Лабораторія «Вдосконалення майстерності практичного психолога»

У жовтні 2011 року на базі кафедри психології було створено наукову лабораторію «Вдосконалення майстерності практичного психолога».

Керівник лабораторії: Діхтяренко Світлана Юріївна

e-mail: lab.mayster.psihol@udpu.edu.ua

Метою діяльності лабораторії є організація та проведення ґрунтовних досліджень з проблем вдосконалення і розвитку психологічної майстерності; забезпечення фахівців сучасною актуальною науковою інформацією, методичними розробками; організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти; актуалізація та розширення тематики наукових гуртків для вдосконалення майстерності майбутніх психологів та впровадження якісно нових технологій психологічної діяльності; координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами, а також залучення провідних фахівців для забезпечення наукового керівництва.

В рамках лабораторії планується об’єднати наукові інтереси фахівців, початківців та спрямувати їх дослідницьку працю на створення повноцінних психолого-педагогічних досліджень із вдосконалення професійної майстерності майбутніх психологів та викладача вищої школи, який готує психологічні кадри.