Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів

Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів

Керівник центру: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього медежменту

Коберник Олександр Миколайович

Основні завдання НМЦ полягають у:

  • створенні системи неперервного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • організації постійно діючих науково-методичних семінарів для різних категорій працівників закладу вищої освіти;
  • проведенні наукових досліджень у сфері вищої та післядипломної освіти;
  • виданні науково-методичних рекомендацій та посібників, які стосуються удосконаленню освітнього процесу у закладах вищої освіти;
  • наданні консультативної допомоги науковцям з питань підготовки дисертаційного дослідження.