Опитування

Результати опитувань

Анкета для випускників факультету соціальної та психологічної освіти

Опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці

Опитування студентів факультету соціальної та психологічної освіти щодо якості надання освітніх послуг

Опитування студенів щодо неформальної освіти

Анкета «Наукові дослідження у межах освітнього процесу та міжнародна діяльність»

Опитування щодо якості роботи деканату та інших структурних підрозділів університету

Опитування щодо академічної доброчесності в університеті

Опитування науково-педагогічних працівників "Організація освітньої діяльності в умовах карантину"

Опитування студентів шодо "Враження від навчальної дисципліни"

Анкетування щодо вивчення якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії

Анкетування щодо забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета для аспірантів про проходження практики