаптації в ЗВО

Опитування для здобувачів вищої освіти «Якість роботи структурних підрозділів університету»

Анкета для здобувачів вищої освіти якість вищої освіти та академічна доброчесність

Опитування для викладачів «Органiзацiя освiтньoї дiяльностi в умовах змішаного навчання»

Анкета для здобувачів вищої освіти «Оцінка викладання навчальної дисципліни»

Анкет. щодо вивч. якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії

Анкета для аспірантів про проходження практики

Анкета для здобувачів вищої освіти "Студентське середовище"

Анкета для представників студентського самоврядування "Діяльність органів студентського самоврядування"

Анкета «Мої враження від вивченої дисципліни» Аспіранти

Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці (ОНП Соціальна робота)

Опитування роботодавців щодо ринку праці та співпраці

Опитування НПП щодо якості освітньо-наукової програми «Соціальна робота»

АНКЕТА для НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ здобувачів ступеня доктора філософії, ОНП "Соціальна робота"

Анкета для здобувачів ступеня Док. філ. «Якість освітньо-наук. програм та освітнього процесу» ОНП "Соціальна робота"

Опитування "Зміни життя та психологічного стану внаслідок війни"

Опитування для гарантів освітніх програм «Опитування гарантів освітніх програм»

Опитування для здобувачів вищої освіти «Проходження практики»

Опитування щодо вивчення думки здобувачів про вибір навчальних дисциплін

Опитування щодо вивчення думки здобувачів про організацію навчання

Анкета для здобувачів вищої освіти "Організація дистанційного навчання"

Опитування для батьків студентів першого курсу

Опитування здобувачів вищої освіти щодо організації неформальної освіти