Управління навчальним закладом

Спеціальність: 8.18010020  Управління навчальним закладом

Структурно-логічну схему напрямку підготовки “Управління навчальним закладом

Опис окремих одиниць курсу

Спеціальність: 8.18010020 Управління навчальним закладом

Код модуля

Назва модуля

УЛУ_8_1.01_3 Академічна риторика
ТТПОПБЖД_8_1.01_4 ЦЗ і охорона праці в галузі
ІМ_8_1.03_5 Ділова іноземна мова
СД_8_1.04_3 Філософія та соціологія освіти
ПОМ_8_1.05_4 Теорія і практика організації
П_8_1.06_3

Правові аспекти управління навчальним закладом

ПОМ_8_1.07_3 Менеджмент в освіті
ПОМ_8_1.08_4 Освітні технології
ПОМ_8_1.09_3 Керівник навчального закладу
ПОМ_8_1.10_4 Техніка управлінської діяльності
ПОМ _8_2.01_4 Теорія прийняття рішення
ХЕМН_8_2.02_4 Соціальна та екологічна безпека діяльності
ПОМ_8_2.03_4 Організація методичної роботи з педагогічними працівниками
ФЕП_8_2.04_3 Фінансово-економічна діяльність навчального закладу
ПОМ_8_2.05_4 Документознавство в закладах освіти
ПОМ_8_2.06_3 ІКТ в управлінській діяльності
ПОМ_8_3.1.01_4 Педагогічна конфліктологія
ПОМ_8_3.1.02_4 Методологія і методика науково-педагогічних досліджень
ПОМ_8_3.1.03_4 Моніторинг якості освіти
П_8_3.1.03_4 Психологія вищої школи та управління
ПОМ_8_3.1.05_4 Управління навчальною та виховною діяльністю