Мета та завдання центру

Завідувач центру – Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Метою створення і діяльності Центру є розвиток фундаментальних і прикладних досліджень проблем педагогічного краєзнавства.

Для досягнення визначеної мети Центр розв’язує такі завдання:

 • виконання наукових досліджень співробітниками Центру за усіма зазначеними напрямами;
 • висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності Центру у засобах інформації, організацію та проведення наукових конференцій, семінарів, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;
 • координація науково-дослідницької діяльності вчених в галузі історії педагогіки та педагогічного краєзнавства з науковими планами й програмами АПН України;
 • сприяння створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах статуту і напрямів роботи Центру.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

 1. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів.
 2. Проблеми педагогічного краєзнавства: структура, функції, принципи та джерела.
 3. Теоретико-методологічні засади педагогічно-краєзнавчої діяльності.
 4. Зміст, форми і методи навчання студентів засобами педагогічного краєзнавства.
 5. Педагогічне краєзнавство як ефективний засіб професійної підготовки майбутніх учителів.
 6. Педагогічно-краєзнавча технологія навчання студентів.
 7. Педагогічні умови функціонування моделі підготовки майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства.
 8. Методичні засади використання педагогічного краєзнавства у професійній підготовці вчителя.

Інформаційний лист

Звіт за 2019 рік