Інформація про факультет

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини належить до найпотужніших університетів України і має найвищий – IV-й рівень акредитації. Факультет соціальної та психологічно освіти – один з найбільших та кращих факультетів університету. Знаходиться він в центрі України, в чудовому  студентському місті Умань. Факультет молодий, заснований в 2005 році, але за невеликий проміжок часу гідно  показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. На факультеті сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться  наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Факультет пропонує широкий вибір інноваційних програм на різних освітніх рівнях, що відповідають сучасним вимогам:

– бакалавр: «Соціальна робота», «Психологія», «Соціальне забезпечення»;

– магістр: «Соціальна робота. Управління соціальними закладами», «Соціальна робота. Молодіжний працівник», «Психологія», «Освітні, педагогічні науки», «Менеджмент. Управління закладом освіти».

Особлива увага приділяється практичній підготовці, завдяки чому студенти набувають не тільки теоретичні знання. Зокрема, беруть участь: в реалізації «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія”» через створення майданчика соціально-педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу, у роботі Центру дозвілля та відпочинку дітей шкільного віку спільно з Управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та ін.

Усі напрями навчання та програми відповідають актуальним вимогам ринку праці. Це значно полегшує студентам і випускникам працевлаштування. Більшість з них отримують свою першу роботу, ще будучи студентами. Саме це і робить факультет соціальної та психологічної освіти популярним серед молодих людей. Крім того, у них є можливість адаптувати програму навчання до своїх потреб та інтересів, завдяки чому навчання стає не тільки необхідністю, а й, насамперед, задоволенням.

У структурі факультету успішно функціонують кафедри:

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад – це професіонали найвищого рівня. Серед них докторів наук – 13, кандидатів наук – 46, викладачів – 9. З метою підвищення якості освіти вони вдосконалюють, розробляють та впроваджують у навчальний процес інноваційні технології навчання, методики організації і контролю самостійної роботи студентів, перспективний педагогічний досвід.

На факультеті сформувалися потужні наукові школи професорів О.М. Коберника, Н.М. Коляди, Т.Д. Кочубей, О.Д. Сафіна, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться  наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Розгалуженою та інноваційною є наукова інфраструктура факультету:

  • Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України);

науково-дослідні лабораторії:

науково-практичні центри:

студентські формування

Серед показників видавничої діяльності викладачів факультету – це випуск 2 фахових видань з педагогічних наук («Історико-педагогічний альманах» та «Проблеми підготовки сучасного вчителя»), а у 2018 р. здійснено державну реєстрацію журналів: «Соціальна робота та соціальна освіта» та «Психологічний журнал».

Студентське наукове товариство (студентка IV курсу А. Кравченко) сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів факультету; допомагає у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану; заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті університету; сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів факультету, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців.

Показником високого навчально-методичного та наукового рівня підготовки студентів є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

У вересні 2016 року на факультеті соціальної та психологічної освіти була створена Рада молодих вчених (доц. С.М. Прищепа). Основною метою створення ради є активізація та сприяння професійному росту молодих вчених факультету, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених та залучення їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації.

У 2016 р. підписано угоди про співпрацю рад молодих вчених Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського й факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На факультеті сформувалися власні освітні та соціально-виховні традиції: фестивалі, конкурси, заходи тощо. Серед них:

Отже, вищезазначена структура та напрями роботи факультету, на наш погляд, сприяють освітній, науково-дослідній, соціально-виховній та культурно-творчій діяльності професорсько-викладацького складу та студентства ФСПО, забезпечують системний підхід до підготовки кадрів вищої кваліфікації, плекають інтелектуальний потенціал країни.

Відтак, гаслом факультету є «Головне в досягненнях не перемога, а визначення перспектив подальшого розвитку!».