(Українська) Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів

Керівник центру: доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогіки та освітнього медежменту

Коберник Олександр Миколайович

Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів створений в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідно до наказу №804  від 24.10.2016 року.

Метою створення та діяльності НМЦ професійного розвитку викладачів є: здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок у галузі педагогіки вищої школи та післядипломної освіти, організація системної науково-методичної діяльності, спрямованої на розвиток наукової творчості, професіоналізму та професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

До складу НМЦ залучені провідні науковці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Національної академії педагогічних наук України, докторанти тощо.

Основні завдання НМЦ полягають у:

  • створенні системи неперервного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • організації постійно діючих науково-методичних семінарів для різних категорій працівників ВНЗ;
  • проведенні наукових досліджень у сфері вищої та післядипломної освіти;
  • виданні науково-методичних рекомендацій та посібників, які стосуються удосконаленню освітнього процесу у ВНЗ;
  • наданні консультативної допомоги науковцям з питань вибору теми, обґрунтування наукового апарату дослідження тощо.

Основна діяльність НМЦ зорієнтована на створенні системи неперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, яка охоплює: школу професійного зростанні молодих викладачів, науково-методичний семінар викладачів із досвідом, науково-методичний семінар завідувачів кафедр, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівників закладами освіти.

Щороку проводяться заняття Школи професійного зростання молодого викладача (керівник – доцент Н.М.Стеценко), на яких розглядаються актуальні питання методики роботи в системі Moodle, теорія і практика використанню ІКТ в освіті і навчанні; організації і здійсненню тестового контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; використанню дискусійних технологій у навчальному процесі; соціальним проектам та їх застосуванню у виховній роботі зі студентами.

Науково-практичні семінари для викладачів із досвідом роботи понад п’ять років у вищих закладах освіти організовує О.В.Бялик − доктор педагогічних наук, професор. На кожному семінарі досвідчені викладачі університету мають можливість отримати нагальну науково-методичну інформацію з кола актуальних питань науково-педагогічної діяльності.

У рамках діяльності НМЦ професійного розвитку викладачів реалізовано програму з розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр. Постійно проводяться науково-методичні семінари для даної категорії науково-педагогічних працівників (модератор – д.пед.н., професор О.Л.Кірдан).

Розпочато курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (керівник – доцент М.І.Гагарін) та керівників закладами освіти (модератор – доцент М.В.Кудла)

Важливою складовою діяльності НМЦ є проведення наукових досліджень у галузі педагогіки вищої школи. У центрі створено науково-консультативну групу, яка надає необхідну методичну допомогу в обґрунтування дисертаційного дослідження, проведенні експериментальної роботи тощо.

На базі центру викладачами підготовлено і захищено за останні два роки 2 докторські (Андрощук І.П., Кірдан О.П.) і 1 кандидатську дисертацію (Сажієнко О.П.). До захисту подано 2 кандидатські дисертації (Житнухіна К.М., Гагарін М.І.). Над написанням докторських дисертацій працює 4 особи.

Опубліковано 3 колективні монографії, 3 навчальні посібники, 32 статті.

 

Звіт про роботу НМЦ за 2020 рік