Академічна доброчесність

1. Група сприяння академічній доброчесності ФСПО

Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО
(далі – ГСАД) передбачена відповідно до п. 4.3. Методичних рекомендацій щодо дотримання принципів академічної доброчесності на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол № 13 від 30.06.2022 р.) Методичні рекомендації щодо дотримання принципів академічної доброчесності

У своїй діяльності ГСАД підпорядковуються декану Факультету та Комісії з питань академічної доброчесності Університету, діяльність якої регламентована п. 3 Кодексу  академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (затверджено на засіданні вченої ради університету, протокол № 4 від 28 листопада 2017 р.) Кодекс академічної доброчесності

Завдання Групи сприяння академічній доброчесності:

– популяризація дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та працівників;

– залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності в Університеті;

– розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету з питань сприяння академічній доброчесності, механізмів запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в Університеті;

– координація з дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі.

До складу Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО входять  науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування:

Голова ГСАД Коляда Н. М. – д.пед.н., проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, гарант ОНП Соціальна робота.

Члени ГСАД –  Кравченко О. О.д.пед.н., проф., декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Тарасюк Т.В.  –  здобувач, голова студентської ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Коберник О. М. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, гарант ОНП Освітні, педагогічні науки.

Сафін О. Д. – д.психол.н., проф., завідувач кафедри психології, гарант ОНП Психологія.

Албул І. В. – к.пед.н., доц., завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член робочої групи ОНП Соціальна робота.

Чупіна К. О. – здобувач ОС «доктор філософії» (ОНП Психологія), викладач кафедри психології, член робочої групи ОНП Психологія.

Прищепа С. М. – к.пед.н., доц., кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, голова Ради молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти.

Лисенко А.О. – здобувач освіти, голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти.

Левченко Н. В. – к.пед.н., доц., докторант (НП Соціальна робота), доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, член робочої групи ОНП Соціальна робота.

2. Нормативні документи. Рекомендації

Рекомендації міжнародних організацій

4. Корисні документи

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Академічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження

Програма “Нове правосуддя”

Unicheck


Корисні ресурси (бібліотека УДПУ імені Павла Тичини):
 – Складання списку літератури https://library.udpu.edu.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/skladannya-spisku-literaturi
 – Міжнародні стилі цитування https://library.udpu.edu.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/mizhnarodni-styli-tsytuvannia

Тренінг «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи” (14-16 червня 2022 р., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 

6. Заходи, щодо сприяння академічній доброчесності

“Роботи учасників можна переглянути за посиланням: Конкурс“.

7. Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності

8. Декларація про дотримання академічної доброчесності