Гендерний центр

Гендерний центр

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Керівник центру: доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти

Кравченко Оксана Олексіївна

e-mail: okskravchenko@ukr.net

«Жінка і чоловік різні, але повинні бути рівними»

Гендерний підхід в освіті є методологічним інструментом аналізу та проектування інституційних, організаційних і особистісних змін, що ґрунтується на врахуванні чинників статі в системі освіти та спрямований на реалізацію принципу рівних прав і свобод та створення рівних можливостей для жінок і чоловіків.

Підставою для створення та діяльності   ЦГО в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини слугують: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», проект «Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні», наказ МОН «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту».

 Мета діяльності Центру гендерної освіти є сприяння впровадженню та утвердженню гендерної рівності шляхом надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідей гендерної рівності  та гендерних підходів у навчально-виховний процес.

Основні напрями діяльності центру:

1) Науково-дослідний. Проведення фундаментальних досліджень з гендерної тематики у формі дисертаційних робіт. Підготовка наукових статей, доповідей, тез, доповідних та аналітичних записок для опублікування в збірниках наукових праць. Здійснення написання курсових, випускних кваліфікаційних робіт.

2) Науково-організаційний. Організація та участь у роботі різноманітних шкіл та тренінгів з обміну досвідом роботи центрів гендерної освіти у закладах вищої освіти. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, виїзних засіданнях з гендерної проблематики.

3) Культурно-дозвіллєвий. Розвиток здібностей та виявлення талантів кожної окремої особистості шляхом створення мистецьких секцій, студій, проведення майстер-класів, конкурсів та фестивалів творчих доробків з гендерної проблематики.

4) Інформаційний. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з гендерних питань серед студентської молоді та викладачів. Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення. Підготовка соціальної реклами, шляхом  залучення студентської молоді. Розміщення інформаційних матеріалів на сайті Університету.

Cторінка на сайті Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти:

http://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/aboutus


Звіт за 2019 рік