Соціальна робота

Спеціалізація: 6.130102 Соціальна робота

Структурно-логічна схема напрямку підготовки “Соціальна робота”

Опис окремих одиниць курсу

Спеціалізація: 6.130102 Соціальна робота

Напрям підготовки: Практична психологія

Код модуля

Назва модуля

ПМ_6_1.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
ІУ_6_1.02_4 Історія та культура України
СД_6_1.03_4 Філософія
СД_6_1.04 Політологічна та соціологічна науки
ПІМ_6_1.05_9 Іноземна мова
СД_6_1.06_4 Фізичне виховання
ТТДОПБЖД_6_1.07_4

Охорона та безпека життєдіяльності

ІКТ_6_1.08_3 ІК технології в галузі
ПМ_6_1.09_3 Українознавсто
МУБ_6_1.10_3 Соціальна та демографічна статистика
П_6_1.11_5 Загальна психологія
СД_6_1.12_3 Загальна соціологія
ПОМ_6_3.13_3 Педагогіка
П_6_1.14_3 Вікова психологія
МБОФК_6_1.13_3 Медико-соціальні основи здоров’я
СПСР_6_1.16_3 Вступ до спеціальності
СПСР_6_1.17_3 Соціальна політика
СПСР_6_1.18_3 Система організації соціальних служб
СПСР_6_1.19_6 Соціальний аудит та інспектування
СПСР_6_1.20_7 Теорія соціальної роботи
СПСР_6_1.21_3 Менеджмент соціальної роботи
СПСР_6_1.22_3 Соціальна робота на підприємстві
СПСР_6_1.23_4 Ведення професійних документів
СПСР_6_1.24_7 Соціальна робота з різними групами клієнтів
СПСР_6_1.25_6 Правові основи соціальної роботи
СПСР_6_1.26_5 Методи соціальної роботи
СПСР_6_1.27_7 Практикум з соціальної роботи
СПСР_6_1.28_5 Історія соціальної роботи
СПСР_6_2.01_6 Основи консультування
МБОФК _6_2.02_3 Фізіологія вищої нервової діяльності
СПСР_6_2.03_3 Соціальна педагогіка
П_6_2.04_3 Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу
СПСР_6_2.05_4 Етика соціальної роботи
СПСР_6_2.06_3 Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
МБОФК_6_2.07_3 Формування здорового способу життя
СПСР_6_2.08_3 Соціальна геронтологія
СПСР_6_2.09_4 Основи соціально-правового захисту особистості
СПСР_6_2.10_3 Організація  та облік  соціальних виплат
СПСР_6_2.11_4 Технології соціальної роботи за місцем проживання
СПСР_6_2.12_4 Технології соціальної роботи за рубежем
П_6_3.1.01_5 Експериментальна психологія
П_6_3.1.02_5 Основи психологічного консультування
П_6_3.1.03_6 Основи психодіагностики