Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Склад кафедри

Албул Ірина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

i.v.albul@udpu.edu.ua

Web of Science

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Теорія та методика соціальної роботи

Читати далі…


Кочубей Тетяна Дмитрівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

kochubey@udpu.edu.ua

Scopus

Web of Science 

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Теорія і практика соціальної роботи, теорія та історія педагогіки, педагогічна компаративістика, професійна підготовка

Читати далі…


Кравченко Оксана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

okskravchenko@ukr.net

Scopus

Web of Sciense

Orcid

Google Академія

Сфера наукових інтересів:

Тема докторської дисертації: «Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту в Україні у контексті суспільно-політичних змін (1917-1932)»..

Тема держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.). Державний реєстраційний номер: 0119U103978

Читати далі…

 


Коляда Наталія Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

nataliya.kolyada@udpu.edu.ua

ORCID

Google scholar 

Scopus

Сфера наукових інтересів:

Теорія і практика соціальної педагогіки, соціальної роботи, молодіжної роботи

Дослідження історико-педагогічної проблематики (розвиток дитячого руху в Україні, соціальне виховання дітей та молоді тощо).

Читати далі…


Балдинюк Олена Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

lenabaldyniuk@gmail.com

Scopus

Google scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Теорія і практика соціальної роботи, молодіжна робота, військова соціальна робота

Читати далі…


Бондаренко Галина Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

bondarenkohv@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Тема кандидатської дисертації: «Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.)».

Соціальна педагогіка, соціальна робота, історія соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Читати далі…

 


Ревнюк Наталія Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з гуманітарних питань

nataliya.revnyuk@udpu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Тема кандидатської дисертації: «Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства».

Національно-патріотичне виховання студентської молоді.

Читати далі…


Полєхіна Вікторія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

polehina.v@gmail.com

Scopus

ORCID

Google Scholar

Сфера наукових інтересів:

Дослідження у галузі соціальної роботи в педагогічній теорії та практиці, впровадження педагогічного краєзнавства  у підготовку майбутнього фахівця

Читати далі…

 


Роєнко Світлана Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

s.o.roienko@udpu.edu.ua

ORCID 

Web of Science

Scopus

Google Scholar

Сфера наукових інтересів:

Розвиток приватної освіти, теорія і практика соціальної (соціально-педагогічної) роботи, професійна етика.

Читати далі…


_DSC4875

Шевчук Оксана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

oksana.shevchuk@udpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Тема дисертаційного дослідження: «Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871 – 1920 рр.)», 2013 рік.

Читати далі…


Клименко Юлія Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

klymenkoudpu@gmail.com

Scopus

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Тема докторської дисертації: «Соціальнопедагогічні засади розвитку есперанто-руху в. Україні (кінець ХІХ – середина 30-х років ХХ століття)».

Соціальна педагогіка, соціальна робота, психотерапія

Читати далі…


Підвальна Юлія Василівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

pidvalna_u@meta.ua

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

У 2019 році отримала атестат доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Теорія  соціальної роботи

Читати далі…


Ісаченко Вікторія Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

v.p.isachenko@udpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

Web of Science

ORCID

Сфера наукових інтересів:

 • Історія соціальної роботи: «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)».
 • Підвищення кваліфікації та професійне зростання в системі соціальної роботи та соціального забезпечення.
 • Управління та комунікація в організаціях соціальної сфери.

Читати далі…

 Бойко Ольга Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

olha.boyko@udpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

Web of Science

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках» – 2016 р.

Соціальна педагогіка; соціальна робота; історія педагогіки; організація соціальної роботи в громаді; соціальна робота з різними категоріями населення; міжнародна проектна діяльність.

Читати далі…

 


Моргай Лілія Анатолівна

Доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор філософії

morgai.liliya@gmail.com

Scopus

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

 • У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.) на здобуття ступeня доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, пeдагогічні науки.
 • У 2022 році отримала атестат доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Читати далі…


Карпич Ірина Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

iryna.karpych@udpu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Scopus

Web of Science

Сфера наукових інтересів:

Тема дисертації «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.)» (2015 р.).

Читати далі…

 


Коляда Тетяна Василівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

tetianakoliada@ukr.net

Scopus 

Web of Science

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Історія педагогіки, соціальна робота, елітна освіта

Читати далі…

 


Матрос Ольга Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

olha.matros@udpu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Організація системи соціального захисту в Україні, нормативно-правове забезпечення в умовах воєнного стану, становлення інституту супервізії в Україні, персоналії в історії соціальної роботи та освіті.

Читати далі…


Гончар Інна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

i.gh.ghonchar@udpu.edu.ua

Google Scholar

Web of Science

ORCID

Сфера наукових інтересів:

соціальна робота, історія педагогіки.

Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.), 2014 р.

Читати далі…

 


Левченко Наталія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,

керівник Молодіжного центру «START» факультету соціальної та психологічної освіти

n.levchenkod@gmail.com

Google Scholar:

SCOPUS

ORCID 

Сфера наукових інтересів:

теоретико-методичні основи підготовки майбутніх соціальних працівників до молодіжної роботи; актуальні проблеми підготовки докторів філософії з соціальної роботи до професійної діяльності.

Читати далі…


Войтовська Алла Іванівна

Доктор філософії, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

alla.voytovskaya@gmail.com

Scopus

Web of Science 

Google Scholar

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Гендерна соціалізація молоді з інвалідністю

Читати далі…


Іващенко Катерина Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

kateryna.ivashchenko@udpu.edu.ua

ORCID

Google Scholar

Сфера наукових інтересів:

інклюзія у соціумі, інклюзія середовища, технології та методи в соціальній  роботі, соціальна робота в Україні та за кордоном

Читати далі…


Скочко Максим Олександрович

Доктор філософії, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

m.skochko@udpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

Web of Science

ORCID

Сфера наукових інтересів:

Тема дисертації: «Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у сільській місцевості».

Тема держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.).

Читати далі…


Жеребко Інна Анатоліївна

Викладач-стажист кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Читати далі…


Загоруйко Віолетта Анатоліївна

Лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи


Федотова Леся Володимирівна

Лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Про кафедру

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи: історія та сьогодення

Кафедра соціальної педагогіки та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створена у вересні 2005 р. З вересня 2012 р. кафедру реорганізовано в кафедру соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки. З вересня 2015 р. – перейменовано на кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Упродовж 2005–2014 рр. керівництво кафедрою здійснювала дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна. З грудня 2014 р. по лютий 2019 р. очолювала кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, нині – головний редактор наукового журналу «Соціальна робота та соціальна освіта». У 2019 році на посаду завідувача кафедри призначена Албул Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплює 23 штатних працівники. З них: 4 доктори наук, 16 кандидатів наук, 3 доктори філософії.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 231 «Соціальна робота» освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітнього ступеня «бакалавр».

У межах робочого часу викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи працюють над кафедральними темами: «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)»; «Актуальні проблеми історико-педагогічного знання (реєстраційний номер 0111 U 00 91 98 )».

Лише впродовж останніх трьох років (2020, 2021, 2022) науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та опубліковано 28 монографій, 79 посібників, 34 публікації у виданнях Scopus та Web of science, 133 фахові статті у виданнях категорії Б, 33 статті у закордонних виданнях, більше 200 публікацій апробаційного характеру.

Члени кафедри активно працюють у межах наукової інфраструктури факультету соціальної та психологічної освіти. Так, професор Коляда Н.М. координує роботу Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України) і керує діяльністю науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини».

Викладачі кафедри очолюють науково-практичні центри:

 • Гендерний центр (д.пед.н., проф. Кравченко О.О. ).
 • Науково-практичний центр родинного виховання (к.пед.н., доц., доц. Полєхіна В.М.).
 • Молодіжний центр “START” (к. пед. н., доц. Левченко Н.В.).
 • Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань» (к.пед.н., доц. Бондаренко Г.В.).

З 2018 року започатковано видання наукового журналу «Соціальна робота та соціальна освіта», який у 2020р. відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1471 від 26.11.2020 р.) внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (спеціальності: 231 – Соціальна робота, 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта. Сайт видання: http://srso.udpu.edu.ua

Члени кафедри входять до Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського та Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW) та Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES).

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін

 1. Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту
 2. Академічна доброчесність
 3. Академічна доброчесність та академічне письмо
 4. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи
 5. Ведення професійних документів
 6. Ведення професійних документів та звітність в соціальному забезпеченні
 7. Вступ до спеціальності
 8. Вступ до супервізії в соціальній роботі
 9. Гендерна соціалізація дітей та молоді з особливими освітніми потребами
 10. Експертна оцінка соціальної роботи
 11. Етика і психологія сімейного життя
 12. Етика працівника соціальної сфери
 13. Етика соціальної роботи
 14. Запобігання конфліктів та професійна етика
 15. Запобігання та протидія корупції в соціальному забезпеченні
 16. Інклюзивний туризм
 17. Інновації у соціальній роботі
 18. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 19. Історія соціальної роботи
 20. Концептуальні засади державної політики в соціогуманітарній сфері
 21. Корпоративна соціальна відповідальність
 22. Людина в сучасному соціумі
 23. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціальної сфери
 24. Менеджмент соціального забезпечення
 25. Менеджмент соціальної роботи
 26. Методи соціальної роботи
 27. Методика викладання фахових дисциплін (Соціальна робота)
 28. Методологія наукових досліджень у соціальній роботі
 29. Міжнародні гарантії прав людини
 30. Молодь в сучасній громаді
 31. Наукове дослідження та академічна доброчесність
 32. Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні
 33. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу
 34. Організація контролю в соціальному забезпеченні
 35. Організація та облік соціальних виплат
 36. Організція діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 37. Основи консультування
 38. Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи
 39. Основи наукового дослідження соціальних проблем
 40. Основи соціалізації особистості
 41. Основи соціально-правового захисту
 42. Основи соціально-правового захисту особистості
 43. Основи соціально-психологічної реабілітації
 44. Пенсійне забезпечення в Україні
 45. Планування та інновації в соціальному розвитку
 46. Політика соціального забезпечення
 47. Правові засади соціальної роботи в Україні
 48. Правові основи соціальної роботи
 49. Правові основи соціально-психологічної реабілітації
 50. Практикум з соціальної роботи
 51. Практикум із соціального забезпечення
 52. Проєктна діяльність у соціальній роботі
 53. Профілактика девіантної поведінки
 54. Психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивної освіти
 55. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
 56. Самовиховання та саморегуляція особистості
 57. Самоменеджмент ділової кар’єри
 58. Система організації соціальних служб
 59. Система соціального захисту в Україні
 60. Соціальна відповідальність підприємства
 61. Соціальна геронтологія
 62. Соціальна інформатика та інформаційні технології в соціальному забезпеченні
 63. Соціальна молодіжна політика
 64. Соціальна педагогіка
 65. Соціальна політика
 66. Соціальна робота в громаді
 67. Соціальна робота в інклюзивному середовищі
 68. Соціальна робота з жінками
 69. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 70. Соціальна робота на підприємстві
 71. Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 72. Соціальний аудит та інспектування
 73. Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці
 74. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
 75. Соціально-педагогічна робота в установах пенітенціарних системи
 76. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 77. Соціально-педагогічне проектування
 78. Соціально-психологічна дігностика, профілактика та корекція
 79. Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва
 80. Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності
 81. Соціологічні аспекти у соціальному забезпеченні
 82. Сучасні технології соціальної роботи
 83. Теоретико-практичні основи молодіжної роботи
 84. Теоретико-практичні основи технології соціальної роботи
 85. Теорія і методика наукових досліджень у соціальній роботі
 86. Теорія і практика тренінгової роботи
 87. Теорія соціального забезпечення
 88. Теорія соціальної роботи
 89. Технології роботи соціального гувернера
 90. Технології соціальної роботи
 91. Технології соціальної роботи за рубежем
 92. Технології соціально-реабілітаційної роботи в інклюзивному середовищі
 93. Цифровізація системи соціального захисту
 94. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Орієнтовна тематика курсових робіт

Орієнтовна тематика курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення

 1. Безробіття та заходи сприяння зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.
 2. Види безробіття та причин звільнення.
 3. Види діяльності, що зараховуються до стажу роботи, даючи право на трудову пенсію, їх особливості.
 4. Види пенсій та особливості їх призначення в Україні.
 5. Встановлення пенсійного віку в Україні.
 6. Державна політика у сфері зайнятості населення України.
 7. Державна служба зайнятості України, її функції.
 8. Державні соціальні стандарти в системі соціального забезпечення проектів.
 9. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в Україні.
 10. Державно-приватне партнерство в Україні при страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 11. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні.
 12. Економічна політика України у сфері соціального страхування.
 13. Елементи пенсійної системи України.
 14. Житлові субсидії в Україні.
 15. Зміст психологічного консультування в соціальному забезпеченні.
 16. Зміст соціального захисту і соціального забезпечення сім’ї.
 17. Інформаційні технології у сфері фінансування соціального забезпечення громадян України.
 18. Медична реформа в Україні: перебіг та сучасний стан.
 19. Медичне страхування в Україні.
 20. Методи соціального забезпечення населення.
 21. Місце пенсійного страхування в системі соціального страхування країни.
 22. Недержавні пенсійні фонди, особливості їх створення і діяльності в Україні.
 23. Організація надання соціальних послуг в Україні під час воєнного стану.
 24. Основні аспекти соціальної допомоги у сфері культури.
 25. Основні напрямки діяльності системи охорони здоров’я у галузі соціальної допомоги.
 26. Основні напрямки організації фостерингу.
 27. Основні напрямки соціального забезпечення людей похилого віку
 28. Основні напрямки соціального захисту жінок.
 29. Особи з інвалідністю як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин.
 30. Особливості правового статусу недержавних пенсійних фондів.
 31. Особливості правового статусу територіальних центрів соціального обслуговування.
 32. Особливості соціальної допомоги у сфері освіти.
 33. Пенсійне забезпечення у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 34. Пенсійний фонд України.
 35. Пенсійні схеми та пенсійні виплати в системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
 36. Перерахунок пенсій: порядок і умови.
 37. Підвищення пенсій окремим категоріям громадян.
 38. Права, обов’язки та відповідальність Державної служби зайнятості.
 39. Правове забезпечення соціального захисту дітей та молоді.
 40. Правове регулювання відносин по наданню соціальних допомог.
 41. Правове регулювання відносин по притягненню до відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального забезпечення.
 42. Правове регулювання пенсійних відносин.
 43. Правове регулювання процедурних відносин у праві соціального забезпечення.
 44. Правове регулювання соціальних послуг в сучасних умовах реформування.
 45. Правове регулювання соціального забезпечення в Україні з огляду на евроінтеграційні процеси.
 46. Правові аспекти модернізації пенсійної системи України.
 47. Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних в Україні.
 48. Розміри і порядок виплати допомог при догляді за дитиною.
 49. Система соціального страхування України.
 50. Система страхових допомог за законодавством України
 51. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
 52. Соціальне забезпечення людей похилого віку.
 53. Соціальне забезпечення медичних працівників.
 54. Соціальне забезпечення підлітків в Україні.
 55. Соціальне забезпечення працівників державної аудиторської служби України.
 56. Соціальне забезпечення працівників національної поліції в умовах реформування правоохоронної системи України.
 57. Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури України.
 58. Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС у контексті суспільних змін.
 59. Соціальне забезпечення фізичних осіб – підприємців.
 60. Соціальне забезпечення обдарованих дітей.
 61. Соціальне обслуговування населення в Україні.
 62. Соціальний захист населення як напрям соціальної роботи .
 63. Соціальний захист окремих категорій непрацездатних громадян.
 64. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення.
 65. Соціальні ризики як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення.
 66. Специфіка соціального забезпечення населення у сільській та міській місцевості.
 67. Становлення і розвиток медичного страхування в Україні.
 68. Стратегії забезпечення рівних можливостей для інвалідів.
 69. Страхова діяльність як форма соціального забезпечення населення
 70. Страховий та трудовий стаж: особливості встановлення.
 71. Страхування на випадок безробіття.
 72. Страхування тимчасової втрати працездатності.
 73. Сутність адресних соціальних допомог малозабезпеченим верствам населення.
 74. Сучасні стандарти соціального захисту в Україні.
 75. Технологія соціального забезпечення безробітних в Україні.
 76. Технологія соціального забезпечення ветеранів і інвалідів війни.
 77. Технологія соціального забезпечення громадян через систему призначення субсидій.
 78. Технологія соціального забезпечення дітей під опікою.
 79. Технологія соціального забезпечення дітей при всиновленні.
 80. Технологія соціального забезпечення дітей, батьки котрих ухиляються від сплати аліментів.
 81. Технологія соціального забезпечення жертв нацистських переслідувань, в’язнів концентраційних таборів, гетто.
 82. Технологія соціального забезпечення осіб з інвалідів.
 83. Технологія соціального забезпечення людей похилого віку.
 84. Технологія соціального забезпечення одиноких матерів .
 85. Технологія соціального забезпечення постраждалих від аварії на ЧАЕС.
 86. Технологія соціального забезпечення учасників АТО/ООС.
 87. Технологія соціального забезпечення учасників бойових дій та дітей війни.
 88. Характеристика системи соціального захисту в Україні.
 89. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
 90. Соціальне забезпечення здобувачів вищої освіти в умовах ЗВО.

Орієнтовна тематика курсових робіт  для здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

 1. Агресивна поведінка неповнолітніх: причини та наслідки.
 2. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема.
 3. Безробіття молоді як соціально- педагогічна проблема.
 4. Використання соціально-профілактичного тренінгу в роботі соціального працівника.
 5. Вплив ЗМІ на процес соціалізації дітей та підлітків.
 6. Вплив шкільних свят та традицій на соціалізацію дитини та підлітка.
 7. Девіантна поведінка та її причини.
 8. Девіантна поведінка: негативні соціальні фактори, що сприяють її формуванню у підлітків.
 9. Дитячий будинок сімейного типу, як нова форма опіки дітей, які залишилися без батьківського піклування.
 10. Діагностика конфліктів та способи їх подолання.
 11. Зміст та організація соціальної роботи в закладах інтернатного типу.
 12. Значення самовиховання у процесі соціалізації особистості.
 13. Ігри у корекційній роботі соціального працівника.
 14. Індивідуальне консультування в соціальній роботі.
 15. Інструментарій діяльності соціального працівника у закладах інтернатного типу.
 16. Комунікативна культура соціальних працівників.
 17. Комунікативні особливості діяльності соціального працівника.
 18. Конфлікти в сім’ї.
 19. Методи соціально-педагогічної діагностики антисоціальних форм поведінки дітей.
 20. Методи соціально-педагогічної діагностики конфліктів.
 21. Методи соціально-педагогічної діагностики сімейних конфліктів.
 22. Методи та форми роботи соціального працівника з неповною сімʼєю.
 23. Моральні аспекти соціальної роботи з дітьми вулиці.
 24. Негативний вплив ЗМІ на підлітка.
 25. Обдарована дитина та її характеристика.
 26. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у закладах вищої освіти України.
 27. Організація роботи соціального працівника по статево-рольовій соціалізації підлітків та молоді.
 28. Організація роботи соціального працівника у сфері дозвілля.
 29. Організація соціально-педагогічної діяльності з агресивними та тривожними підлітками.
 30. Основи соціальної роботи з внутрішніми мігрантами.
 31. Основні форми роботи соціального працівника в позашкільних закладах.
 32. Особливості взаємостосунків підлітка з батьками.
 33. Особливості соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 34. Особливості роботи соціальних працівників з підлітками девіантної поведінки.
 35. Особливості соціалізації дітей та молоді в сучасних умовах.
 36. Особливості соціальної роботи з дітьми-наркоманами.
 37. Особливості соціальної роботи з обдарованими дітьми.
 38. Підготовка лідерів із числа підлітків та молоді до соціально-профілактичної роботи.
 39. Попередження агресивної поведінки підлітків.
 40. Попередження вживання алкоголю та наркотиків у середовищі старшокласників.
 41. Права дітей та молоді в Україні.
 42. Проблема насильства у соціально-педагогічній теорії та практиці.
 43. Професійна реабілітація учасників бойових дій.
 44. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх в діяльності соціального працівника.
 45. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному середовищі загальноосвітньої школи.
 46. Профілактика та подолання насилля у підлітковому середовищі.
 47. Процес попередження адективної поведінки дітей і підлітків.
 48. Соціально-психологічна діагностика креативності у підлітковому віці.
 49. Соціально-психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків.
 50. Робота соціального працівника з агресивними підлітками.
 51. Робота соціального працівника з дітьми з інвалідністю.
 52. Роль засобів масової інформації та інших джерел у пропаганді здорового способу життя.
 53. Роль соціального працівника в конфліктних та екстремальних ситуаціях.
 54. Система соціальної роботи з сім’єю в Україні.
 55. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.
 56. Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання.
 57. Соціальна корекція вживання алкоголю у середовищі старшокласників.
 58. Соціальна підтримка дітей вимушених переселенців.
 59. Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків.
 60. Соціальна профілактика жорстокого ставлення до дітей в сім’ї.
 61. Соціальна реабілітація девіантної поведінки дітей і підлітків з проблемами у розвитку.
 62. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю як умова їх адаптації.
 63. Соціальна робота з дітьми, які зазнали насильства.
 64. Соціальна робота з неблагополучними сімʼями.
 65. Соціальна робота з неповною сім’єю.
 66. Соціальна робота з підлітками девіантної поведінки
 67. Соціальна робота з попередження токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків.
 68. Соціальна робота з прийомною сім’єю.
 69. Соціальний захист дітей та молоді.
 70. Соціальні механізми впливу реклами на соціалізацію особистості.
 71. Соціальні умови формування культури здоров’я старшокласників.
 72. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми з інвалідністю.
 73. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму.
 74. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.
 75. Соціально-педагогічні умови виховання особистості молодшого школяра у сучасній сім’ї.
 76. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у підлітковому середовищі.
 77. Соціально-педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків та молоді.
 78. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у позашкільних навчальних закладах.
 79. Соціально-правовий захист дітей з сімей переселенців.
 80. Соціально-психологічний тренінг як форма інтерактивного навчання.
 81. Соціально-психологічні механізми формування особистості дитини в неблагополучній сім’ї.
 82. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя.
 83. Суть конфліктів, передумови їх виникнення.
 84. Технології соціального консультування.
 85. Технології формування здорового способу життя молодших школярів.
 86. Технологія профілактики та подолання міжособистісних конфліктів у підлітковому віці.
 87. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи.
 88. Формування взаємовідносин підлітків з батьками.
 89. Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в школах-інтернатах.
 90. Шляхи впровадження ігрових технік в соціально-вуличній роботі.

Тематика бакалаврських робіт

Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

 1. Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації дітей підліткового віку.
 2. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості.
 3. Вплив молодіжного безробіття на розвиток сімейних відносин
 4. Гендерна соціалізація в сучасній сім’ї: соціокультурний аналіз
 5. Діяльність соціального працівника з профілактики булінгу серед студентської молоді
 6. Зміст та організація діяльності соціального працівника у подоланні наслідків сімейного насильства.
 7. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України.
 8. Надання адміністративних послуг соціального характеру в умовах ЦНАП.
 9. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту в Україні
 10. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку.
 11. Особливості надання соціальних послуг військовослужбовцям в сучасних умовах.
 12. Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку у Територіальних центрах соціального обслуговування.
 13. Особливості надання соціальних послуг у сільській місцевості.
 14. Особливості надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
 15. Особливості роботи соціального працівника з профілактики девіантної поведінки серед дітей та підлітків.
 16. Особливості соціалізації дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків в закладах інтернатного типу.
 17. Ocoбливocтi coцiaльнoї рoбoти з людьми пoхилoгo вiку.
 18. Особливості соціальної роботи з дітьми із неповних сімей.
 19. Особливості соціально-педагогічного супроводу неблагополучних сімей.
 20. Професійна діяльність соціальних працівників служб у справах дітей.
 21. Професійна самореалізація особистості соціального працівника.
 22. Профілактика агресивної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи.
 23. Профілактика алкоголізму та наркоманії в молодіжному середовищі.
 24. Профілактика дезадаптації молодших школярів у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи.
 25. Розвиток лідерських якостей підлітків засобами соціально-педагогічного тренінгу .
 26. Система соціально-педагогічної допомоги дітям-інвалідам в Україні.
 27. Соціалізація дітей з інвалідністю в умовах Центру реабілітації.
 28. Соціалізація особистості в умовах інклюзивного середовища.
 29. Соціальна підтримка багатодітних сімей у громаді.
 30. Соціальна робота з багатодітними сім’ями.
 31. Соціальна робота з жінками в Європейських країнах.
 32. Соціальна робота з людьми похилого віку.
 33. Соціальна робота з людьми похилого віку в Україні.
 34. Соціальна робота з опікунською сім’єю .
 35. Соціальна робота з особами, постраждалими від воєнних дій.
 36. Соціальна робота з особами, які зазнали домашнього насилля.
 37. Соціальна робота з профілактики соціального сирітства .
 38. Соціальна робота з профілактики соціального сирітства неблагополучними сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 39. Соціальна робота з профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків.
 40. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей.
 41. Соціальний захист та забезпечення осіб з інвалідністю в Україні.
 42. Соціально-захисна спрямованість держави щодо внутрішньо переміщених осіб.
 43. Соціально-педагогічна робота з прийомними сім’ями.
 44. Соціально-психологічна робота з населенням в кризових ситуаціях.
 45. Соціально-реабілітаційні послуги для населення в Черкаській област.
 46. Специфіка роботи соціального працівника з дітьми «групи ризику.
 47. Удосконалення державної політики запобігання соціальному сирітству в Україні.
 48. Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти.
 49. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної комунікації.
 50. Соціальна робота в умовах Центрів зайнятості.

Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення

 1. Значення партнерства державних та недержавних організацій у соціальному забезпеченні громадян.
 2. Можливості територіальних громад у створенні оптальних умов для соціального захисту населення.
 3. Надання адміністративних послуг соціального характеру в умовах ЦНАП.
 4. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту в Україні.
 5. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку.
 6. Особливості надання соціальних послуг військовослужбовцям в сучасних умовах.
 7. Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку у Територіальних центрах соціального обслуговування.
 8. Особливості надання соціальних послуг у сільській місцевості.
 9. Особливості надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
 10. Особливості реалізації державної політиики у сфері соціального захисту вразливих категорій населення.
 11. Особливості соціального забезпечення громадян в Україні в умовах соціальних ризиків.
 12. Особливості соціального забезпечення особи в умовах втрати працездатності.
 13. Політика соціального забезпечення та супроводу біженців у зарубіжних країнах.
 14. Правові основи соціального захисту безробітніх осіб.
 15. Роль та можливості місцевого самоврядування у соціальному забезпечення населення.
 16. Роль та можливості територіальної громади у реалізації права особи на соціальне забезпечення.
 17. Система соціального забезпечення дітей з інвалідністю в Україні.
 18. Соціальний захист багатодітних сімей у громаді.
 19. Соціальне забезпечення бійців територальної оборони.
 20. Соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 21. Соціальне забезпечення мобілізованих військовослужбовців.
 22. Соціальне забезпечення осіб з інвалідністю в Україні.
 23. Соціальне забезпечення працівників ДСНС.
 24. Соціальне забезпечення сімей в умовах втрати годувальника.
 25. Соціальне забезпечення співробітників Національної гвардії України.
 26. Соціальне забезпечення у Збройних Силах України.
 27. Соціальний захист безробітньої молоді.
 28. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей.
 29. Соціальний захист дітей із неповних сімей.
 30. Соціально-захисна спрямованість держави щодо внутрішньо переміщених осіб.
 31. Соціально-реабілітаційні послуги для населення.
 32. Специфіка соціального забезпечення ветеранів АТО/ООС.
 33. Соціальне забезпечення осіб, які зазнали травм на підприємстві.
 34. Соціальні відпустки для одиноких матерів.
 35. Соціальний захист членів сімей, які перебувають у СЖО.

Тематика магістерських робіт

 1. Теорія і методологія соціальної роботи:

1) філософія і етика соціальної роботи;

2) категоріальний апарат соціальної роботи;

3) розвиток теорії соціальної роботи;

4) моделі практики соціальної роботи;

5) методи дослідження соціальних процесів.

 1. Практика соціальної роботи:

1) соціальна допомога та соціальні послуги представникам соціально вразливих груп, груп ризику та іншим суб’єктам, які перебувають в стані кризи, зазнають маргіналізації та соціального виключення;

2) соціальна робота в системі соціалізації особистості;

3) розвиток громад та соціального партнерства у громаді;

4) профілактика негативних соціальних явищ;

5) упровадження практики здоров’язбереження;

6) протидія дискримінації, стигматизації та соціальному виключенню за будь-якими ознаками.

 1. Менеджмент соціальної роботи:

1) управління інституціями соціальної роботи;

2) забезпечення якості послуг у соціальній роботі;

3) розвиток супервізії у соціальній роботі;

4) профілактика професійного вигоряння соціальних працівників;

5) організація та оптимізація волонтерської діяльності.

 1. Розвиток професійних компетентностей соціальних працівників:

1) профорієнтація і професійний відбір;

2) професійне становлення;

3) оптимізація програм професійної підготовки;

4) забезпечення та функціонування професійно-етичних норм соціальної роботи.

Тематика дисертацій на здобуття наукового ступення доктора філософії з соціальної роботи
Освітні програми


Молодший бакалавр


ОПП Соціальна робота

Результати обговорення проєкту ОПП “Соціальна робота” 2023 р.


Бакалавр


ОПП Соціальна робота (Соціально-психологічне косультування)

Результати обговорення проєкту ОПП “Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)” 2023 р.


ОПП Соціальне забезпечення

Результати обговорення проєкту ОПП “Соціальне забезпечення” 2023 р.


Магістр


ОПП Соціальна робота

Результати обговорення проєкту ОПП “Соціальна робота” 2023 р.


ОПП Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

Результати обговорення проєкту ОПП “Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)” 2023 р.


ОПП Соціальна робота (Молодіжна робота)

Результати обговорення проєкту ОПП “Соціальна робота (Молодіжна робота)” 2023 р.


Доктор філософії

ОНП Соціальна робота: організаційно-методичний ресурс


ОНП Соціальна робота (10.05.2023)

ОНП Соціальна робота (03.07.2023)

НП Доктор філософії (231 Соціальна робота) денна

ВК. Додаток 1 (ОНП 2023)

Результати обговорення проєкту ОНП “Соціальна робота” 2023 р.

Проєкт ОНП “Соцiальна робота” 2024 р.

Project ESP «Social Work» 2024

ОНП Соціальна робота: організаційно-методичний ресурс


Відповідність освітніх програм стандартам вищої освіти та професійним стандартам


Держбюджетна тема
Контактна інформація

Контактна інформація

Адреса: 20308 м. Умань Черкаської обл., вул. Садова, 28, ауд. 202

Тел.: (04744) 3-53-08;

Е-mаіl:  k_soc.ped@udpu.edu.ua

Google Scholar