Силабуси навчальних дисциплін

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

БАКАЛАВР

Психологія

 1. Вікова та педагогічна психологія
 2. Гендерна психологія І курс
 3. Гендерна психологія ІІ курс
 4. Гендерна психологія ІІІ курс
 5. Гендерна психологія IV курс
 6. Диференційна психологія
 7. Етнопсихологія ІІІ курс
 8. Етнопсихологія IV курс
 9. Історія психології І курс
 10. Історія психології ІІІ курс
 11. Методика роботи психолога
 12. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу
 13. Основи глибинної психології
 14. Основи наукових досліджень в психології
 15. Основи психогігієни ІІ курс
 16. Основи психогігієни ІІІ курс
 17. Основи психології
 18. Патопсихологія
 19. Педагогічна психологія І курс
 20. Психодіагностика ІІ курс
 21. Психодіагностика
 22. Психологічгі основи професійної орієнтації та самореалізації особистості
 23. Психологічне консультування
 24. Психологія девіантної поведінки
 25. Психологія особистості І курс
 26. Психологія особистості ІІ курс
 27. Психологія праці
 28. Психологія професійної діяльності
 29. Психологія спілкування І курс
 30. Психологія творчості
 31. Соціальна психологія І курс
 32. Соціальна психологія ІІ курс
 33. Соціальна психологія ІІІ курс
 34. Теорія і практика психокорекції ІІ курс

Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)

 1. Ведення професійних документів І курс
 2. Ведення професійних документів ІІ курс
 3. Ведення професійних документів ІІІ курс
 4. Етика соціальної роботи
 5. Інноваційні моделі надання соціальних послуг I курс
 6. Інноваційні моделі надання соціальних послуг II курс
 7. Історія соціальної роботи
 8. Людина в сучасному соціумі II курс
 9. Людина в сучасному соціумі I курс
 10. Людина в сучасному соціумі III курс
 11. Менеджмент соціальної роботи II курс
 12. Менеджмент соціальної роботи III курс
 13. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу III курс
 14. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу IV курс
 15. Організація та облік соціальних виплат
 16. Основи консультування I курс
 17. Основи консультування II курс
 18. Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи
 19. Правові основи соціальної роботи
 20. Практикум з соціальної роботи
 21. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
 22. Система організації соціальних служб IV курс
 23. Система організації соціальних служб III
 24. Соціальна педагогіка
 25. Соціальна політика І курс
 26. Соціальна політика ІІ курс
 27. Соціальна робота з жінками II курс
 28. Соціальна робота з жінками III курс
 29. Соціальна робота з різними групами клієнтів II курс (3р.10 м.)
 30. Соціальна робота з різними групами клієнтів II курс
 31. Соціальна робота на підприємстві.
 32. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти I курс
 33. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти II курс
 34. Технології роботи соціального гувернера

МАГІСТР

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ