Силабуси навчальних дисциплін

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

БАКАЛАВР

Психологія

 1. Гендерна психологія І курс
 2. Історія психології І курс
 3. Педагогічна психологія І курс
 4. Психологія особистості І курс
 5. Психологія спілкування І курс
 6. Соціальна психологія І курс
 7. Гендерна психологія ІІ курс
 8. Основи психогігієни ІІ курс
 9. Психодіагностика ІІ курс
 10. Психологія особистості ІІ курс
 11. Соціальна психологія ІІ курс
 12. Теорія і практика психокорекції ІІ курс
 13. Гендерна психологія ІІІ курс
 14. Етнопсихологія ІІІ курс
 15. Історія психології ІІІ курс
 16. Основи психогігієни ІІІ курс
 17. Соціальна психологія ІІІ курс
 18. Гендерна психологія IV курс
 19. Етнопсихологія IV курс
 20. Вікова та педагогічна психологія
 21. Диференційна психологія
 22. Методика роботи психолога
 23. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу
 24. Основи глибинної психології
 25. Основи наукових досліджень в психології
 26. Основи психології
 27. Патопсихологія
 28. Психодіагностика
 29. Психологічгі основи професійної орієнтації та самореалізації особистості
 30. Психологічне консультування
 31. Психологія девіантної поведінки
 32. Психологія праці
 33. Психологія професійної діяльності
 34. Психологія творчості

Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)

 1. Ведення професійних документів І курс
 2. Інноваційні моделі надання соціальних послуг I курс
 3. Людина в сучасному соціумі I курс
 4. Основи консультування I курс
 5. Соціальна політика І курс
 6. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти I курс
 7. Ведення професійних документів ІІ курс
 8. Інноваційні моделі надання соціальних послуг II курс
 9. Людина в сучасному соціумі II курс
 10. Менеджмент соціальної роботи II курс
 11. Основи консультування II курс
 12. Соціальна політика ІІ курс
 13. Соціальна робота з жінками II курс
 14. Соціальна робота з різними групами клієнтів II курс (3р.10 м.)
 15. Соціальна робота з різними групами клієнтів II курс
 16. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти II курс
 17. Ведення професійних документів ІІІ курс
 18. Людина в сучасному соціумі III курс
 19. Менеджмент соціальної роботи III курс
 20. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу III курс
 21. Система організації соціальних служб III курс
 22. Соціальна робота з жінками III курс
 23. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу IV курс
 24. Система організації соціальних служб IV курс
 25. Етика соціальної роботи
 26. Історія соціальної роботи
 27. Організація та облік соціальних виплат
 28. Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи
 29. Правові основи соціальної роботи
 30. Практикум з соціальної роботи
 31. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
 32. Соціальна педагогіка
 33. Соціальна робота на підприємстві.
 34. Технології роботи соціального гувернера

Соціальне забезпечення

 1. Вища математика І курс
 2. Вступ до спеціальності І курс
 3. Етика працівника соціальної сфери І курс
 4. Історія соціальної роботи І курс
 5. Основи економічної теорії І курс
 6. Соціальна та економічна інклюзія І курс
 7. Теорія соціального забезпечення І курс
 8. Цифровізація в системі соціального захисту І курс
 9. Економічні основи соціального забезпечення І курс
 10. Іноземна мова І курс
 11. Історія та культура України І курс
 12. Правознавство І курс
 13. Українська мова за професійним спрямуванням І курс
 14. Фізичне виховання І курс
 15. Курсова робота з теорії соціального забезпечення ІІ курс
 16. Основи наукового дослідження соціальних проблем ІІ курс
 17. Планування та інновації в соціальному розвитку ІІ курс
 18. Політика соціального забезпечння ІІ курс
 19. Практикум з соціального забезпечення ІІ курс
 20. Система соціального захисту в Україні ІІ курс
 21. Соціальна та демографічна статистика ІІ курс
 22. Методи роботи працівника соціальної сфери ІІ курс
 23. Ведення професійних документів та звітність (з-31 группа) ІІІ курс
 24. Запобігання та протидія корупції в соціальному забезпеченні ІІІ курс
 25. Курсова робота з основ наукового дослідження соціальних проблем ІІІ курс
 26. Організаційно кадрова робота в соціальній сфері ІІІ курс
 27. Пенсійне забезпечення в Україні ІІІ курс
 28. Фінансове забезпечення соціальної допомоги ІІІ курс
 29. Філософія ІІІ курс
 30. Вступ до супервізії у соціальній роботі ІV курс
 31. Експертна оцінка соціальної роботи ІV курс
 32. Менеджмент соціального забезпечення ІV курс
 33. Методи нарахування соціальних виплат ІV курс
 34. Система організації соціальних служб ІV курс
 35. Соціальне страхування ІV курс
 36. Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці ІV курс
 37. Охорона праці та безпека життєдіяльності ІV курс
 38. Політична та соціологічна науки ІV курс

МАГІСТР

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ