Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Склад кафедри

Албул Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних  наук, доцент

Читати далі…

Кочубей Тетяна Дмитрівна

 Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук

Читати далі…

Кравченко Оксана Олексіївна

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук

Читати далі…

_DSC4816

Коляда Наталія Миколаївна

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук

Читати далі…

Балдинюк Олена Дмитрівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Бондаренко Галина Василівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Ревнюк Наталія Іванівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Полєхіна Вікторія Миколаївна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Роєнко Світлана Олександрівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

_DSC4875

Шевчук Оксана Миколаївна

 Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Клименко Юлія Анатоліївна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук

Читати далі…

Підвальна Юлія Василівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Ісаченко Вікторія Павлівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Бойко Ольга Миколаївна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Карпич Ірина Олександрівна

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Коляда Тетяна Василівна 

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Матрос Ольга Олександрівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Гончар Інна Григорівна

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Левченко Наталія Володимирівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Войтовська Алла Іванівна

Доктор філософії

Читати далі…

 

Моргай Лілія Анатолівна

Доктор філософії

Читати далі…

Скочко Максим Олександрович

Викладач-стажист кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Читати далі…

Загоруйко Віолетта Анатоліївна

Лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Про кафедру

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи: історія та сьогодення

Кафедра соціальної педагогіки та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створена у вересні 2005 р. З вересня 2012 р. кафедру реорганізовано в кафедру соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки. З вересня 2015 р. – перейменовано на кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Упродовж 2005–2014 рр. керівництво кафедрою здійснювала дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна. З грудня 2014 р. по лютий 2019 р. очолювала кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, нині – проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. У 2019 році на посаду завідувача кафедри призначена Албул Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплює 23 штатних працівники. З них: 4 доктори наук, 16 кандидатів наук, 2 доктори філософії, 1 викладач навчається в аспірантурі (спеціальність 231 «Соціальна робота»).

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 231 «Соціальна робота» освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітнього ступеня «бакалавр».

У межах робочого часу викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи працюють над кафедральними темами: «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)»; «Актуальні проблеми історико-педагогічного знання (реєстраційний номер 0111 U 00 91 98 )».

За останні 5 років (2015-2019) на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи підготовлено й опубліковано 19 монографій, понад 70 посібників, довідково-енциклопедичне видання.

Члени кафедри активно працюють у межах наукової інфраструктури факультету соціальної та психологічної освіти. Так, професор Коляда Н.М. координує роботу Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України) і керує діяльністю науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини».

Викладачі кафедри очолюють науково-практичні центри:

 • Гендерний центр (д.пед.н., доц.О.О. Кравченко).
 • Науково-практичний центр родинного виховання (к.пед.н., доц. Полєхіна В. М.).
 • Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (д. ф. Войтовська А.І.).
 • Молодіжний центр “START” (к. пед. н. Левченко Н.В.).
 • Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань» (к.пед.н., доц.Г.В. Бондаренко).

З 2018 року започатковано видання журналу «Соціальна робота та соціальна освіта».

Члени кафедри входять до Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського та Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW) та Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES).

Перелік дисциплін

Дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 1. Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту
 2. Актуальні проблеми соціального забезпечення
 3. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи
 4. Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної роботи
 5. Асистування в інклюзивному середовищі
 6. Ведення професійних документів
 7. Ведення професійних документів та звітність в соціальному забезпеченні
 8. Вступ до спеціальності
 9. Ділове спілкування менеджера соціальної роботи
 10. Етика соціальної роботи
 11. Інклюзивний туризм
 12. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 13. Історія соціальної роботи
 14. Корпоративна соціальна відповідальність
 15. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціальної сфери
 16. Менеджмент інклюзивного навчання
 17. Менеджмент соціальної роботи
 18. Методи соціальної роботи
 19. Методика викладання спеціальних дисциплін
 20. Методика організації волонтерського руху
 21. Молодіжна політика
 22. Молодь у сучасній громаді
 23. Науковий семінар
 24. Організаційно-кадрова робота в соціальній сфері
 25. Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні
 26. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 27. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу
 28. Організація контролю в соціальній сфері
 29. Організація та інфраструктура молодіжної роботи
 30. Організація та облік соціальних виплат
 31. Основи інклюзивної освіти
 32. Основи консультування
 33. Основи наукового дослідження соціальних проблем
 34. Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи
 35. Основи соціалізації особистості
 36. Основи соціально-правового захисту особистості
 37. Основи соціально-психологічної реабілітації
 38. Охорона праці в соціально-педагогічній сфері
 39. Педагогіка сімейного виховання
 40. Пенсійне забезпечення в Україні
 41. Планування та інновації у соціальному розвитку
 42. Політика зайнятості та ринок праці
 43. Політика соціального забезпечення
 44. Правове регулювання соціального забезпечення
 45. Правові засади соціальної роботи в Україні
 46. Правові засади соціально-психологічної реабілітації
 47. Правові основи соціальної роботи
 48. Практикум з соціальної роботи
 49. Практикум із соціального забезпечення
 50. Проблеми розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах
 51. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
 52. Самовиховання, саморегуляція особистості
 53. Система організації соціальних служб
 54. Система соціального захисту в Україні
 55. Система тренінгових занять щодо гармонізації особистості
 56. Соціальна відповідальність підприємства
 57. Соціальна геронтологія
 58. Соціальна молодіжна політика
 59. Соціальна педагогіка
 60. Соціальна політика
 61. Соціальна робота в Україні
 62. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 63. Соціальна робота на підприємстві
 64. Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 65. Соціальне проектування
 66. Соціальний аудит та інспектування
 67. Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб
 68. Соціальний менеджмент
 69. Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці
 70. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
 71. Соціально-педагогічна робота в умовах пенітенціарної системи
 72. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 73. Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності
 74. Супервізія в соціальній сфері
 75. Сучасні технології соціальної роботи
 76. Теоретико-практичні основи технологій соціальної роботи
 77. Теорія і практика молодіжної роботи
 78. Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації
 79. Теорія і практика тренінгової роботи
 80. Теорія соціального забезпечення
 81. Теорія соціальної роботи
 82. Теорія та історія соціальної роботи
 83. Технології соціальної роботи за рубежем
 84. Технології роботи соціального гувернера
 85. Технології соціальної роботи
 86. Технології соціальної роботи за місцем проживання
 87. Технології соціально-педагогічної роботи
 88. Технології соціально-реабілітаційної роботи в інклюзивному середовищі
 89. Тренінгові технології в молодіжній роботі
 90. Управління персоналом соціальних служб
 91. Управління проектами
 92. Філософія інклюзії
 93. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Контактна інформація

Контактна інформація

Адреса: 20308 м. Умань Черкаської обл., вул. Садова, 28, ауд. 202

Тел.: (04744) 3-53-08;

Е-mаіl:  k_soc.ped@udpu.edu.ua

Google Scholar