Наукове товариство студентів та аспірантів

Наукове товариство студентів та аспірантів

Про наукове товариство студентів та аспірантів

Організація науково-дослідної роботи здобувачів є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізувати особистісно-орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок здобувачів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. На факультеті функціонує Наукове товариство студентів та аспірантів, яке є ініціатором та організатором різних організаційних форм наукової діяльності.

Наукове товариство студентів та аспірантів (далі – НТСА) – добровільне самостійне об’єднання здобувачів, створене на базі факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які беруть активну участь у науково-дослідній роботі.

НТСА створюється для активізації науково-дослідної роботи здобувачів як одного із найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє глибокому вивченню та дослідженню програмного матеріалу, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньої діяльності, а також розвитку творчих здібностей і навичок самостійної наукової діяльності здобувачів.

Метою діяльності НТСА є покращення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок науково-дослідної роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву факультету в оптимізації наукової роботи, в інтеграції наукової, навчальної діяльності в системі вищої освіти.

Завдання:

 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед здобувачів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • розробка та втілення наукових проектів і програм;
 • організація навчально-науково-виробничих лабораторій;
 • популяризація наукових робіт серед студентської молоді;
 • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • інформаційна діяльність;
 • захист прав та інтересів членів НТСА.

Для досягнення поставленої мети НТСА виконує наступні функції:

 • приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед здобувачів, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • інші функції, передбачені законодавством.

Наукове товариство студентів та аспірантів у своїй роботі керується принципами: свободи наукової творчості, добровільності, відкритості,  гласності, рівноправності та колегіальності для розвитку науково-дослідницької діяльності здобувачів, рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності НТСА,  забезпечення органічного зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і примноження наукового потенціалу факультету та Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Структура й керівництво товариства:

Структура наукове товариства студентів та аспірантів включає керівника товариства, заступника керівника, секретаря та членів НТСА.

Керівник – Лисенко Анна – студентка факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Керівник НТСА

 • проводить засідання НТСА;
 • керує виконавчою діяльністю НТСА;
 • контролює роботу постійних та тимчасових підрозділів НТСА.

Заступник керівника – Мельник Людмила – студентка факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник керівника НТСА:

 • виконує функції керівника НТСА за його відсутності.

Секретар НТСА – Ткаченко Леся – студентка факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар НТСА:

 • готує  засідання НТСА;
 • веде протоколи засідання НТСА й іншу документацію, необхідну для роботи НТСА;
 • виконує лічильні функції;
 • готує матеріали для звітів.

Члени НТСА – Шкільнюк Анастасія, Рябошапко Мирослава, Столярова Олена, Денисюк Марія, Песоцька Юлія, Цюпа Каріна, Шкляренко Вікторія, Титаренко Лілія, Трохименко Валентина, Юрчак Максим, Сузанська Ірина, Маранда Анастасія , Носатюк Юрій, Вернюк Юлія,Кульбаченко Аліна, Амборко Анастасія, Михайлишина Альона, Бондаренко Дар’я.

Напрями та форми діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів.

До напрямів діяльності товариства відносяться:

 • науково-дослідний;
 • навчально-науковий;
 • науково-організаційний;
 • науково-інформаційний.

До форм діяльності товариства  відносяться:

 • наукова конференція;
 • круглий стіл;
 • конкурси та олімпіади;
 • наукові майстер-класи, консультації та семінари;
 • підготовка наукових публікацій та збірників;
 • зустрічі з ученими та організаторами науки.

Діяльність НТСА, окремі заходи можуть проводитися як очно, так і заочно або віртуально, з використанням сучасних інформаційних технологій та пристроїв.

Здобувачі факультету є активними учасниками товариства, приймають участь у наукових конференціях, тренінгах, наукових семінарах та інших заходах науково-пізнавального спрямування.

Історія

Свою діяльність наукове товариство студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти розпочало 5 вересня 2012 року. Очолювала  товариство в період 2012-2013 н.р. та 2013-2014 н.р. –  Юлія Вакуліна. У 2014-2015 н.р та 2015-2016 н.р. на цій посаді була Альона Завалко. В період 2016-2017 н.р та 2017-2018 н.р  НТСА факультету очолює Антоніна Кокоша, а в 2018-2019 н.р. головою товариства була Новак Анастасія.  2019-2020 н.р. керівником товариства є Біленко Анжеліка, з 2020 року товариство очолює Тарасюк Тетяна.

За час існування НТСА було організовано та проведено велику кількість заходів науково-пізнавального спрямування. Традиційними серед них є:  «Найрозумніший», «Я люблю Україну», «Що? Де? Коли?», «Швидка діагностика». Інтелектуальна гра «Найрозумнішим» вперше була запропонована та проведена на факультеті соціальної та психологічної освіти, пізніше гра набула масштабів університету. Переможцями гри були в 2014 р. Олександр Почтар (студент І курсу), 2015 р. Никончук  Марія (студентка ІІ курсу), 2016 р. – Мельничук Анна (студентка ІV курсу), яка перемогла на університетському етапі конкурсу.

Цікавими та змістовними є різні форми роботи, що використовують студенти в роботі наукового товариства – це кінолекторії, брейн-ринги, квести, семінари, круглі столи, конференції, форум-театри, тренінги, майстер-класи та інше.

НТСА факультету з 2012 по 2021 рік було організовано та проведено близько 150 конференцій, серед яких: «Сучасні стратегії розбудови вищої освіти в умовах трансформаційних змін та євроінтеграції»; «Правова просвіта: соціально-психологічний аспект»; «Актуальні напрямки дослідження соціально-психологічних проблем на сучасному етапі становлення наукової думки»; «Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи вирішення»; «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи»; «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»; «Педагогічний професіоналізм в навчальних закладах та управлінських структурах: впровадження інновацій та обмін досвідом»; «Соціальна робота в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»; «Соціально-психологічні умови розвитку дітей та молоді в сучасному освітньому просторі»; «Наука. Освіта. Молодь»; «Актуальні проблеми соціальної роботи, педагогіки та психології в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»  та інші.

Показником високого навчально-методичного та наукового рівня підготовки студентів є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

Щороку, традиційно кращим студентам-психологам виплачується стипендія імені Анни Іванівни Кагальняк.

За участь у Всеукраїнських заходах студенти нагороджуються сертифікатами, грамотами та заохочувальними призами.

Наукове товариство студентів та аспірантів є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість та проявити свої найкращі розумові здібності.

План заходів наукового товариства студентів та аспірантів

Звіт про роботу наукового товариства студентів та аспірантів


Накази МОН та інформаційні листи

Документація

Учасники наукового товариства студентів та аспірантів

Лисенко Анна Олегівна

Голова НТСА факультету соціальної та психологічної освіти

Читати далі…

Мельник Людмила Олександрівна

Заступник голови НТСА факультету соціальної та психологічної освіти

Читати далі…

Шуляк Тетяна Сергіївна

Читати далі…

Ткачук Тетяна Олександрівна

Читати далі…

Ткачук Юлія Олегівна

Читати далі…

Ткаченко Леся Андріївна

Читати далі…

Тарасюк Тетяна Володимирівна

Читати далі…

столярова

Столярова Олена Михайлівна

Читати далі…

Варивода Юлія Юріївна

Читати далі…

 

Скаженюк Вікторія Миколаївна

Читати далі…

Денисюк Марія Станіславівна

Читати далі…

Славінська Світлана Романівна

Читати далі…

 

Переможці всеукраїнського конкурсу наукових робіт та олімпіади

2023 рік:

 • Ткаченко Леся Андріївна (Диплом ІІ ступеня) участь у  ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  Роєнко Світлана Олександрівна.
 • Татарова Анастасія та Татарова Анна (Диплом ІІІ ступеня) участь у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти» (Секція1. Психологічні студії). Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  Діхтяренко Світлана Юріївна.
 • Шуляк Тетяна участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Матрос О.О.
 • Ткачук Тетяна участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Матрос О.О.
 • Ткачук Юлія участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Матрос О.О.
 • Лисенко Анна переможниця міжнародного конкурсу есе Magna Charta Observatory на тему: «Як студенти можуть посилити вплив на те, щоб їхні університети могли робити ефективніший внесок у суспільство?». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Олексіївна Кравченко.
 • Гасанова Лейла (Диплом за ІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед молоді у номінації «Реформування освіти в умовах воєнного стану». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко Оксана Олексіївна.
 • Титоренко Тетяна Олександрівна (Диплом за І місце) у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед молоді у номінації «Рівні права і можливості жінок і чоловіків». Науковий керівник: доктор філософії, старший викладач кафедри психології Поліщук Олена Романівна.

2022 рік:

 • Федотова Леся (Диплом ІІІ ступеня) Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку». Науковий керівник:кандидат психологічних  наук, доцент, доцент кафедри психології Міщенко М.С.
 • Песоцька Юлія (Диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики». Науковий керівник:доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 • Песоцька Юлія Юріївна (Диплом І ступеня) у конкурсі «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D карта». Номінація: Інклюзія: доступність, безбар’єрність, універсальний дизайн освітнього простору. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Кравченко О.О.
 • Федосенко Дарина Ігорівна (Диплом ІІ ступеня) у конкурсі «Каінстерапія як спосіб реабілітації та адаптації дітей та військових в умовах військового стану». Номінація: Інклюзія: інновації та впровадження. Науковий керівник: Федосенко І. В.
 • Вербовська Оксана Василівна (Диплом І ступеня) в Міжнародному інклюзивному конкурсі «Точки дотику»-2022 в номінації «Інклюзія: авторство та впровадження». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Кравченко О.О.
 • Тарасюк Тетяна Володимирівна (Диплом ІІІ ступеня) у конкурсі Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію». Номінація: Інклюзія: доступність, безбар’єрність, універсальний дизайн освітнього простору. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Кравченко О.О.

2021 рік:

 • Біленко Анжеліка (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент освіти».Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.

2020 рік:

 • Калюженко Аліна (Диплом ІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Левченко Н.В.
 • Гайдрик Каріна (Диплом ІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Левченко Н.В.
 • Чамлай Інна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри психології Діхтяренко С.Ю.
 • Кравченко Анна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження». Науковий керівник: доктор педагогічних наук., професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 • Марковський Валентин переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки», який проводився на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, Марковський Валентин отримав диплом ІІІ ступеня. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кудла М.В. 

2019 рік:

 • Варивода Андрій (Диплом ІІІ ступеня)  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія». Науковий керівник: к. псих. наук, доц. кафедри психології Данилевич Л.А.
 • Компанієць Микола  (Диплом ІІІ ступеня) VІІ Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи. Науковий керівник: д.п.н., проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О., викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Войтовська А. І.
 • Калюженко Аліна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник: к.п.н., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Левченко Н. В.
 • Чупіна Катерина (Диплом І ступеня) Конкурс стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі України». Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 • Чупіна Катерина (Диплом ІІ ступеня) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 • Цихоня Світлана (Диплом ІІІ ступеня)  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник:к. псих. наук, доц. кафедри психології Шеленкова Н.Л.

2018 рік:

 • Чупіна Катерина (Диплом І ступеня)  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 • Чупіна Катерина (Диплом І ступеня) VI Всеукраїнський дистанційний конкурс з соціальної педагогіки та соціальної роботи . Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 • Чупіна Катерина (Диплом IIІ ступеня) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник: к.пед.наук, доц. кафедри психології Вахоцька І.О.

2017 рік:

 • Будагай Вікторія (Диплом ІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка». Науковий керівник: к.пед. наук, викл. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Савченко Н.В.
 • Поліщук Олена (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни  «Соціальна педагогіка». Науковий керівник: д. пед.наук, проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Коляда Н.М.
 • Мельник Анна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник:  к.псих. наук, доц. кафедри психології Вахоцька І.О.
 • Яроменко Вероніка (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціальної педагогіки. Науковий керівник:  канд. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О.
 • Поліщук Олена (Диплом ІІ ступеня) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціальної педагогіки . Науковий керівник: д. пед.наук, проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Коляда Н.М.