Академічна доброчесність

1. Група сприяння академічній доброчесності ФСПО

Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО
(далі – ГСАД) передбачена відповідно до п. 4.3. Методичних рекомендацій щодо дотримання принципів академічної доброчесності на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол № 13 від 13.05.2021 р.) Методичні рекомендації щодо дотримання принципів академічної доброчесності

У своїй діяльності ГСАД підпорядковуються декану Факультету та Комісії з питань академічної доброчесності Університету, діяльність якої регламентована п. 3 Кодексу  академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (затверджено на засіданні вченої ради університету, протокол № 4 від 28 листопада 2017 р.) Кодекс академічної доброчесності

Завдання Групи сприяння академічній доброчесності:

– популяризація дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та працівників;

– залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності в Університеті;

– розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету з питань сприяння академічній доброчесності, механізмів запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в Університеті;

– координація з дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі.

До складу Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО входять  науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування:

Голова ГСАД Коляда Н. М. – д.пед.н., проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, гарант ОНП Соціальна робота.

Члени ГСАД –  Кравченко О. О.д.пед.н., проф., декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Федотова Л. В. – здобувач освіти, голова студентської ради факультету соціальної та психологічної освіти.

Коберник О. М. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, гарант ОНП Освітні, педагогічні науки.

Сафін О. Д. – д.психол.н., проф., завідувач кафедри психології, гарант ОНП Психологія.

Албул І. В. – к.пед.н., доц., завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член робочої групи ОНП Соціальна робота.

Чупіна К. О. – здобувач ОС «доктор філософії» (ОНП Психологія), викладач кафедри психології, член робочої групи ОНП Психологія.

Прищепа С. М. – к.пед.н., доц., кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, голова Ради молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти.

Біленко А. Ю. – здобувач освіти, голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти.

Левченко Н. В. – к.пед.н., доц., докторант (НП Соціальна робота), доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член робочої групи ОНП Соціальна робота.

6. Заходи, щодо сприяння академічній доброчесності

Наукове стажування «Академічна доброчесність» при польсько-українській фундації

Проєкт «Академічна доброчесність, як складова якості освітнього процесу в умовах ЗВО»

Академічна доброчесність – правила цитувань, як не помилитися під час формування посилань

Навчально-методичний семінар «Академічна доброчесність в університеті»

Відкриття грантового проєкту «Академічна доброчесність, як складова якості освітнього процесу в умовах ЗВО»

Відбувся семінар «Академічна доброчесність: культура сучасної освіти»

“Академічна доброчесність − будуємо мости”

Академічна доброчесність – запорука якості вищої освіти

Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?

Виховна година за темою “Академічна доброчесність – вимога законодавства України про освіту”

Вивчення досвіду проведення міжуніверситетських лекцій

Відбулося обговорення зі здобувачами «Важливості забезпечення академічної доброчесності у освітньому процесі»

Студентська наукова робота – важливий складник університетської освіти

Створення університетської системи забезпечення академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми

Тренінг «Навіщо нам потрібно дотримуватись академічної доброчесності»

Студенти І курсу вивчали основні положення Кодексу академічної доброчесності

Програми Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку

7. Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності