Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Голова – Новак Анастасія

Заступник – Кокоша Антоніна

Секретар – Будегай Вікторія

Члени:

Тодоровська Олена

Господаренко Ірина

Цихоня Світлана

Новак Яна

Федоренко Дарина

Топольник Ольга

Девілєнєва Вікторія

Павлівська Валентина

Коновал Катерина

Метою діяльності СНТ є покращення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок науково-дослідної роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву факультету в оптимізації наукової роботи, в інтеграції наукової, навчальної діяльності в системі вищої освіти.

Завдання:

  • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
  • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • розробка та втілення наукових проектів і програм;
  • організація студентських навчально-науково-виробничих лабораторій;
  • популяризація наукових робіт серед студентської молоді;
  • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;
  • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
  • інформаційна діяльність;
  • захист прав та інтересів членів СНТ.

Історія

Свою діяльність студентське наукове товариство факультету соціальної та психологічної освіти розпочало 5 вересня 2012 року. Очолювала  товариство в період 2012-2013 н.р. та 2013-2014 н.р. –  Юлія Вакуліна. У 2014- 2015 н.р та 2015-2016 н.р. на цій посаді була Альона Завалко. В період 2016-2017 н.р та 2017-2018 н.р  СНТ факультету очолює Антоніна Кокоша.

За час існування СНТ було організовано та проведено велику кількість заходів науково-пізнавального спрямування. Традиційними серед них є:  «Найрозумніший», «Я люблю Україну», «Що? Де? Коли?», «Швидка діагностика». Інтелектуальна гра «Найрозумнішим» вперше була запропонована та проведена на факультеті соціальної та психологічної освіти, пізніше гра набула масштабів університету. Переможцями гри були в 2014 р. Олександр Почтар (студент І курсу), 2015 р. Никончук  Марія (студентка ІІ курсу), 2016 р. – Мельничук Анна (студентка ІV курсу), яка перемогла на університетському етапі конкурсу.

Цікавими та змістовними є різні форми роботи, що використовують студенти в роботі наукового товариства – це кінолекторії, брейн-ринги, квести, семінари, круглі столи, конференції, форум-театри, тренінги, майстер-класи та інше.

СНТ факультету з 2012 по 2018 рік було організовано та проведено близько 50 конференцій, серед яких: «Сучасні стратегії розбудови вищої освіти в умовах трансформаційних змін та євроінтеграції»; «Правова просвіта: соціально-психологічний аспект»; «Актуальні напрямки дослідження соціально-психологічних проблем на сучасному етапі становлення наукової думки»; «Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи вирішення»; «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи»; «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»; «Педагогічний професіоналізм в навчальних закладах та управлінських структурах: впровадження інновацій та обмін досвідом» та інші.

Студентське наукове товариство є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість та проявити свої найкращі розумові здібності.