(Українська) Наукова школа Сафіна Олександра Джамільовича

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Керівник наукової школи

Сафін Олександр Джамільович

Сафін-фото

 Зав. кафедри психології,  доктор психологічних наук, професор

  1. Назва наукової школи – Майбутній практичний психолог як активний суб`єкт психологічної практики.
  2. Керівник наукової школи – Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор
  3. Рік заснування заснування наукової школи – 2015 р. В університеті діє аспірантура зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».
  4. Актуальність проблематики. Відносно психологічної теорії психологічна практика виконує подвійну функцію. З одного боку, вона активно споживає наукові знання у вигляді психологічних законів, закономірностей, теорій та гіпотез, у вигляді результатів конкретних експериментів та методик. З іншого боку – практичні проблеми та досвід висувають перед наукою необхідність розв’язання експериментальних і теоретичних питань, одним з інструментів чого може бути конкретна психологічна школа.
  5. Методологічна основа. Методологічну основу становлять теорії психологічної допомоги особистості; концептуальні ідеї формування професійної готовності фахівця.
  6. Теоретична основа. Робота школи будується на основі фундаментальних положень щодо розвитку особистості (Г.О. Балл, С.Д.Максименко, Т.С. Яценко та ін.); загальнотеоретичних положень української психологічної науки щодо психологічної допомоги особистості (О.Ф. Бондаренко, Ж.П. Вірна, Н.І. Пов’якель, Т.М.Титаренко та ін.).
  7. Завдання наукової школи:

дослідження психологічних умов підвищення ефективності педагогічної праці;

– формування та розвиток творчого потенціалу педагогічного працівника;

– гармонізація особистісного та професійного розвитку педагогічного працівника;

– підготовка майбутніх психологів до здійснення професійної кар`єри;

– дослідження психологічних чинників професійного самовдосконалення та запобігання емоційного та професійного вигоряння.

  1. Наукові напрями досліджень наукової школи

– розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри;

– психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ;

– гендерні особливості формування психологічної готовності студентської молоді до шлюбного життя;

– психологічні чинники адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності;

– психологічні основи стратегії подолання соціальних та психологічних бар’єрів до інноваційної діяльності суб’єктів педагогічної праці;

– гендерні особливості формування готовності студентів-психологів до здійснення майбутньої професійної кар’єри.

  1. Інформація про членів наукової школи:

Ольховецький Сергій Миколайович – канд. психол. наук, доцент. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні основи стратегії подолання соціальних та психологічних бар’єрів до інноваційної діяльності суб’єктів педагогічної праці»;

Шеленкова Наталія Леонідівна – канд. психол. наук. Тема дисертаційного дослідження «Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри» (2014 р.);

Байда Світлана Петрівна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ»;

Ільченко Ірина Степанівна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Гендерні особливості формування психологічної готовності студентської молоді до шлюбного життя»;

Мазур Ольга Юріївна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні чинники адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності»;

Горенко Маряна Вячеславівна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Гендерні особливості формування готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри».

  1. Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Хмельницький національний університет.