Опитування

Анкета для здобувачів ступення доктора філософії

Анкета для випускників факультету соціальної та психологічної освіти

Опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці

Опитування здобувачів ФСПО освіти щодо якості надання освітніх послуг

Анкета для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами

Анкета «Наукові дослідження у межах освітнього процесу та міжнародна діяльність»

Анкетування студентів І курсу щодо адаптації в ЗВО

Опитування щодо якості роботи деканату та інших структурних підрозділів університету

Опитування щодо академічної доброчесності в університеті

Опитування науково-педагогічних працівників "Органiзацiя освiтньoi дiяльностi в умовах дистанцiйноi освiти"

Опитування студентів шодо "Враження від навчальної дисципліни"

Анкет. щодо вивч. якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії

Анкетування щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета для аспірантів про проходження практики

Анкета «Булінг та його прояви у студентському віці»

Опитування органів студентського самоврядування

Опит. щодо вивчення думки здобувачів про якість роботи системи дистанційного навчання

Анкета «Мої враження від вивченої дисципліни» Аспіранти

Анкета для опитування батьків «Навчання студентів під час карантину».

Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці (ОНП Соціальна робота)

Опитування роботодавців щодо ринку праці та співпраці

Опитування НПП щодо якості освітньо-наукової програми «Соціальна робота»

АНКЕТА для НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ здобувачів ступеня доктора філософії, ОНП "Соціальна робота"

Анкета для здобувачів ступеня Док. філ. «Якість освітньо-наук. програм та освітнього процесу» ОНП "Соціальна робота"

Визначення психологічного стану здобувачів освіти в умовах военного стану

Опитування гарантів

Опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практики