Академічна доброчесність

1. Група сприяння академічній доброчесності ФСПО

Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО
(далі – ГСАД) передбачена відповідно до Положення про групу сприяння академічній доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2022 р.) та п. 4.3. Методичних рекомендацій щодо дотримання принципів академічної доброчесності на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол № 1 від 9.08.2022 р.).

Завдання Групи сприяння академічній доброчесності:

– популяризація дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та працівників;

– залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності в Університеті;

– розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету з питань сприяння академічній доброчесності, механізмів запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в Університеті;

– координація з дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі.

До складу Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО входять  науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування:

Коляда Н. М. – д.пед.н., проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, гарант ОНП «Соціальна робота», голова Групи.

Кравченко О. О.д.пед.н., проф., декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Андрусик О. О. – керівник Студентської агенції із забезпечення якості вищої освіти факультету соціальної та психологічної освіти, здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії (ОНП «Психологія»).

Албул І. В. – к.пед.н., доц., завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член робочої групи ОНП «Соціальна робота».

Бялик О.В. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Карпич І. О. – к.пед.н., доц., кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, координатор з питань внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на факультеті соціальної та психологічної освіти.

Коберник О. М. – д.пед.н., проф., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, гарант ОНП «Освітні, педагогічні науки».

Левченко Н. В. – к.пед.н., доц., докторант (231 Соціальна робота), доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член робочої групи ОНП «Соціальна робота».

Лисенко А. Ю. – здобувач вищої освіти, голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти;

Моргай Л. А. – к.пед.н., доц., кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, голова Ради молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти.

Песоцька Ю. Ю. – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії (ОНП «Соціальна робота»).

Сафін О. Д. – д.психол.н., проф., завідувач кафедри психології, гарант ОНП «Психологія».

Тарасюк Т. В.  –  здобувач, голова студентської ради факультету соціальної та психологічної освіти.

Чупіна К. О. – доктор філософії з психології, викладач кафедри психології.

Поліщук О.Р. – доктор філософії з соціальної роботи, викладач кафедри психології.

2. Нормативні документи. Рекомендації

Рекомендації міжнародних організацій

3. Політика академічної доброчесності в УДПУ імені Павла Тичини

4. Корисні документи

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Академічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження

Програма “Нове правосуддя”

Unicheck

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність»


Корисні ресурси (бібліотека УДПУ імені Павла Тичини):
 – Складання списку літератури https://library.udpu.edu.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/skladannya-spisku-literaturi
 – Міжнародні стилі цитування https://library.udpu.edu.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/mizhnarodni-styli-tsytuvannia

Тренінг «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи” (14-16 червня 2022 р., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 

6. Кращі практики популяризації академічної доброчесності

“Роботи учасників можна переглянути за посиланням: Конкурс“.

8. Декларація про дотримання академічної доброчесності
9. Національний репозитарій академічних текстів