Опитування

Анкета для здобувачів ступення доктора філософії

Анкета для випускників факультету соціальної та психологічної освіти

Опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці

Опитування здобувачів факультету соціальної та психологічної освіти щодо якості надання освітніх послуг

Анкета для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами

Анкета «Наукові дослідження у межах освітнього процесу та міжнародна діяльність»

Анкетування студентів І курсу щодо адаптації в ЗВО

Опитування щодо якості роботи деканату та інших структурних підрозділів університету

Опитування щодо академічної доброчесності в університеті

Опитування науково-педагогічних працівників "Організація освітньої діяльності в умовах карантину"

Опитування студентів шодо "Враження від навчальної дисципліни"

Анкетування щодо вивчення якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії

Анкетування щодо забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета для аспірантів про проходження практики

Анкета «Булінг та його прояви у студентському віці»

Анкета "Визначення активності студентського самоврядування в управлінні закладом вищої освіти"

Опитування щодо вивчення думки здобувачів про якість роботи системи дистанційного навчання

Анкета «Мої враження від вивченої дисципліни» Аспіранти

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ «НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ».

Опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці